Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 22-01-2020

  

Oprettet: 17-03-2010

Manual - Reduktion af pattegrisedødelighed

Pattegrisedødelighed er et væsentligt dyrevælfærdsproblem i økologisk jordbrug. Problemet er komplekst og derfor svært at imødegå.


Denne manual er udarbejdet af seniorforsker Marianne Bonde DJF i samarbejde med specialkonsulent Tove Serup. En væsentlig del af forarbejdet er gennemført af forsker Lene Hegelund, DJF.

Manualen kan forhåbentlig være med til at motivere og lette indsatsen for såvel ejere som ansatte i det daglige arbejde, med at sikre den højst mulige overlevelse hos pattegrisene.

Manual - Reduktion af pattegrisedødelighed.
Sidst bekræftet: 08-03-2019 Oprettet: 17-03-2010 Revideret: 17-03-2010

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Overvejelser før etablering af økologisk smågrise-/slagtesvinestald
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / ko...
15.11.19
Ofte stillede spørgsmål før omlægning
Denne artikel giver svar på de oftest stillede spørgsmål, i forbindelse med omlægning og etablering af økologisk svineprodu...
15.11.19
Kom godt i gang med økologisk griseproduktion
Omlægning til økologisk griseproduktion kræver normalt langtidsplanlægning – især, når det omfatter husdyrhold.
15.11.19
Barrierer for omlægning
Fokus på paradokset stort potentiale for vækst af den økologiske svineproduktion, men tilgangen af nye producenter udeblive...
15.11.19
Normtal for øko-grise medfører krav om et større harmoniareal
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
10.09.19