Oprettet: 13-05-2015

Mere økologiforskning ud til de økologiske konsulenter og landmænd

SEGES søger svar fra landmænd og konsulenter på spørgeskema, der skal bane vejen for bedre spredning af viden om økologisk landbrug

Vi har Organic Eprints, som er det sjette største arkiv om landbrug i verden. Det er skabt på dansk initiativ i 2002, og drives af Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer.

Alle kan bruge arkivet, men hvordan gør vi den store mængde viden endnu mere tilgængelig, og hvad er vigtigt, når vi vil bygge en løsning, der giver let adgang til økologisk specialviden?

Svar venligst på det engelsksprogede spørgeskema (det tager under 10 minutter), og hjælp os på vej

Klik her for at komme til spørgeskemaet

Vi håber, at mange landmænd og konsulenter vil hjælpe os ved at svare på spørgeskemaet.


Interview med konsulent Thomas Vang Jørgensen, LMO, t.v., gennemført af agronom Maritina Stavrakaki, AgroKnow og Ilse Rasmussen ICROFS, t.h.
Foto: Tomas B.F. Nørfelt, SEGES

SEGES indgår i et internationalt EU-projekt “Organic-AgriWare: an application for the organic agriculture community". Projektet, der gælder Organic Eprints og en ny brugergrænseflade, er støttet af ordningen Smart Agri Food. SEGES og ICROFS og den græske IT virksomhed AgroKnow indgår i projektet.

Vi ønsker at få input fra konsulenter og landmænd omkring, hvad der skal prioriteres i løsningen. Ilse Rasmussen ICROFS, Allan Leck Jensen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet og Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt, SEGES deltager fra dansk side i projektet.

Sidst bekræftet: 14-12-2016 Oprettet: 13-05-2015 Revideret: 13-05-2015

Forfatter

Økologi
Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt

Af samme forfatter

Etablering af græs i svinefolde
Læs her om etablering af græs til økologiske grise, samt hvilke frøblandinger, der kan anvendes til udlægget.
15.11.19
Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord
I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
05.10.15
Lidt hestebønner til svin er godt
Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvæ...
05.10.15
Arealforbrug og emission af drivhusgas ved græsbaserede oksekødsproduktionssystemer
Der er lavet en beregning af arealforbrug og udledning af drivhusgasser per kg kød produceret ved tre alternativer økologis...
08.01.15
Afventer bitterstofferne
Projekt ØkoProtein venter på resultater af forsøg med forarbejdning af lupin og hestebønner i bestræbelsen på at fjerne uøn...
30.10.13