Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 28-05-2020

Succes med Økologi 

Oprettet: 28-05-2008

Avl - og udskiftningsstrategi i økologisk svineproduktion

Hvad har du temperament til? Er det egenproduktion, eller er det indkøb af polte / gylte? Få det afklaret på denne side.

Styring

Når der skal styres og planlægges indenfor avl og udskiftning, er det en god ide, at kontakte en rådgiver, så alle forhold bliver vendt.

Vær altid opmærksom på specielle regler vedr. valg af race fra f.eks Friland A/S.

Sopoltene skal være 34 - 36 uger gamle, inden de kan løbes. Dermed går der tæt på et år fra en sopolt / so løbes, til afkommet derfra kan løbes. Derfor er det meget vigtigt med en god planlægning og styring, så der altid er det ønskede antal sopolte til rådighed, når der er behov for det.

Udvalgte sogrise randklippes i deres første levedøgn med moderens nummer. Før fravænning sættes plastmærker i ørerne på de avlsegnede dyr:

 • Til identifikation
 • Med fortløbende nummer
 • Farve der passer til dyrets race

Der skal føres stambog, så alle avlsdyr kan identificeres med deres far og mor. Følgesedler fra køb af avlsdyr og KS bør gemmes.


Tjekliste ved indkøb af avlsdyr

Hvilken besætning skal der indkøbes fra:

 • Sundhedsmæssigt
 • Opstaldningsform i leverandørbesætningen
 • Indeks
 • Besøg besætningen og tjek forholdene

Forhold vedrørende avlsdyrene:

 • Hvor mange avlsdyr skal der indkøbes pr. år og pr. indkøb
 • Hvilken alder skal de indkøbte dyr have
 • Hvilken race / racekombination ønskes
 • Skal dyrene vaccineres inden levering

Skal der indkøbes polte eller gylte:

 • Er der normalt problemer med at få polte i brunst
 • Hvor stor er omløber procenten blandt gylte

Forhold på bedriften:

 • Hvor og hvordan skal dyrene modtages
 • Hvor meget plads kræves der i stald og fold ved indkøb i den ønskede alder
 • Hvor meget foder kræves der til dyrene, indtil de medgår som avlsdyr
 • Hvor meget arbejde skal der påregnes til pasning af polte

Økonomi:

 • Hvordan er total økonomien ved den valgte strategi i forhold til andre strategier

Klik her for at se racer.

Avls- og udskiftningsstrategi 

Der kan vælges forskellige avls- og udskiftningsstrategier:

Delvis indkøb og delvis egenproduktion

Vælges denne strategi er der mulighed for en optimal udskiftning. Det er meget vigtigt, at driftslederen har interesse i avlsarbejde for at få det til at fungere.

Der kan indkøbes til 20 pct. udskiftning, og de indkøbte dyr kan bruges til egenproduktion af nye sopolte, så der opnås en total udskiftning på 40 - 50 pct. 

Efter driftslederens temperament og ønsker kan der indkøbes / vælges følgende:

Valg af sopolte / gylte

Valg af orne til slagtesvineproduktion

Valg af orne til egenproduktion af polte

LY, YL

D, HD, DH

 

DY, YD valgt på hundyrindeks

 

L

L

Y valgt på handyrindeks, giver hvidt afkom

DY, YD valgt på hundyr indeks, Y

L (YD), L (DY), (DY) L, (YD) L

Der alle består af 50 pct. L, 25 pct. Y og 25 pct. D
Valgt på hundyrindeks

YD, DY er bedst produktionsøkonomisk. Giver 10 - 15 pct. afkom med farvede aftegn, hvoraf ca. halvdelen vil få fradrag

 


Eksempel på besætning med 100 søer:

Der indkøbes 5 YD gylte, der er insemineret med L og 15 L(YD) sopolte pr. år. I alt indkøbes de 20 dyr der er muligt. Der udtages i gennemsnit 3 sopolte fra 2 kuld på hver af YD gyltene, der også i 2. kuld insemineres med L. Der bliver så 3 x 2 x 5 = 30 sopolte + 15 = 45 sopolte til brug hvert år, hvoraf der løbende kan sorteres fra, så det ønskede antal opnås. 

Udelukkende indkøb af sopolte og gylte:

Vælges en strategi med udelukkende indkøb, skal man være opmærksom på, at der ved indkøb fra en ikke-økologisk besætning kun må være en løbende udskiftning på 20 pct. Dette kan forhøjes til 40 pct. under en betydelig udvidelse og ved udskiftning af race. En udskiftning på kun 20 pct. kan få konsekvenser for produktionsresultaterne f.eks. kuldstørrelse og kødprocent.

