Økologi - alle 

Oprettet: 26-05-2008

Økologisk fodring

I denne artikel findes oplysninger om foderoptimering, proteinafgrøder samt fodermidler og anbefalinger

Optimering af foder

Ved optimering af foderblandinger uden adgang til kunstige aminosyrer skal foderet ofte have et forhøjet indhold af protein for at opfylde aminosyrekravene. Færdigfoderet skal justeres for aminosyrer, mineraler og vitaminer, så det sammen med grovfoderet dækker grisenes behov. Fokus på søernes huld er en væsentlig del af foderstyringen.

Valget af afgrøder/fodermidler skal tilgodese grisenes behov sammen med, at det skal indpasses i sædskiftet. Det kan være nødvendigt at indføre dyrkning af nye plantesorter, som er egnet i det økologiske sædskifte. 

Proteinafgrøder

Frøbælgplanterne ært, hestebønne og lupin er de bedst egnede proteinafgrøder under danske klimaforhold. De forsyner sædskiftet med kvælstof via fiksering af luftens kvælstof (N2), og virker fodsygesanerende i kornrige sædskifter. Afgrøderne har ry for at være dyrkningsusikre på områder som tørkefølsomhed, lejesædstilbøjelighed, sen modning og variabel kvalitet af frøene.

Fodermidler og anbefalinger

Maks. grænser på forskellige afgrøder/fodermidler til de enkelte dyregrupper og protein niveau skal kendes for at finde den optimale fodersammensætning.

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 14-05-2018 Oprettet: 26-05-2008 Revideret: 26-05-2008

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Overvejelser før etablering af økologisk smågrise-/slagtesvinestald
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / ko...
15.11.19
Ofte stillede spørgsmål før omlægning
Denne artikel giver svar på de oftest stillede spørgsmål, i forbindelse med omlægning og etablering af økologisk svineprodu...
15.11.19
Kom godt i gang med økologisk griseproduktion
Omlægning til økologisk griseproduktion kræver normalt langtidsplanlægning – især, når det omfatter husdyrhold.
15.11.19
Barrierer for omlægning
Fokus på paradokset stort potentiale for vækst af den økologiske svineproduktion, men tilgangen af nye producenter udeblive...
15.11.19
Normtal for øko-grise medfører krav om et større harmoniareal
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
10.09.19