Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-01-2019

  

Oprettet: 11-05-2012
Revideret: 07-10-2016

DLBR Dansk Økologi

DLBR Dansk Økologi er et udviklingssamarbejde mellem en række lokale DLBR foreninger og SEGES.

Rettidig ukrudtsbekæmpelse

Hvert år udvælges to emner, som DLBR Dansk Økologi udvikler rådgivningsydelserne til, og der nedsættes kompetente ekspertgrupper. En ekspertgruppe arbejder i 2016 med udvikling af værktøjer til rettidig ukrudtsbekæmpelse.

 

 Klik på foto for at se video

Klik på video for at se den 

 

 

Gi’ den fuld græs med GræsDetektiven

Værktøjet Græsdetektiven giver hurtigt overblik over, hvad en ekstra foderenhed græs betyder for din økonomi.

Tag en snak med din konsulent og sæt turbo på frisk græs.  

Tag en snak med din konsulent og sæt turbo på frisk græs.
Foto: Tomas B. F. Nørfelt, SEGES
 

 

Sådan klares rodukrudtet

Der er mange penge at hente på at have styr på rodukrudtet. Vores faktaark kan hjælpe dig som landmand med at holde fokus hele året igennem på det rodukrudt, du har i marken. Du kan få faktaark om bestemte rodukrudtsarter eller bestemte behandlinger, du vil gennemføre. Der er også faktaark, som beskriver bekæmpelsen af rodukrudt i blandinger, fx følfod og tidsler. Arkene udleveres hos din DLBR Dansk Økologi konsulent, hvor du også kan få en faglig snak om tingene.

 • Faktaark om kvik (hos din DLBR Dansk Økologi konsulent)
 • Faktaark om følfod (hos din DLBR Dansk Økologi konsulent)
 • Faktaark om agertidsel (hos din DLBR Dansk Økologi konsulent)
 • Faktaark om agersvinemælk (hos din DLBR Dansk Økologi konsulent)
 • Faktaark om kvik og agersvinemælk (hos din DLBR Dansk Økologi konsulent)
 • Faktaark om agertidsel og følfod (hos din DLBR Dansk Økologi konsulent)
 • Faktaark om ukrudtsbekæmpelse ved udsultning eller udtørring (hos din DLBR Dansk Økologi konsulent)
 • Faktaark om ukrudtsbekæmpelse med minisommerbrak og kløvergræs (hos din DLBR Dansk Økologi konsulent)
 • Faktaark om kompensationspunkt og rodvækst (hos din DLBR Dansk Økologi konsulent)  
  Genvækst af følfod i en mark, hvor der gennemføres minisommerbrak.
Foto: Inger Bertelsen. Videncentret for Landbrug, Økologi. 
 

 

Økologisk frøgræsberegner

Skal jeg have frøgræs og hvad få jeg ud af det? Din DLBR Dansk Økologi konsulent kan med specialist-værktøjet ”Økologisk frøgræs – din økonomi”, på basis af din nuværende produktion og situation, give et fagligt forsvarligt bud på, hvad udbytte du kan få af frøgræs – både økonomisk men også dyrkningsmæssigt – og det to år frem i tiden.

 • Økologisk frøgræsberegner (hos din DLBR Dansk Økologi konsulent)    
  Foto: Videncentret for Landbrug, Økologi

 

Majs i sædskifte og i stald

Vi har udviklet et værktøj til planlægning af din grovfoderstrategi. Din konsulent kan ved hjælp af værktøjet hurtigt og fagligt velfunderet udforme en optimal foderstrategi. Og via regnearket får du som landmand overblik over dine udviklingspunkter, f.eks. omkring ukrudtstryk i marken eller mængden af gødning til rådighed. 

  Foto: Lili Snekmose

 

Strategi for dine økologiske næringsstoffer

Landmand og konsulent kan ud fra beregninger med et strategisk værktøj i form af et regneark tage en fagligt velfunderet diskussion af, hvilken gødningsstrategi, du som landmand skal vælge og få et overblik over, hvordan økonomien vil udvikle sig. Hvad vil udfasning betyde for landmanden, og skal der ændres i sædskiftet og hvordan vil det påvirke økonomien på bedriften? Det er et efterspurgt strategiværktøj i forhold til næringsstofforsyningen på ejendommen.

 • Faktaark (hos din DLBR Dansk Økologi konsulent) 
 • Regneark (hos din DLBR Dansk Økologi konsulent) 

  Foto: Tomas B. F. Nørfelt, Videncentret for Landbrug, Økologi 

 

Argumenter for økologisk produktion - rent økonomisk

Vi tilbyder to målrettede og brugbare rådgivningshæfter, der kan sikre bedre forståelse af den økologiske driftsform hos dine finansielle samarbejdspartnere. Der er både et hæfte om økonomien i økologisk mælkeproduktion og i økologisk planteproduktion. Hæfterne er udformet af økonomiske fagfolk fra Videncentret for Landbrug og den lokale rådgivning. Hør mere hos din DLBR Dansk Økologi konsulent.

