Feedback Form

Økologi - alle 

Oprettet: 26-05-2008

Økologisk grovfoder

Læs i denne artikel om typiske grovfodermidler, samt hvordan grovfoderet håndteres, så foderspildet mindskes

Grovfodermidler

  • Alle dyregrupper i besætningen skal have fri adgang til grovfoder hele dagen
  • Der er ikke krav om, at grovfoderet skal udgøre en bestemt del af foderet pr. dag
  • Typiske grovfodermidler til svin er frisk grønt, hø, ensilage, rodfrugter, løv eller frugt- og grøntsagsrester
  • Halm, grøntpiller og lucernepiller bliver ikke regnet som grovfoder til svin

Foto: Tove Serup

Analyser

Det anbefales at hvert enkelt parti af grovfoder analyseres for næringsstofindhold, tørstof og indhold af uønskede stoffer.

Energiindholdet i grovfoder med mange stængeldele f.eks. helsædsensilage, bestemmes ved at analysere tørstofindholdet.

Energiindholdet beregnes ud fra formlen: 
            Tørstofpct. i grovfoder x 0,8 = FEs pr. 100 kg grovfoder

Energiindholdet i grovfoder fra rodfrugter bestemmes ved EFOS analyse (Info svin).

Håndtering

Håndtering skal sikre at foderspildet bliver mindst muligt.

Udfodring kan ske på gulvet, i hæk eller krybbe. Det skal sikres at grovfoderet ikke kommer til at ligge i et tykt lag (max 15 - 20 cm), så det tager varme.

De silotyper der findes i Danmark er udviklet til kvæg, hvor det generelt forudsættes, at der bruges en betydelig del af ensilagen dagligt. Siloer / markstakke bør ikke være bredere end at der dagligt bruges 20 - 30 cm af stakken. Erfaringerne viser, at det ikke giver problemer når der bruges ca. 500 kg pr. dag. Frilægges mere ensilage er der risiko for svampevækst og evt. forrådnelse.

Fuldfoder (blanding af grovfoder og kraftfoder) kan blandes i en stationær eller mobil blander. Der kan bruges kendt blandeudstyr fra kvægfodringen - eneste krav er at foderet er homogent og søerne ikke kan selektere i foderet. Foderet skal opblandes umiddelbart før brug, hvilket er specielt vigtigt i varmeperioder, fordi ensilage hurtigt tager varme.

Reference: Info Svin: "Grovfoder til søer" af Gunner Sørensen, Typer af afgrøder til ensilering, korrekt skårbehandling, ensilering og andre emner kan der findes information om på Info svin og LandbrugsInfo, -Afgrødenyt og Planteavlsorientering. FØJO-rapport nr. 8-2000.

 

Sidst bekræftet: 14-05-2018 Oprettet: 26-05-2008 Revideret: 26-05-2008

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Normtal for øko-grise medfører krav om et større harmoniareal
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
10.09.19
VIDEO: Kan dansk tang afhjælpe fravænningsdiarré hos smågrise?
Det undersøges netop nu under kontrollerede forhold i et foderforsøg.
05.12.18
Groft er godt
Få inspiration til brug af grovfoder til slagtesvin fra Øko- og frilandsproducenter.
24.09.18
Faremarksmanualen for sohold på friland med tilhørende 16 faktaark
Omhandler økologisk og konventionelt sohold på friland fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene. Anbefal...
08.06.18
Uddrag af regler vedr. afstandskrav for folde og hytter til grise
Uddrag af tekst fra Husdyrgødningsbekendtgørelsens (nr. 865 af 23.06.2017) Kapitel 3 omhandlende placering af anlæg m.v., §...
24.05.18