Feedback Form

Økologi - alle 

Oprettet: 26-05-2008

Økologisk holddrift

Holddrift kan være aktuelt for mange små- og mellemstore sohold. Holddrift betyder, at der kan sælges eller overflyttes store hold. Det har betydning for økonomien, når der kan fyldes en vogn eller en sti på en gang

Holddrift
Holddrift kan være aktuelt for mange små- og mellemstore sohold. Holddrift betyder, at der kan sælges eller overflyttes store hold. Det har betydning for økonomien, når der kan fyldes en vogn eller en sti på en gang. Holddrift i soholdet alene giver kun en arbejdsmæssig rationalisering, mens der hos slagtesvinene er både en sundhedsmæssig fordel og arbejdsmæssig rationalisering. Det er nødvendigt at holde grisene samlet fra fravænning til slagtning uden sammenblanding undervejs. Alt ind - alt ud på sektions, stald- eller fold-niveau er et krav.

Program til styring af holddrift
I BEDRIFTSLØSNINGEN under svineproduktion findes modulet "produktionsplan". Dette program kan bruges til styring af holddrift. Programmet fungere på ugebasis, hvormed der kan udskrives hændelseslister for alle dyregrupperne på ugeplan. Der beregnes behov for sopolte/gylte til udskiftning af søerne. Endvidere beregnes økonomien på den opstillede besætning.

Idé: To hold pr. år

I praksis kan der forsøges forskellige muligheder. Herunder er en beskrevet.

 • Der indkøbes gylte, som er klar til faring i marts/april, til udskiftning af 20 pct. søer
 • Efter fravænning i maj/juni slagtes 25 pct. af søerne
 • Øvrige søer løbes i maj/juni og farer i september/oktober
 • Søerne fravænnes i november/december
 • Søerne løbes i november/december og farer sammen med ny indkøbte gylte i maj/juni

Fordele:

 • En del reproduktions problemer undgås ved at indkøbe gylte
 • Der kommer flest mulige søer til faring, når årstiden er optimal. Der er færre søer om vinteren
 • Mulighed for alt ind - alt ud produktion af slagtesvin
 • Gode muligheder for arbejdstilrettelæggelse
 • Der kan fokuseres specielt på omløbere

Ulemper:

 • Væsentlig færre slagtesvin i andet halvår
 • Der kommer mange søer til løbning på en gang
 • Systemet er sårbart overfor søer, der falder uden for cyklus
 • Slagterierne vil ofte helst modtage slagtesvinene jævnt over året

Reference: Info Svin: "Holddriftssystem, dimensionering/planlægning" af Finn Udesen. FØJO-rapport nr. 8-2000.

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 14-05-2018 Oprettet: 26-05-2008 Revideret: 26-05-2008

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Normtal for øko-grise medfører krav om et større harmoniareal
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
10.09.19
VIDEO: Kan dansk tang afhjælpe fravænningsdiarré hos smågrise?
Det undersøges netop nu under kontrollerede forhold i et foderforsøg.
05.12.18
Groft er godt
Få inspiration til brug af grovfoder til slagtesvin fra Øko- og frilandsproducenter.
24.09.18
Faremarksmanualen for sohold på friland med tilhørende 16 faktaark
Omhandler økologisk og konventionelt sohold på friland fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene. Anbefal...
08.06.18
Uddrag af regler vedr. afstandskrav for folde og hytter til grise
Uddrag af tekst fra Husdyrgødningsbekendtgørelsens (nr. 865 af 23.06.2017) Kapitel 3 omhandlende placering af anlæg m.v., §...
24.05.18