Oprettet: 09-10-2019
Revideret: 17-10-2019

Du får besked, når der åbnes for fornyelse af tilsagn om Økologisk Arealtilskud og Plejegræs.

Landbrugsstyrelsen sender et brev til ansøgeren via Tast selv-service, når de skemaer, der står på dispensationslisten, åbner for ansøgning om nye tilsagn.

En lang række landmænd, med tilsagn om Økologisk Arealtilskud og/eller Pleje af græs og naturarealer, der udløber i år, kan stadig ikke søge om nye tilsagn pga. it-problemer hos Landbrugsstyrelsen. Disse landmænd er omfattet af en dispensation fra ansøgningsfristen, der pt. løber frem til den 30. november. Når styrelsen åbner op for nye tilsagnsskemaer, sender de et brev via Tast selv-service til ansøgeren, der ser ud som følger:

Dit Tilsagnsskema 2019 er klar

Ordning: XXXXX
J.nr.: XXXXX 

Dit Tilsagnsskema 2019 er klar og du har nu mulighed for at søge nye tilsagn. Du er omfattet af dispensationen til at indsende en ansøgning senest den 30. november 2019.

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller arealtilskud@lbst.dk, hvis du har spørgsmål til dette brev. Det er en god idé at oplyse dit journalnummer, når du kontakter os. 

 

Dispensationsliste på lbst.dk

Landbrugsstyrelsens liste over ansøgere, der har dispensation til at indsende tilsagnsskemaet frem til 30. november, opdateres løbende. Listen indeholder journalnummer for alle de tilsagnsskemaer, der ikke var åbne 16. september 2019, eller er blevet fejlmeldt senere. Desuden fremgår datoen for, hvornår sagen er kommet på listen (”Dato for optagelse”), og nu også om skemaet er klar til indsendelse (”dato for åbning” - denne er dog pt. ikke opdateret siden 2. oktober).

Bemærk, at hvis du søger både Økologisk Arealtilskud og tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, så kan det ene tilsagnsskema godt stå på listen, selv om det andet ikke står der. Dispensationen til at indsende senest 30. november 2019 gælder dog for begge skemaer.

Bemærk også, at der er en ekstra mulighed for at søge dispensation fra ansøgningsfristen, hvis et tilsagnsskema er blevet overset. Se mere på siden "Gode råd til udfyldelse af Tilsagnsskema for Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud."

 

 

 

Sidst bekræftet: 17-10-2019 Oprettet: 09-10-2019 Revideret: 17-10-2019

Forfatter

Økologi Innovation
Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Økologisk Arealtilskud – kvælstoftillægget kan opsiges mod tilbagebetaling
Hvis du ikke længere ønsker tillægget (tilsagnstype 37), kan det opsiges, men der er krav om tilbagebetaling. Basistilsagne...
13.02.20
Ny frist for at søge tilsagn til økologisk arealtilskud og plejegræs for bedrifter på dispensationslisten
Landbrugsstyrelsen udskyder igen fristen for at søge nyt tilsagn til 20. februar 2020. Det bliver muligt at søge i et særli...
04.02.20
Økologierklæringen gælder altid indtil Landbrugsstyrelsen udsteder en ny
Landbrugsstyrelsen sender hvert år en økologierklæring ud til alle autoriserede økologiske bedrifter i Tast selv-service me...
31.01.20
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
31.01.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydning af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drift ...
06.01.20