Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-03-2012

  

Oprettet: 16-03-2010

Afrapportering - Kvalitetssikring af økologisk svinekød - information om fodring og management

Oversigt over artikler og resultater fra et to-årigt økologi-projektarbejde om foderbetinget slagtekvalitet, pattegrisedødelighed og sodødelighed, parasittryk og miljø/hygiejne.

Artikler:

 Præsentationer:

Projektet havde to fokusområder:

  1. Fodringsbetinget slagtekvalitet
  2. Management på udvalgte nøgleområder

Der blev analyseret råvarer, udviklet forslag til fodersammensætninger, formuleret ændringer til foderstrategier og fulgt op på effekten af den samlede indsats. Når det gælder om at forbedre kvaliteten i management, var fokus på dyrevelfærd, sundhed, og miljø – alle vigtige nøgleområder i den økologiske tankegang.
Resultaterne fra projektet kan være med til at sikre forbrugerne en god kvalitet samt at stimulere nye producenter til at se mulighederne i at lægge om til økologisk produktion.

Landscentret, Økologi takker en lang række personer, der har bidraget med specialviden og en konstruktiv indsats. Det gælder:

  • Else Vils, konsulent Dansk Svineproduktion: Råvareanalyser og foderoptimeringer
  • Ole Lund, konsulent LandboMidtØst: Fodermanagement i praksis
  • Niels Hjørnholm , dyrlæge LVK: Pattegrisedødelighed og sodødelighed
  • Marianne Kjær Bonde, forsker Aarhus Universitet, DJF: Pattegrisedødelighed
  • Mathias Andersen, konsulent AgroTech: Miljø management
  • Friland A/S: Slagtekvalitet og parasittryk
  • Thorkild Nissen, konsulent Økologisk Landsforening: Staldskoleprincip
  • Alle involverede producenter

Ligeledes takkes Friland A/S og Økologisk Landsforening for godt samarbejde i forbindelse med projektets tilblivelse.

Projektet ”Kvalitetssikring af økologisk svinekød – information om fodring og management” blev gennemført i perioden 15.3.2007 til 31.12.2009 med støtte under Innovationsloven .

 

Sidst bekræftet: 16-03-2011 Oprettet: 16-03-2010 Revideret: 16-03-2010

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Sådan omlægges til økologisk griseproduktion
Konventionel produktion kan omlægges til økologisk produktion
15.11.19
Overvejelser før etablering af økologisk smågrise-/slagtesvinestald
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / ko...
15.11.19
Barrierer for omlægning
Fokus på paradokset stort potentiale for vækst af den økologiske svineproduktion, men tilgangen af nye producenter udeblive...
15.11.19
Normtal for øko-grise medfører krav om et større harmoniareal
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
10.09.19
Nye EU-regler for økologi fra 2021
Den ny EU forordning er vedtaget og træder i kraft 1. januar 2021. Lige nu arbejdes der på at præge indholdet af de detalje...
07.12.18