 • Rådgivningshæfter om økonomien i økologisk mælkeproduktion og i økologisk planteproduktion (hos din DLBR Dansk Økologi konsulent)
 • Tilbagelægning? Få DLBR Dansk Økologis eksperthold til at gennemgå din økomælkeproduktion  
  Foto: Tomas B. F. Nørfelt, Videncentret for Landbrug, Økologi

 

Brug danske proteiner – og spar penge

Vi har beregnet de økonomiske gevinster ved brug af proteinkilderne lupin, ært, hestebønner og sojabønner, og herudfra kan din DLBR Dansk Økologi konsulent anbefale den optimale anvendelse i foder, hvor store mængder, forarbejdning og betydning for rationsprisen. Du kan også få faktaark om lupin, ært, hestebønne og sojabønner, og I kan sammen finde frem til den rigtige løsning for dig.

 

 

Foto: Tomas B. F. Nørfelt, Videncentret for Landbrug, Økologi

 

Mere økologi i kommunerne

DLBR Dansk Økologi har udviklet et materiale målrettet danske kommuner, der kan hjælpe kommunerne med omlægning af jord.

 • Folder om flere økologiske arealer i kommunen 
 • PowerPoint præsentation om mere økologi i kommunen (bruges af din DLBR Dansk Økologi konsulent)
 • Håndbog om flere økologiske arealer i kommunen (bruges af din DLBR Dansk Økologi konsulent)
  Foto: Anke Stubsgaard, Videncentret for Landbrug, Økologi 

 

Højere udbytter i kløver-græsmarken

Vi udvikler netop nu er rådgivningsværktøj, som baner vejen for højere udbytter i kløver-græsmarken. Målet er at give landmanden 1000 FE mere per ha i græs.

 • Værktøj på vej (hos din DLBR Dansk Økologi konsulent)

 

Foto: Tomas B. F. Nørfelt, Videncentret for Landbrug, Økologi 

 

 


 

 

Hvad er DLBR Dansk Økologi?

DLBR Dansk Økologi er et udviklingssamarbejde mellem lokale DLBR rådgivningsvirksomheder og SEGES.

Formålet med samarbejdet er, i fællesskab, på baggrund af den nyeste faglige viden, at udvikle og implementere konkurrencedygtige rådgivningsprodukter, som skaber økonomisk og økologisk robusthed på økologiske bedrifter og bedrifter under omlægning. DLBR Dansk Økologi udvikler, tester og implementerer rådgivningsmetoder, -værktøjer og – produkter rettet mod de økologiske landmænd.

Video Link[Erik Andersen]

Kontakt din 
DLBR konsulent for mere information.

Styregruppen bag DLBR Dansk Økologi består af

 
Fra venstre: Erik Andersen, Jysk Økologi (formand for DLBR Dansk Økologi), Kirsten Holst, SEGES, Lisbeth Frank Hansen, Gefion, Tage Hansen. LHN, Thomas Vang Jørgensen, LMO, Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug, Økologi

Hvert år udvælges to emner, som DLBR Dansk Økologi udvikler rådgivningsydelserne til, og der nedsættes kompetente ekspertgrupper.

Historien bag DLBR Dansk Økologi

I februar 2010 stiftede man DLBR Dansk Økologi. Baggrunden var et ønsket om at udarbejde en Strategi 2013 for Videncentret for Landbrug, Økologi, samt ønsker fremsat på en forudgående workshop og på et møde i Forum for økologisk rådgivning i DLBR i september 2009. Målet var at gøre økologiarbejdet i Dansk Landbrugsrådgivning langt mere synligt og samarbejdende.

Samarbejdet har til formål at styrke konkurrencekraften for de enkelte rådgivningsenheder baseret på fælles ejerskab, ligeværdigt ansvar, dialog og faglighed. Via DLBR Dansk Økologi skal økologikonsulenterne udstråle engagement og en overbevisning om, at den økologiske produktion er vejen frem for flere landmænd. Målet er, at omlæggere og økologiske landmænd opnår en større robusthed på deres bedrifter, både økonomisk og økologisk, samt at konventionelle producenter bliver bekendt med økologiens potentialer. Det er altafgørende for den økologiske sektor, at den forventede stigende efterspørgsel efter økologiske produkter bliver imødekommet. Helst med danske råvarer. 

Det var daværende økologichef Søren Sylvest Nilausen, som indledte arbejdet med DLBR Dansk Økologi. For at få gang i samarbejdet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der indstillede samarbejdet, som blev besluttet på et møde i Forum for økologisk rådgivning i DLBR den 24.marts 2010. Her blev Styregruppen også valgt. De deltagende centre har skudt midler i samarbejdet.

 

Sidst bekræftet: 07-10-2016 Oprettet: 11-05-2012 Revideret: 07-10-2016

Forfatter

Økologi
Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt

Af samme forfatter

Etablering af græs i svinefolde
Læs her om etablering af græs til økologiske grise, samt hvilke frøblandinger, der kan anvendes til udlægget.
15.11.19
Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord
I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
05.10.15
Lidt hestebønner til svin er godt
Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvæ...
05.10.15
Mere økologiforskning ud til de økologiske konsulenter og landmænd
SEGES søger svar fra landmænd og konsulenter på spørgeskema, der skal bane vejen for bedre spredning af viden om økologisk ...
13.05.15
Arealforbrug og emission af drivhusgas ved græsbaserede oksekødsproduktionssystemer
Der er lavet en beregning af arealforbrug og udledning af drivhusgasser per kg kød produceret ved tre alternativer økologis...
08.01.15