Oprettet: 25-03-2020

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion er blevet opdateret

Landbrugsstyrelsen har opdateret vejledningen om økologisk jordbrugsproduktion. Her kan du få et overblik over de vigtigste ændringer.

Den 28. februar 2020 kom der en ny vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. I den forbindelse er der visse forhold du skal være opmærksom på, bl.a. er der kommet en ny frødatabase, OrganicXseeds. Her kan du læse mere om de vigtigste ændringer i vejledningen om økologisk jordbrugsproduktion.

Ny frødatabase – OrganicXseeds

Ved årsskiftet trådte den nye frødatabase i kraft. Det er igennem OrganicXseeds, at du kan se tilgængeligheden af økologiske frø, læggekartofler og andet formeringsmateriale. Det er også via OrganicXseeds, at du skal søge om dispensation til at bruge ikke-økologisk udsæd.

I den opdaterede vejledning om økologisk jordbrugsproduktion er særligt kapitel 14 blevet revideret på baggrund af den nye frødatabase.

Anvendelse af ikke-økologisk gødning

Praksis om anvendelse af ikke-økologisk gødning er blevet ændret, og det er nu et krav, at man kan dokumentere et behov ved brugen af ikke-økologisk gødning som f.eks. ved en kvoteberegning. Det generelle loft på 50 kg N er faldet væk. Kapitel 15 og bilag 1 i vejledningen om økologisk jordbrugsproduktion er derfor væsentlig ændret.

Økologisk væksthusproduktion

Hvis du er økologisk væksthusproducent, er der en række ændringer i kapitel 17, som du skal være opmærksom på. Disse omhandler bl.a. bortfald af omlægningstid og ændringer i praksis for brugen af ikke-økologisk gødning.

Samlet overblik over ændringer i bilag 13

Du kan finde den opdaterede vejledning på landbrugsstyrelsens hjemmeside, eller via linket herunder. I bilag 13 i vejledningen om økologisk jordbrugsproduktion kan du se en oversigt over de væsentligste ændringer og præciseringer.

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion - Landbrugsstyrelsen

Sidst bekræftet: 25-03-2020 Oprettet: 25-03-2020 Revideret: 25-03-2020

Forfatter

Økologi Innovation
Konsulent

Majken Husted Hjortshøj

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Minivådområder på økologiske arealer
Hvad skal du som økolog være særligt opmærksom på, når du anlægger et minivådområde på dine økologiske arealer?
20.05.20
Husk at indberette økologioplysninger
Husk, at du skal indberette økologioplysninger i fællesskemaet indenfor tidsfristen d. 1. maj 2020.
24.04.20