Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-06-2020

  

Oprettet: 23-05-2008
Revideret: 19-08-2014

Hegn og foldsystem til frilandssvin

Hvordan skal hegnene etableres, hvor mange tråde anbefales det at have og hvem er det egentlig, man forsøger at holde ude af folden?

Foto: Diana Boysen PoulsenEt omkredsende hegn skal hindre uvedkommende i at få adgang til arealer med svin og hegnet bør indrettes, så rovdyr (ræve) hindres adgang til foldene. Et indvendigt hegn bruges til opdeling af folde og skal bestå af mindst en strømførende tråd. Til farefolde, smågrise og slagtesvin bør der opsættes mindst to tråde.
Hegnet kan indrettes, så en traktor kan køre over tråden uden, at man skal fjerne hegn hver gang. Det kan lade sig gøre, idet tråden kan give sig ved hjælp af et fjedrende påhæng i begge ender af tråden / ledet.

Tip: Kør skråt indover hegnet, så undgås det, at køretøjet hænger fast i tråden.

Ræve
Det omkredsende hegn bør indrettes, så rovdyr (ræve) hindres adgang til foldene. Det anbefales at opsætte 7 tråde, hvor hver anden tråd danner jordforbindelse.

Der kan opsættes et haretæt vildthegn med store masker foroven og små forneden. Øverst på vildthegnet placeres en eltråd. Vildthegnet kan kombineres med en eltråd, der er placeret uden for hegnet i en afstand af 20 cm fra vildthegnet og 10 - 15 cm over jorden. Vildthegnet kan også monteres så lavt, at de nederste 20 - 30 cm ligger vandret ud på jordoverfladen.

Foldsystem
Der kan vælges mellem rektangulært system "bloksystem" eller cirkulært "radialsystem". Der skal vælges et system, der passer til besætningsstørrelsen og markens dimensioner og den ønskede foldopdeling.

Skitse over et bloksystem med enkeltfolde - diegivende søer (tegning: Nils Krog). Copyright 1995 Danske Slagterier.

Bloksystemet er et fleksibelt system og er egnet til alle besætningsstørrelser. Dyrene skal transporteres mellem foldene, da der ofte vil være lang afstand.

Skitse over et radialsystem med fælles farefolde (tegning: Nils Krog). Copyright 1995 Danske Slagterier.

Radialsystemet har en opsamlingsfold i centrum, der bruges til opsamling, når dyrene skal flyttes mellem foldene. Systemet kan bruges til besætningsstørrelser på 120 - 250 søer og giver en dårlig mulighed for tilpasning og en dårlig udnyttelse af arealet på kvadratiske marker. Systemet kan bruges sammen med bloksystemet til farefolde.

Læs mere om regler for hegning i den opdaterede bekendtgørelse om hold af svin på friland.

Reference: Info Svin: "Ræve i frilandsbesætninger", "Indhegning og folde" "Drift og teknik" af Henrik Bækstrøm Lauritsen, Anbefalinger vedr. indretning af hegn kan rekvireres fra Danske Slagterier, tlf. nr. 33 11 60 50.

Sidst bekræftet: 18-05-2018 Oprettet: 23-05-2008 Revideret: 19-08-2014

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Regler for økologisk svinehold
Oversigt over de vigtigste regler for økologisk svinehold og består af EU-regler suppleret med brancheanbefalinger.
26.03.20
Se de nye krav til smittebeskyttelse indenfor griseproduktion
Frilandsbesætninger har mulighed for at have forrummet med de tilhørende faciliteter i en skurvogn i tilknytning til indgan...
19.03.20
Sådan omlægges til økologisk griseproduktion
Konventionel produktion kan omlægges til økologisk produktion
15.11.19
Overvejelser før etablering af økologisk smågrise-/slagtesvinestald
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / ko...
15.11.19
Kontrol i økologiske grisebesætninger
Få mere at vide om kontrol af økologisk griseproduktion. Læs om f.eks. dyrevelfærd og medicin, de skærpede regler for økolo...
15.11.19