Feedback Form

  

Oprettet: 18-07-2014

Regneark for svin på friland

Nyt regneark, som benyttes til beregning af dyreenheder og foldstørrelser for svin på friland

Indretning og drift af sohold på friland er baseret på Byggeblad 95.03-02, udgivet januar 1993, revideret i december 2014.

Der er ikke ændret på de overordnede principper for indretning og drift, men i 2014 ændres beregningen af Dyreenheder (DE). De nye værdier fremgår af Bekendtgørelse nr. 853 af 30/06/2014 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)

Ændringerne medfører – eksempelvis – at hvor der ved 7 ugers fravænning før måtte være 10,43 årssøer pr. ha, må der nu være 10,69 årssøer pr. ha.

I praksis er der imidlertid mange kombinationsmuligheder for, hvordan en produktion ser ud. Forskelle i fravænningsalder, vægtintervaller eller omfang af periodevis opstaldning er eksempler herpå. Til brug for individuelle beregninger af arealkrav er regneprogrammet nu ajourført, baseret på de nye DE-værdier og med mulighed for frit at vælge fravænningsalder og vægtintervaller for voksende grise.

En kort tekst omkring reglerne og beregningseksempler for arealkrav samt regneprogram til individuelle beregninger kan ses her:

Det skal understreges at programmet kan bruges til beregning af arealkrav for både økologiske og konventionelle bedrifter med udendørs sohold, da det kun er et spørgsmål om at vælge den aktuelle fravænningsalder.

Se det nye regneark her

Sidst bekræftet: 04-07-2019 Oprettet: 18-07-2014 Revideret: 18-07-2014

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Per Tybirk

Af samme forfatter

Normtal for øko-grise medfører krav om et større harmoniareal
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
10.09.19
Får afgrøderne for lidt kobber, når fodernormer til smågrise ændres?
EU Kommissionen har besluttet at ændre reglerne for tilsætning af kobber til smågrisefoder, og det vil reducere mængden af ...
28.06.19
VIDEO: Kan dansk tang afhjælpe fravænningsdiarré hos smågrise?
Det undersøges netop nu under kontrollerede forhold i et foderforsøg.
05.12.18
Groft er godt
Få inspiration til brug af grovfoder til slagtesvin fra Øko- og frilandsproducenter.
24.09.18
Faremarksmanualen for sohold på friland med tilhørende 16 faktaark
Omhandler økologisk og konventionelt sohold på friland fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene. Anbefal...
08.06.18