Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-06-2015

Økologi - alle 

Oprettet: 26-06-2009

Økologi-Tour gik i dybden

 

Carsten Sørensen går i dybden, foto: Tomas Nørfelt, Dansk Landbrugsrådgivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vellykket tur til sydvestjysk økologi med besøg og studie af økokartofler, stude, døgnafgræsning med robotter, urter i marken og meget mere. En tur der viste, at der er masser af muligheder i økologisk produktion, og at danske økologiske landmænd har gang i mange spændende produktioner.

Videncentret for Landbrug, Økologi havde arrangeret Økologi-Tour 2009 i samarbejde med Jysk Økologi. Turen foregik torsdag den 25. juni med besøg hos tre alsidige og spændende økolandbrug i Sydvestjylland. I alt knap 60 landmænd, konsulenter, myndighedsfolk m.v. havde benyttet sig af lejligheden til at komme ud og opleve økologi på nærmeste hold.

Videoklip fra Økologi-Tour, ligger på YouTube. Per Tinghøj, foto: Tomas Nørfelt, Dansk Landbrugsrådgivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velholdte stude
Per Tinghøj viste sin studeproduktion frem på gården Fladhøjgård. Per Tinghøj overtog slægtsgården i 1996. Da han synes godt om økologi og ikke ville udvide gården, men drive den videre samtidig med at han passede sit arbejde, var omlægning til økologi et naturligt skridt. Den 1. januar 1997 lagde han derfor om. Han fortalte ved besøget, at han oplever, at han bliver mere og mere økologisk i sin tankegang. Han startede med 37 ha uden besætning og en ældre maskinpark. I dag har han 115 ha, har bygget ca. 4000 m2 stalde og maskinhus og har en besætning på knap 400 stude. Dyrene indkøbes som 3-5 måneders kalve hos 4 besætninger. De fedes op og slagtes ved en alder på ca. 23 måneder. Han klarer selv en stor del af markarbejdet, og hustruen Ingeborg er på gården til daglig, hvor hun passer dyrene, når Per er på arbejde. Studene afgræsser ekstensive arealer i sommerhalvåret og er på stald om vinteren. I alt kan han flytte dyrene rundt i 10 indhegninger. Udover sin egen jord, forpagter han 115 ha og har græsningsaftaler på 25 ha, så han driver 255 ha i alt.

I bilaget, som blev udleveret under besøget, indgik markplanen 2009:

Vedv. græs MVJ ON

77 ha

Vedv. græs

15

Grønkorn

15

Helsæd

25

Kløvergræs, sædskifte

81

Havre

11

Vintertriticale

7


Foto: Tomas Nørfelt, Dansk Landbrugsrådgivning

Under besøget fortalte Chef for Jysk Økologi, Erik Andersen om økologisk studeproduktion og de udfordringer, som producenterne står overfor. Især omlægning af landbrugsstøtten vil i løbet af få år betyde, at økonomien bliver vanskeligere i studeproduktionen. Der er derfor brug for at udvikle produkter til forbrugerne, som kan berettige en højere pris. Erik Andresen fortalte også, at de var glade for at kunne fortælle om 15 nye økologer i deres rådgivningsområde takket være en godt indsats for at sikre omlægningen. Og han sagde, at de vil arbejde videre i den retning.

Mere information om Jysk Økologi

Foto: Tomas Nørfelt, Dansk Landbrugsrådgivning

Æg med mere
Knud Kr. R. Knudsen på Nielsbygaard fortalte om sine produktioner. Han har nemlig gang i flere ting:

  • Han leverer mælk til Thise Mejeri med sin besætning på 240 Jersey køer
  • Han har 50 ha med kartofler, som afsættes til DanOrganic
  • Han har en ægproduktion på 12.000 høns

Knud Kr. R. Knudsen, foto: Tomas Nørfelt, Dansk Landbrugsrådgivning Knuds nye stald og tilhørende hønsegård blev besigtiget. Han indledte med 3000 høns for otte år siden, men har haft høns siden sin barndom og er glad for produktionen. Det udvidede stald blev bygget i 2008 og han har i dag 12.000 høns. Hønsene fodres med 120-125 gr fuldfoder og kvitterer med 300 æg om året. Ved besøget fortalte han, at han mener, at økologi har gode fremtidsudsigter og han ønsker at udvide i harmoni med at det fungerer i det daglige. Han har i alt 7 ansatte, heraf tre i stalden og er selvforsynende med foder til begge husdyrproduktioner.

 

 

Hans Lund, Jysk Økologi, foto: Tomas Nørfelt, Dansk Landbrugsrådgivning

Døgnafgræsning
Der var besøg hos Kristen Ibsen, der fortalte om bedriften og arbejdet med at sikre kombinationen mellem døgnafgræsning og robotmalkning. Både Kristen Ibsen og konsulent Hans Lund fra Jysk Økologi forklarede, at der er mange udfordringer ,som stadig skal løses, førend at mælkeydelsen er oppe i højt gear igen. Kristen Ibsen dyrker i alt 292 ha og har drevet ejendommen siden 1976. Han har 100 køer samt opdræt og stude.

