Feedback Form

  

Oprettet: 26-05-2008

Økologisk svineproduktion – fodring og management

I sommeren 2007 blev et nyt innovationsprojekt igangsat. Projektet er støttet af Direktoratet for FødevareErhverv og løber til første halvår af 2009. Der arbejdes med to emner, nemlig fodringsbetinget slagtekvalitet og management. Denne artikel omhandler resultatet fra første etape, som har råvareanalyser og fodersammensætning som fokusområde

Havre/ært/urenheder 56,6/40,9/2,5 Råvare-analyser
Umiddelbart inden høst 2007 fik de økologiske svineproducenter tilbudt at indsende økologisk dyrkede foderafgrøder til analyse. 6 producenter indsendte i alt 26 prøver. På grund af stor variation i afgrøder og dermed høsttidspunkt (og vanskelige høstforhold) strakte analyseperioden sig fra ultimo september til medio december. De første resultater blev præsenteret på en faglig temadag om slagtesvineproduktion 14. november 2007. Dette er en samlet omtale af projektets råvare- og analysedel.

Selve råvareanalyserne fremgår senere i artiklen, men det skal nævnes her, at der er tale om meget få prøver. Nogle afgrøder er kun repræsenteret med én analyse, og en generalisering er derfor ikke mulig.

Else Vils, Dansk svineproduktion har forestået arbejdet med at modtage og indsende råvarer til analyse samt optimere eksempler på slagtesvinefoder, inspireret af de typer råvarer, som blev analyseret.

Næringsindhold i danskdyrkede, økologiske råvarer, 2007, basis 15 pct. vand.
Til sammenligning vises værdierne fra fodermiddeltabellen.

Tabel 1

Vårbyg, 2007

Vinterbyg, 2007

Fodermiddel
tabel

Økologisk hjemmeavlet

Fodermiddel
tabel

Økologisk hjemmeavlet

Antal prøver

5

2

Vand, pct.

15,0

15,0

15,0

15,0

Råprotein, pct.

9,8

9,2

10,3

9,7

Råfedt, pct.

2,5

2,3

2,5

2,5

Råaske, pct.

2,1

2,2

1,9

1,8

EFOS, pct.

83,1

81,1

84,3

82,0

EFOSi, pct.

78,3

76,5

78,8

76,0

FEsv pr. 100 kg

101

98

103

99

FEso pr. 100 kg

102

99

103

100

 

Vårhvede/lupin/urenheder 90,1/6,6/3,3

Tabel 2

Vårhvede, 2007

Vinterhvede, 2007

Fodermiddel
tabel

Økologisk hjemmeavlet

Fodermiddel
tabel

Økologisk hjemmeavlet

Antal prøver

Findes ikke

4

1

Vand, pct.

15,0

15,0

15,0

Råprotein, pct.

12,3

10,4

8,4

Råfedt, pct.

2,1

2,1

1,8

Råaske, pct.

1,6

1,6

1,6

EFOS, pct.

89,7

90,7

90,0

EFOSi, pct.

85,2

86,5

86,6

FEsv pr. 100 kg

112

114

114

FEso pr. 100 kg

110

112

112


Tabel 3

Havre, 2007

Triticale, 2007

Fodermiddel
tabel

Økologisk hjemmeavlet

Fodermiddel
tabel

Økologisk hjemmeavlet

Antal prøver

 

1

2

Vand, pct.

15,0

15,0

15,0

15,0

Råprotein, pct.

8,7

8,6

9,3

10,7

Råfedt, pct.

4,5

4,6

2,1

2,0

Råaske, pct.

2,2

1,9

1,8

1,8

EFOS, pct.

69,8

69,1

91,4

88,5

EFOSi, pct.

66,8

67,1

85,5

84,6

FEsv pr. 100 kg

87

87

113

110

FEso pr. 100 kg

89

90

112

109


Tabel 4

Vårbyg-havre-blanding*)

Vårhvede-havre-byg

Fodermiddel
tabel

Økologisk hjemmeavlet

Fodermiddel
tabel

Økologisk hjemmeavlet

Antal prøver

Findes ikke

1

Findes ikke

1

Vand, pct.

 

15,0

 

15,0

Råprotein, pct.

 

10,2

 

10,8

Råfedt, pct.

