Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-03-2012

  

Oprettet: 16-03-2010

Afrapportering - Kvalitetssikring af økologisk svinekød - information om fodring og management

Oversigt over artikler og resultater fra et to-årigt økologi-projektarbejde om foderbetinget slagtekvalitet, pattegrisedødelighed og sodødelighed, parasittryk og miljø/hygiejne.

Artikler:

 Præsentationer:

Projektet havde to fokusområder:

  1. Fodringsbetinget slagtekvalitet
  2. Management på udvalgte nøgleområder

Der blev analyseret råvarer, udviklet forslag til fodersammensætninger, formuleret ændringer til foderstrategier og fulgt op på effekten af den samlede indsats. Når det gælder om at forbedre kvaliteten i management, var fokus på dyrevelfærd, sundhed, og miljø – alle vigtige nøgleområder i den økologiske tankegang.
Resultaterne fra projektet kan være med til at sikre forbrugerne en god kvalitet samt at stimulere nye producenter til at se mulighederne i at lægge om til økologisk produktion.

Landscentret, Økologi takker en lang række personer, der har bidraget med specialviden og en konstruktiv indsats. Det gælder:

  • Else Vils, konsulent Dansk Svineproduktion: Råvareanalyser og foderoptimeringer
  • Ole Lund, konsulent LandboMidtØst: Fodermanagement i praksis
  • Niels Hjørnholm , dyrlæge LVK: Pattegrisedødelighed og sodødelighed
  • Marianne Kjær Bonde, forsker Aarhus Universitet, DJF: Pattegrisedødelighed
  • Mathias Andersen, konsulent AgroTech: Miljø management
  • Friland A/S: Slagtekvalitet og parasittryk
  • Thorkild Nissen, konsulent Økologisk Landsforening: Staldskoleprincip
  • Alle involverede producenter

Ligeledes takkes Friland A/S og Økologisk Landsforening for godt samarbejde i forbindelse med projektets tilblivelse.

Projektet ”Kvalitetssikring af økologisk svinekød – information om fodring og management” blev gennemført i perioden 15.3.2007 til 31.12.2009 med støtte under Innovationsloven .

 

Sidst bekræftet: 16-03-2011 Oprettet: 16-03-2010 Revideret: 16-03-2010

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

VIDEO: Kan dansk tang afhjælpe fravænningsdiarré hos smågrise?
Det undersøges netop nu under kontrollerede forhold i et foderforsøg.
05.12.18
Groft er godt
Få inspiration til brug af grovfoder til slagtesvin fra Øko- og frilandsproducenter.
24.09.18
Faremarksmanualen for sohold på friland med tilhørende 16 faktaark
Omhandler økologisk og konventionelt sohold på friland fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene. Anbefal...
08.06.18
Uddrag af regler vedr. afstandskrav for folde og hytter til grise
Uddrag af tekst fra Husdyrgødningsbekendtgørelsens (nr. 865 af 23.06.2017) Kapitel 3 omhandlende placering af anlæg m.v., §...
24.05.18
Regler for økologisk svinehold
Oversigt over de vigtigste regler for økologisk svinehold
20.12.17