Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-05-2020

Økologi - alle 

Oprettet: 26-05-2008

Logbog for økologiske grise


Al anvendelse af medicin, ormemidler, vacciner og serum skal skrives i logbogen. Herunder er det nærmere beskrevet, hvilke andre informationer der skal med i logbogen

Medicinering
Al anvendelse af veterinær medicin, anvendelse af ormemidler, anvendelse af vaccine og serum skal skrives i logbogen med følgende registrering:
 • Hvilke dyr, der er behandlet, identifikation
 • Dato for indledning og afslutning af behandlingen
 • Tilbageholdelsestid (inkl. den forlængede tilbageholdelsestid)
 • Det anvendte lægemiddel
 • Årsag til behandling
 • Dosering og behandlingsmåde
 • Hvem der har udført behandlingen
 • Navn og adresse på leverandør af præparatet

Skema til registrering (logbog) findes som bilag i Plantedirektoratets Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Syge dyr
Det skal noteres i logbogen, når syge dyr tages ind og sættes i sygesti. Følgende oplysninger skal fremgå af logbogen:

 • Ind- og udgangsdato
 • Dyrets entydige nummer, så det senere kan findes igen
 • Årsag til at dyret tages ind

Dyr på græs
Årsagen til, at dyr, der normalt holdes på græs i sommerperioden, tages på stald i en kortere periode.

Avlsdyr
Indkøb af avlsdyr i besætningen.

Foder
Ved anvendelse af omlægningsfoder skal der løbende ajourføres en foderplan, hvor andelen af ikke økologisk foder fremgår.

 

Sidst bekræftet: 14-05-2018 Oprettet: 26-05-2008 Revideret: 26-05-2008

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Regler for økologisk svinehold
Oversigt over de vigtigste regler for økologisk svinehold og består af EU-regler suppleret med brancheanbefalinger.
26.03.20
Se de nye krav til smittebeskyttelse indenfor griseproduktion
Frilandsbesætninger har mulighed for at have forrummet med de tilhørende faciliteter i en skurvogn i tilknytning til indgan...
19.03.20
Sådan omlægges til økologisk griseproduktion
Konventionel produktion kan omlægges til økologisk produktion
15.11.19
Overvejelser før etablering af økologisk smågrise-/slagtesvinestald
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / ko...
15.11.19
Kontrol i økologiske grisebesætninger
Få mere at vide om kontrol af økologisk griseproduktion. Læs om f.eks. dyrevelfærd og medicin, de skærpede regler for økolo...
15.11.19