Efter driftslederens temperament og ønsker kan der indkøbes:

Valg af sopolte / gylte

Valg af orne til slagtesvineproduktion

LY, YL

D, HD, DH

 

Y valgt på handyrindeks giver hvidt afkom

L (YD), L (DY), (DY) L, (YD) L, der alle består af 50 pct. L, 25 pct. Y og 25 pct. D.
Valgt på hundyrindeks

YD, DY er bedst produktionsøkonomisk. Giver 10 - 15 pct. afkom med farvede aftegn, hvoraf ca. halvdelen vil få fradrag

I en besætning på 100 søer kan der indkøbes 20 sopolte eller gylte til besætningen pr. år. Indkøbes dyrene i forskellige aldre skal der ikke indkøbes så tit og der kan spares på omkostningerne til transport. 

Egenproduktion:

Vælges denne strategi uden indkøb af dyr kræves der en god styring og planlægning. Det er meget vigtigt, at driftslederen har interesse i avlsarbejde for at få det til at fungere. Denne strategi medfører en mindre risiko for indslæbning af sygdomme.

Ved egenproduktion af avlsdyr er det en fordel at være med i KerneStyring®, så der hele tiden er overblik over besætningens genetiske niveau, og besætningen kan få avlsmæssige råd og vejledning.

Efter driftslederens temperament og ønsker kan der vælges følgende:

Valg af sopolte / gylte

Valg af orne til slagtesvineproduktion

Valg af orne til egenproduktion af polte

LY, YL*

D, HD, DH

L eller Y valgt på hundyr indeks

L**

 

DY, YD valgt på hundyr indeks, Y

L (YD), L (DY), (DY) L, (YD) L

Y valgt på handyrindeks, giver hvidt afkom

 

L (YD), L (DY), (DY) L, (YD) L
Der alle består af 50 pct. L, 25 pct. Y og 25 pct. D
Valgt på hundyrindeks

YD, DY er bedst produktionsøkonomisk. Giver 10 - 15 pct. afkom med farvede aftegn, hvoraf ca. halvdelen vil få fradrag

 

*) Der kan produceres sopolte ved hjælp af to-race krydsning (zig-zag). Består besætningen af LY søer, kan der startes uden indkøb af nye kernedyr. Ved fravænning udvælges hver 10. so som moder til næste generations sopolte. Hvis soens far er en Yorkshire, insemineres soen med L, og hvis soens far er en landrace, insemineres soen med Y. Der anvendes specialsæd. 

Der udvælges ca. 3 sogrise fra hvert kuld. Der sorteres løbende uegnede dyr fra, så det ønskede antal opnås.

**) Der kan produceres sopolte ved hjælp af renracet L-kerne. Til at starte med, indkøbes det nødvendige antal L sopolte / gylte. Senere kan L-kernen vedligeholdes eller fortsat indkøbes. L-kernen skal være på 10 pct. af sobesætningen.

L-kernen vedligeholdes ved, at hver 5. kerneso insemineres med L navnesæd.

Til produktion af sopolte bruges resten af kernebesætningen, der insemineres med Y specialsæd.

Der udvælges ca. 3 sogrise fra hvert kuld. Der sorteres løbende uegnede dyr fra, så det ønskede antal opnås.

Reference: Info Svin: "Racer og krydsninger" af Anders Vernersen, "Krydsningsmetoder" og "Egenproduktion af avlsdyr" af Thomas Muurmann Henriksen.

Sidst bekræftet: 14-05-2018 Oprettet: 28-05-2008 Revideret: 28-05-2008

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

04.06.2020: Afskallet havre til økologiske husdyr
Webinar: Afskallet havre har et højt protein- og fedtindhold, som gør den til en god foderkilde for både fjerkræ, grise og ...
26.05.20
Regler for økologisk svinehold
Oversigt over de vigtigste regler for økologisk svinehold og består af EU-regler suppleret med brancheanbefalinger.
26.03.20
Se de nye krav til smittebeskyttelse indenfor griseproduktion
Frilandsbesætninger har mulighed for at have forrummet med de tilhørende faciliteter i en skurvogn i tilknytning til indgan...
19.03.20
Sådan omlægges til økologisk griseproduktion
Konventionel produktion kan omlægges til økologisk produktion
15.11.19
Overvejelser før etablering af økologisk smågrise-/slagtesvinestald
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / ko...
15.11.19