Feedback Form

Succes med Økologi 

Oprettet: 23-05-2008

Høj pattegrisedødelighed hos økologiske problemsøer

Danmarks JordbrugsForskning har i en undersøgelse på 3 frilandsbesætninger under studielandbrugene fundet, at 13 pct. af søerne står for 43 pct. af de døde grise. Om dette skyldes dårlige moderegenskaber eller sygdomme som f.eks. MMA er ikke undersøgt. Generelt er den totale dødeligheden incl. dødfødte dog ikke større i frilandsbesætninger (18,3 pct.) end i konventionel produktion (18,7 pct.), og der er meget stor variation mellem besætningerne.

Grisene dør af en række forskellige årsager, som i høj grad spiller sammen. De vigtigste er kulde, lav fødselsvægt, iltmangel under fødslen, infektioner og sult. Disse faktorer kan resultere i svage grise, som har større risiko for at blive lagt ihjel. Man skal derfor være meget opmærksom på de små grise, specielt i de 2-3 første levedøgn. Det kan man bl.a. gøre ved at fokusere på selve fødselsforløbet, mælkeoverførslen, halmmåtten og søernes immunstatus.

Der blev hos de 3 besætninger påvist en sikker sammenhæng mellem søernes indsættelsestid før faring og den totale dødelighed. Hvis soen har over 10 dage til at vænne sig til de nye omgivelser, bygge rede osv., er dødeligheden 12.8 pct., mens hvis hun kun har fra 0-6 dage er den 18,4 pct.

En tør halmmåtte, så de små grise ikke fryser, opnås bl.a. ved, at der er etableret et godt græsdække, således at soen ikke slæber mudder eller andet vådt ind i hytten. Samtidig skal man være ekstra opmærksom på, om halmmåtten er tør, når det regner.

Foto: Diana Boysen Poulsen

Mange fødte grise pr. kuld øger dødeligheden, og derfor er kuldudjævning meget vigtig for grisens overlevelse. I forbindelse med kuldudjævningen er det vigtigt, at grisene har fået råmælk, inden de bliver flyttet.

Artiklen har været bragt i en avis eller et tidsskrift under Dansk Landbrugs Medier.

Sidst bekræftet: 18-05-2018 Oprettet: 23-05-2008 Revideret: 23-05-2008

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Normtal for øko-grise medfører krav om et større harmoniareal
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
10.09.19
VIDEO: Kan dansk tang afhjælpe fravænningsdiarré hos smågrise?
Det undersøges netop nu under kontrollerede forhold i et foderforsøg.
05.12.18
Groft er godt
Få inspiration til brug af grovfoder til slagtesvin fra Øko- og frilandsproducenter.
24.09.18
Faremarksmanualen for sohold på friland med tilhørende 16 faktaark
Omhandler økologisk og konventionelt sohold på friland fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene. Anbefal...
08.06.18
Uddrag af regler vedr. afstandskrav for folde og hytter til grise
Uddrag af tekst fra Husdyrgødningsbekendtgørelsens (nr. 865 af 23.06.2017) Kapitel 3 omhandlende placering af anlæg m.v., §...
24.05.18