Foto: Tomas Nørfelt, Dansk Landbrugsrådgivning

Urter i marken, foto: Tomas Nørfelt, Dansk Landbrugsrådgivning

Claus Østergaard fra Økologisk Landsforening var inviteret med til at fortælle om arbejdet med urter i græsmarken. Han fortalte om demonstrationsforsøg med urter til specialfoder, der er anlagt hos to landmænd nær Esbjerg. Meningen er at de høstede urter tørres og skal bruges som kvalitetsfoder om vinteren. Claus Østergaard testede deltagenres viden om seks forskellige urter. Det blev kvægkonsulent Jens Thomsen, Heden og Fjorden, som løb af med vin-præmien for rigtige svar.

Foto: Tomas Nørfelt, Dansk Landbrugsrådgivning


Kartofler
Touren satte også spot på kartoffelavl som eksempel på merværdi i sædskiftet. Ved markvandringen fortalte økologikonsulent Carsten Sørensen, Jysk Økologi og kartoffelkonsulent Bjarne Risvig, Landscentret, Planteproduktion om produktion af økokartofler.

Bjarne Risvig sagde, at de økologiske kartoffelavlere kan deles i to grupper; de store, som har valgt andre til at stå for afsætningen, og de små, som tager hånd om flere led i produktion og afsætning. Og han slog fast, at de små bestemt kan have en god økonomi i kartoflerne. På spørgsmålet om, hvordan man får succes med økokartoffelavl, sagde han, at det gælder om at få kartoflerne i jorden tidligt og rettidigt, så man kan få store knolde, inden skimmel sætter ind. Desuden er det vigtigt med gode og sunde læggekartofler.

  

 Bjarne Risvig, foto: Tomas Nørfelt, Dansk Landbrugsrådgivning

På Touren viste udleverede Bjarne Risvig følgende tabel over den økologiske kartoffelavl i Danmark (forkortet af forfatteren). Han fortalte også, at nettoresultatet på 8 udvalgte ejendomme på sortsniveau viste nettoresultater fra -7192 til + 31.000 kr per hektar, og at i dag producerer de 11 største kartoffelproducenter halvdelen af de danske økokartofler.

År

Antal avlere

Areal

Gns areal

Arealudbytte færdigvare

Landsudbytte

2007

199

1045

5,25 ha

130 hkg

136.000 hkg

2008

209

1302

6,23

200 hkg

228.000 hkg

2009

214

1295

6,05

 

Uffe Bie, foto: Tomas Nørfelt, Dansk Landbrugsrådgivning Politisk økologi-arbejde
Formand for Økologi-Sektionen i Landbrug og Fødevarer lagde i sin velkomsttale til Touren vægt på, at den var blevet til i et tæt samarbejde mellem Videncentret for Landbrug og Jysk Økologi. Det er vigtigt, at samarbejdet mellem de to lag i rådgivningstjenesten fungerer optimalt til glæde for de økologiske landmænd.

I sit oplæg fortalte han om økologi-arbejdet i den nye fælles organisation, Landbrug og Fødevarer. Han sagde blandt andet, at man vil fortsætte arbejdet for at fremme økologiske jordbrugsproduktion, og han var glad for, at bemandingen var blevet styrket omkring økologi. Han mente tilmed, at endnu flere skal arbejde med økologi.

Uffe Bie nævnte klima, som et af de emner, som der arbejdes målrettet med, blandt andet i form af en klimaekspres, som er en bus, der skal rundt i landet. Han pegede også på, at han ønsker, at de lokale økologirådgivningskontorer styrker arbejdet med at udvikle rådgivningen i samarbejde med Videncentret for Landbrug, Økologi.

 

 

Niels Nørskov, arrangør af turen, foto: Tomas Nørfelt, Dansk Landbrugsrådgivning Økologi-Tour 2010
Datoen for næste Økologi-Tour er fundet. Det bliver torsdag den 3. juni 2010. Men hvor turen skal gå hen, er ikke afgjort. Det er dog sikkert, at Landscentret vil arrangere den i samarbejde med en lokal rådgivningsenhed i et velvalgt område af Danmark. Og Niels Nørskov, Videncentret for Landbrug, Økologi, som stod for turen, lovede, at dagen i 2010 vil byde på besøg på økologiske landbrug og virksomheder, inspirerende oplæg, og mulighed for debat. Der skal ses på både primær produktion, landdistriktsaktiviteter og afsætning, med andre ord fra jord til bord. Økologi-Tour henvender sig til økologiske landmænd, konsulenter, forskere og undervisere - kort sagt til alle med interesse for økologisk landbrug.

Økologi-Tour 2009 var sponsoreret af Proficover.

 

Sidst bekræftet: 13-06-2011 Oprettet: 26-06-2009 Revideret: 26-06-2009

Forfatter

Økologi
Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt

Af samme forfatter

DLBR Dansk Økologi
DLBR Dansk Økologi er et udviklingssamarbejde mellem en række lokale DLBR foreninger og SEGES.
07.10.16
Video om økolandmænd og konsulenter fra Belgien og Danmark
En gruppe økologiske landmænd og konsulenter fra Belgien besøgte Danmark i september 2016. Målet var udveksling af viden og...
04.10.16
Såning af økovinterrug
Video med Henning Sjørslev Lyngvig, specialkonsulent, markteknik, SEGES Planter og Miljø, der fortæller om pløjning og såni...
27.09.16
Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord
I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
05.10.15
Lidt hestebønner til svin er godt
Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvæ...
05.10.15