 

2,3

 

4,7

Råaske, pct.

 

2,1

 

2,3

EFOS, pct.

 

75,4

 

70,7

EFOSi, pct.

 

73,3

 

67,3

FEsv pr. 100 kg

 

92

 

88

FEso pr. 100 kg

 

93

 

90

*) fra havre-byg-ært-blanding

Tabel 5

Byg-hvede-blanding*)

Triticale-hvede-blanding

Fodermiddel
tabel

Økologisk
hjemmeavlet

Fodermiddel
tabel

Økologisk hjemmeavlet

Antal prøver

Findes ikke

1

Findes ikke

1

Vand, pct.

 

15,0

 

15,0

Råprotein, pct.

 

11,5

 

9,0

Råfedt, pct.

 

2,0

 

1,5

Råaske, pct.

 

2,0

 

1,7

EFOS, pct.

 

86,7

 

87,8

EFOSi, pct.

 

80,3

 

84,3

FEsv pr. 100 kg

 

104

 

109

FEso pr. 100 kg

 

104

 

108

*) fra byg-hvede-ært-blanding

Tabel 6

Ærter

Hestebønne

Lupin

Foder
middel
tabel

Økologisk Hjemme-avlet

Foder
middel
tabel

Økologisk hjemme avlet

Foder middel
tabel

Økologisk hjemme
avlet

Antal prøver

 

4

 

1

2

Vand, pct.

14,8

15,0

13,6

15,0

11,0

15,0

Råprotein, pct.

20,4

20,9

26,9

26,0

31,6

31,7

Råfedt, pct.

1,9

1,7

1,3

1,2

4,7

5,1

Råaske, pct.

3,2

2,8

3,3

3,4

3,9

3,7

EFOS, pct.

90,5

90,2

81,9

78,5

90,0

86,0

EFOSi, pct.

79,4

82,0

69,6

68,2

55,7

58,9

FEsv pr. 100 kg

101

104

84

79

79

79

FEso pr. 100 kg

102

104

87

83

89

86


Byg/ært/urenheder 20,4/78,0/1,6Kommentarer til
blandingsforslagene

Mange økologiske svineproducenter er, eller overvejer at blive, hjemmeblandere. Deres sædskifte og afgrødevalg medfører, at de ofte har hjemmedyrket bælgsæd. Det betyder et behov for, at tilskudsfoderblandinger er designet hertil.

Blandingsforslagene viser, at det - takket være kartoffelproteinkoncentrat - er muligt at sammensætte forsvarlige foderblandinger. Når kravet om 100 % fodring slår igennem og kartoffelproteinkoncentrat ikke længere kan anvendes, står vi overfor en udfordring. Problematikken har haft bevågenhed længe. I år undersøges hestebønners velegnethed til smågrise. En økologisk udgave af kartoffel-proteinkoncentrat ligger ikke lige for.

Hvad så nu?
I 2008 tages fat på anden etape i projektet. Her udvides fokus således, at der parallelt med foder-problematikken også arbejdes med managementdelen. Information herom vil blive sendt ud til svineproducenterne, og senere artikler vil fortælle om forløb og resultater.

Artiklen har været bragt i en avis eller et tidsskrift under Dansk Landbrugs Medier.

 

 

Sidst bekræftet: 14-05-2018 Oprettet: 26-05-2008 Revideret: 26-05-2008

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Chefforsker

Else Vils

HusdyrInnovation, Fodereffektivitet, svin


Af samme forfatter

Normtal for øko-grise medfører krav om et større harmoniareal
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
10.09.19
VIDEO: Kan dansk tang afhjælpe fravænningsdiarré hos smågrise?
Det undersøges netop nu under kontrollerede forhold i et foderforsøg.
05.12.18
Groft er godt
Få inspiration til brug af grovfoder til slagtesvin fra Øko- og frilandsproducenter.
24.09.18
Faremarksmanualen for sohold på friland med tilhørende 16 faktaark
Omhandler økologisk og konventionelt sohold på friland fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene. Anbefal...
08.06.18
Uddrag af regler vedr. afstandskrav for folde og hytter til grise
Uddrag af tekst fra Husdyrgødningsbekendtgørelsens (nr. 865 af 23.06.2017) Kapitel 3 omhandlende placering af anlæg m.v., §...
24.05.18