Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-06-2020

Succes med Økologi 

Oprettet: 23-05-2008

Fravænning af økologiske smågrise

Her beskrives fravænningen af smågrise og hvad der deraf følger, af problemer med eks. diarré. På siden findes også forskellige anbefalinger og løsningsforslag til fravænningsproblematikken

Fravænning

I naturen sker fravænning mellem 10 - 15 uger efter faring. I den økologiske produktion sker det ved 7 uger. Når grisene fravænnes fra soen, vil hun stadig reagere på deres grynt, derfor bør der være langt mellem soen og grisene.

Det er væsentligt for resultaterne, at fravænningen foregår så optimalt som muligt for grisene. Som i konventionelle, giver fravænningen ofte store problemer i de økologiske besætninger med diarré, døde grise mv., selv om de økologiske grise har en fravænningsvægt på mellem 15 og 25 kg. Opmærksomheden og tiltag er på helt de samme områder, om det er økologisk eller konventionelt.

Opstår der problemer efter fravænning kan det medføre:

 • Øget dødelighed
 • Højere alder ved 30 kg
 • Større foderomkostninger
 • Dårligere staldudnyttelse, der kræver flere stipladser eller salg / flytning ved en lavere vægt
 • Større modtagelighed for andre sygdomme så som ledbetændelse, lungebetændelse mv. på grund af grisens almene svækkelse
 • Ekstra arbejde
 • Dårligere dyrevelfærd
 • Mindre arbejdsglæde


Foto: Diana Boysen Poulsen

Fravænningstidspunkt og metode
  
Fravænningen kan f.eks. ske ved, at lågerne sættes for hytterne før solopgang, da søer og pattegrise, som regel, er i hytten på dette tidspunkt. Transportkassen sætte hen foran hytten og når lågen åbnes, kommer soen ud i kassen først. Når soen er flyttet, placeres transportkassen igen foran hytteåbningen og pattegrisene jages ud i kassen.
Søerne kan også lokkes ind i transportkassen ved at fodre inde i kassen. Det er vigtigt, at søerne ikke er bange for at gå ind i kassen, men forbinder den med positive oplevelser såsom fodring og ikke vaccination, ringning eller lign.

Fravænning til stald eller fold / mark

 • Nærmiljøet i de stier, hvor grisene indsættes er meget vigtig
 • I stalde skal stierne være rengjorte og helt udtørrede (halmmåtten skal fjernes og der skal rengøres). Dette for at begrænse smittetrykket overfor de nyindsatte grise
 • Hytterne skal placeres et nyt sted i forhold til, hvor de stod ved det forrige hold
 • Der skal inden indsættelse strøs med rent og tørt halm
 • Det er vigtigt at grisene kan hvile i et trækfrit areal. Derfor skal stisiderne være så tætte som muligt, træk og kulde er hyppige årsager til diarré og problemer med grisene

Overvågning af grisene
For at kunne forebygge, sætte ind med tiltag og for at få en optimal og rettidig behandling af grisene, er overvågning uhyre vigtig - specielt de første uger efter fravænning.

 • Se på grisene
 • Vurder om den enkelte gris er i balance eller om noget er under opstart

Klumper grisene under overdækningen, er det tegn på, at de fryser (det er normalt de klumper de første 2-3 dage). Stien kan eventuelt indrettes så arealet passer under overdækningen lige ved fravænning. Dette kan gøres ved at sætte halm i siderne under overdækningen.

Går smågrisene i sektioneret drift kan overvågning af deres vandforbrug give et billede at udviklingen.

 • Elektroniske vandmålere registrerer vandforbruget på sektionsniveau
 • Afvigelser mellem det aktuelle og det forventede forbrug af drikkevand
 • Den hurtige varsling betyder, at der på et tidligere tidspunkt vil kunne iværksættes foranstaltninger til at håndtere problemer i de sektioner, hvor problemerne er observeret
 • Den hurtigere indgriben vil bevirke, at problemerne kan løses hurtigere og det kan betyde reduceret medicinforbrug, bedre tilvækst og lavere dødelighed

Tiltag ved diarré / optimeret drift
Når grisene ved fravænning kommer i et nyt miljø med mange forandringer og bliver udsat for stress, kulde, højt smittetryk mv., så vil der ofte opstå problemer. Der findes ingen enkelt løsning på dette, men i de fleste besætninger hjælper det at prøve forskellige tiltag og at optimere driften.

Forslag:

 • Mindre flokstørrelse
 • Overdækning - spar ikke på varmen.
 • Undgå træk og kulde
 • Forbedret hygiejne. Vær omhyggelighed med rengøring
 • Der kan fodres med ren kværnet eller valset byg (alle kerner skal være knust)
 • Fodring med helsædsensilage, da syren i ensilagen kan være med til at begrænse diarré forekomsten
 • Foder der indeholder mindre råprotein og mindre kridt
 • Foder der er velsmagende og letfordøjeligt
 • Bløde piller, opblødt foder eller egentligt vådfoder
 • Skift til en anden foderblanding
 • Elektrolyt-blanding, der tilsættes drikkevandet. Grisene skal have drukket op i løbet af 15-30 minutter. Truget tages ud af stien når der er drukket op.
 • Græstørv eller tørvejord
 • Vandforsyningen er meget vigtig i tilfælde af et diarré udbrud. Ekstra vand tildeles i vandtrug, hvilket kan betyde at grisene ikke dør af diarré
 • Lys i starten efter fravænning. Nyfravænnede grise begynder ikke at æde, når der er mørkt
 • Se fodring af smågrise

Behandling
Syge grise skal behandles med antibiotika efter dyrlægeordination.
Er der opstået diarré er det vigtigt at få klarlagt årsagen. For at starte på de rigtige tiltag og få den bedste behandling af grisene, undersøges årsagen. F.eks. lawsonia, dysenteri, salmonella, coli, orm mv.

Elektrolyt-blanding
En elektrolyt-blanding må kun indeholde fodermidler og tilsætningsstoffer, som er optaget på listen over tilladte foderstoffer.

Reference: Info Svin: "Problemløsning efter ophør med brug af vækstfremmer til smågrise" af Jes Callesen, "Drift og teknik" af Henrik Bækstrøm Lauridsen.

Artiklen har været bragt i en avis eller et tidsskrift under Dansk Landbrugs Medier.

 

Sidst bekræftet: 18-05-2018 Oprettet: 23-05-2008 Revideret: 23-05-2008

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

04.06.2020: Afskallet havre til økologiske husdyr
Webinar: Afskallet havre har et højt protein- og fedtindhold, som gør den til en god foderkilde for både fjerkræ, grise og ...
26.05.20
Regler for økologisk svinehold
Oversigt over de vigtigste regler for økologisk svinehold og består af EU-regler suppleret med brancheanbefalinger.
26.03.20
Se de nye krav til smittebeskyttelse indenfor griseproduktion
Frilandsbesætninger har mulighed for at have forrummet med de tilhørende faciliteter i en skurvogn i tilknytning til indgan...
19.03.20
Sådan omlægges til økologisk griseproduktion
Konventionel produktion kan omlægges til økologisk produktion
15.11.19
Overvejelser før etablering af økologisk smågrise-/slagtesvinestald
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / ko...
15.11.19