Feedback Form

Økologi - alle 

Oprettet: 10-03-2009

Fra fatamorgana til norm – økologien i år 2022

Ø kologi
10-03-2008

Fra fatamorgana til norm - økologien i år 2022

6. marts 2009 samledes omkring 200 mennesker med interesse for økologisk fødevareproduktion for at diskutere visioner for økologien med slutpunkt i året 2022. En stribe oplægsholdere var indbudt for at sætte gang i debatten. Her er samlet en række betragtninger fra oplæg og diskussion, som foregik på generalforsamlingen for Økologisk Landsforening.

Lars Aagaard, Arla, indledte med at fortælle, at Arla har valgt begrebet "naturlighed" som grundlag for deres produktion. Han slog fast, at økologi indtager en vigtig rolle, og at mejeriet ønsker en meget stærk plads på hjemmemarkedet, dvs. Norden, Tyskland, Polen og England. Arla ønsker at være den store virksomhed, som bærer økologien videre, og han mente, at der skal flere økologiske leverandører til hos Arla. På en planche under oplægget kunne man læse Arlas økologiske mission: "Vi vil tilbyde et attraktivt økologisk sortiment, som den moderne forbruger oplever, bidrager til sundhed og medvirker til at skabe et bedre miljø for mennesker og dyr."

Målet for Arla er at indveje 375 mio. kg i 2011, og det kræver eksport. Lars Aagaard mente, at der stadig er gode muligheder for at udvide det økologiske salg, men de forventer, at den finansielle krise vil bremse udviklingen de næste tre år. Arla tror, at discountbutikker fremover vil få større betydning som salgskanal. På den lange bane tror Arla på økologien og en 50 procent økoandel på mejeriprodukter er ikke urealistisk i 2022.

Økologi er liv og mening
Trine Krebs, Frugtformidlingen, kom dernæst på talerstolen og bød på et anderledes oplæg med underlægningsmusik. Hun indledte med at forklare, at hun er konventionel landmandsdatter, og at hun har set lyset i økologien. Hun slog fast, at den moderne forbruger kræver meget, og at de ikke har naturlig forbindelse til primærlandbruget. For Tine Krebs betyder økologi liv og mening. Og økologi kommer til at definere, hvordan man skaber et godt og positivt liv i 2022. Hun mente at virksomheder i 2022 har egne køkkener og haver, hvor medarbejderne kan udleve kreativitet og innovation.

- Sundhed bliver mere end fravær, det er kærlighed og sanselighed, fortalte Trine Krebs. Hendes kontante og underfundige budskaber blev mødt med stille klukken blandt de mange økologiske landmænd og forbrugere.

Thomas Harttung, Barritskov og formand for ICROFS, holdt et oplæg med udgangspunkt i ICROFS vidensyntese. Vidensyntesen havde som udgangspunkt, at økologien skal firdobles i løbet af 13 år, men at der er fem jordfaste sten, som ligger i vejen. Deres overskrifter er: Dokumenterede miljøeffekter, rekruttering til økolandbruget, lønsomhed, afhængig af det konventionelle landbrug og energi- og klimaeffektivitet.

- Vi kan ikke bortsprænge stenene, men skal fjerne den intelligent. Vi er afhængige af alle, der tænker den økologiske tanke, sagde Thomas Harttung.

Han viste en planche, hvor det fremgik, at halvdelen af Danmarks befolkning er positivt stemt overfor økologien, mens den anden halvdel af befolkningen er ligeglad eller ligefrem negativ overfor økologien.
Til den første sten sagde Harttung, at han mente, at vi i 2022 kan dokumentere de positive miljøeffekter ved økologisk jordbrug.

Ny type landbrugsvirksomhed

En anden udfordring er, hvordan får vi nye økologer, hvordan får vi vores børn til at blive økologer. Thomas Harttung mente, at ØS er fremtiden. ØS er multifunktionelle og multikulturelle landbrugsvirksomheder. Han kom med et eksempel på et ØS med 20.000 voksne byboere, der forsynes med fødevarer fra 3.000 ha under fælles administration. Virksomheden vil have en omsætning på 400 mio. kr.

- Hvis man skaber sådan 250 stykker ØS'er vil Danmark blive århundredes økoland, mente han.
Han fortalte, at man skal kappe navlestregen til det konventionelle landbrug, og på sigt give slip på vitaminer og allopatisk medicin i kvægbruget. Desuden skal vi have vores egne økologisk genpuljer, sagde han, men at det vil tage omkring 20-30 år at blive til virkelighed.

Thomas Harttung mente, at det økologiske landbrug skal have forbedret klima- og energi-effektiviteten. Han kom også med et hip til den stærke fokus på biogasproduktion af flydende gylle.
- Vi skal ikke være så optaget af alt det flydende, men vi skal se mere på det faste, sagde han.

- Ved at fjerne de fem jordfaste sten, kan vi gå fra fatamorgana til norm på 13 år, sluttede han sit oplæg af med at sige.

Dernæst holdt Johannes Poulsen, Det Radikale Venstre, oplæg om partiets politik på økologi-området. Mødet blev afrundet af formand Evald Vestergaard, Økologisk Landsforening, om foreningens vision for økologien frem mod 2022.

I den efterfølgende diskussion blev der debatteret GMO, differentieret moms, kapital til økologisk landbrug og landdistriktsudvikling.


Af Tomas Fibiger Nørfelt, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Økologi .

Succes med økologi

Sidst bekræftet: 24-02-2015 Oprettet: 10-03-2009 Revideret: 10-03-2009

Forfatter

Økologi
Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt

Af samme forfatter

Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord
I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
05.10.15
Lidt hestebønner til svin er godt
Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvæ...
05.10.15
Mere økologiforskning ud til de økologiske konsulenter og landmænd
SEGES søger svar fra landmænd og konsulenter på spørgeskema, der skal bane vejen for bedre spredning af viden om økologisk ...
13.05.15
Arealforbrug og emission af drivhusgas ved græsbaserede oksekødsproduktionssystemer
Der er lavet en beregning af arealforbrug og udledning af drivhusgasser per kg kød produceret ved tre alternativer økologis...
08.01.15
Præsentation af radrensere
Økologi afdelingen på SEGES gennemførte demonstration af ny teknologi inden for radrensere onsdag den 21. maj 2014 på Køben...
31.12.14