Oprettet: 18-09-2014
Revideret: 08-06-2018

Faremarksmanualen for sohold på friland med tilhørende 16 faktaark

Omhandler økologisk og konventionelt sohold på friland fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene. Anbefalede rutiner er forklaret og beskrevet i manualen, mens de er skrevet som korte anvisninger med billeder i faktaarkene.

Det ser herligt ud, når pattegrisene løber frit omkring i faremarken, soen græsser og et par store hvide hunde vogter. Det ser næsten ud som om, de passer sig selv. Men tag ikke fejl! Det kræver indsigt, omtanke, håndværk og arbejde at få faremarken med søer og pattegrise til at fungere godt. 

Faremarksmanualen henvender sig til personer, der har ansvaret for eller arbejder i faremarken. Den er en vejledning til at opnå det bedst mulige produktionsresultat.

Manualen omhandler perioden fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene. Beskrivelser og anvisninger i manualen er baseret på forskningsresultater, lærebøger og erfaringer. Stoffet præsenteres dels i et baggrundsafsnit, hvor anbefalede rutiner i faremarken er forklaret og beskrevet og dels i faktaark, hvor anbefalede rutiner er skrevet som korte præcise anvisninger illustreret med billeder. Derudover henviser manualen til relevant lovgivning.

Både økologisk og konventionelt sohold

Faremarksmanualen er målrettet både konventionelt sohold på friland og økologisk sohold på friland. Når driftsformen giver anledning til forskelle, fremgår det af tekstens farve – konventionelt er blåt og økologisk er rødt.

Faremarksmanualens formål er at hjælpe personalet i faremarken til at øge antallet af fravænnede grise på friland, såvel konventionelle som økologiske.

Se Faremarksmanualen her

Se de 16 tilhørende faktaark her

Yderligere oplysninger og bestilling af materialet ved henvendelse til:
Tove Serup, tlf. 8740 5364, e-mail tos@seges.dk 

Sidst bekræftet: 08-06-2018 Oprettet: 18-09-2014 Revideret: 08-06-2018

Kontakt

Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Merete Studnitz

Af samme forfatter

Overvejelser før etablering af økologisk smågrise-/slagtesvinestald
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / ko...
15.11.19
Ofte stillede spørgsmål før omlægning
Denne artikel giver svar på de oftest stillede spørgsmål, i forbindelse med omlægning og etablering af økologisk svineprodu...
15.11.19
Kom godt i gang med økologisk griseproduktion
Omlægning til økologisk griseproduktion kræver normalt langtidsplanlægning – især, når det omfatter husdyrhold.
15.11.19
Barrierer for omlægning
Fokus på paradokset stort potentiale for vækst af den økologiske svineproduktion, men tilgangen af nye producenter udeblive...
15.11.19
Normtal for øko-grise medfører krav om et større harmoniareal
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
10.09.19
Dette projekt medfinansieres af ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet.