Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-01-2019

  

Oprettet: 19-12-2013
Revideret: 02-11-2015

Forudsætninger for de økologiske svinekalkuler 2016

Økologisk svineproduktion adskiller sig på en række parametre fra konventionel svineproduktion. For eksempel er der forskel på staldsystemerne, fravænningsalder, foderudnyttelsen, afregningens sammensætning osv.

Derfor kan man ikke direkte kopiere de konventionelle produktionskalkuler.

www.Farmtal.dk findes kalkuler for henholdsvis konventionel og økologisk produktion. I denne artikel kan man se baggrunden og forudsætningerne, der er benyttet i Farmtal for de økologiske svinekalkuler.

Svinehåndbog

I Svinehåndbogen, der kan læses på Landbrugsinfo, kan man finde forudsætninger og produktionsniveauer for økologisk svineproduktion. Svinehåndbogen opdateres årligt med nye relevante oplysninger. Det er således afsnittet ”Grundlag for den beregnede notering for økologiske smågrise”, der danner grundlag for den smågrisepris, der anvendes i kalkulen i Farmtal.

Egne forudsætninger

I dette regneark, har man mulighed, for at indsætte sine egne forudsætninger og dermed se, hvordan man rent produktionsmæssigt ligger i forhold til Farmtal, som repræsenterer et gennemsnit.

Farmtal

www.Farmtal.dk eller i daglig tale Farmtal Online er det sted på nettet, hvor Videncentret samler alle de budgetforudsætninger, der anvendes i henholdsvis økologisk og konventionel landbrugsproduktion. Se www.Farmtal.dk for budgetkalkuler. 

Sidst bekræftet: 03-01-2019 Oprettet: 19-12-2013 Revideret: 02-11-2015

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Normtal for øko-grise medfører krav om et større harmoniareal
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
10.09.19
VIDEO: Kan dansk tang afhjælpe fravænningsdiarré hos smågrise?
Det undersøges netop nu under kontrollerede forhold i et foderforsøg.
05.12.18
Groft er godt
Få inspiration til brug af grovfoder til slagtesvin fra Øko- og frilandsproducenter.
24.09.18
Faremarksmanualen for sohold på friland med tilhørende 16 faktaark
Omhandler økologisk og konventionelt sohold på friland fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene. Anbefal...
08.06.18
Uddrag af regler vedr. afstandskrav for folde og hytter til grise
De viste tegninger er baseret på Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, B...
24.05.18