Feedback Form

  

Oprettet: 12-07-2018
Revideret: 12-07-2019

Øko-svineproducent har succes med nyt foldkoncept

Der blev fravænnet ½ gris mere pr. so, og de fravænnede smågrise vejede 1,6 kg mere.

Se video

 

Kort fortalt, så går det nye koncept som de har indført på Ulvehøjgaard ved Brørup ud på, at hver farefold kun bruges til én so og hendes smågrise, før folden står tom i minimum et år.

- Det gør, at alle smågrise bliver født på en ren mark, hvor smittepresset er minimalt. Samtidig er græsdækket bedre, da jorden ikke allerede er rodet op af foregående dyr, så udvaskningen af næringsstoffer reduceres, forklarer Kristian Knage-Drangsfeldt, SEGES.

Bedre dyrevelfærd og større grise

På Ulvehøjgaard har de været i gang i lidt over et år med det nye foldkoncept, og ud over at fravænne flere og større smågrise pr. so, så oplever de også en bedre dyrevelfærd hos både søerne og smågrisene.

- Det er en fornøjelse at se grisene trives på marker, der ikke er rodet op og mudrede, fortæller Dennis Lauritsen, som er ansat som driftsleder for soholdet på Ulvehøjgaard.

Ved fravænning oplever de på Ulvehøjgaard også store fordele ved det nye koncept.

- Tidligere var smågrisene meget stressede, når de blev taget fra soen og flyttet til et helt nyt miljø. De kaldte meget på soen, løb forvirrede omkring og forsøgte at slippe ud af den indhegning, som de var flyttet til, forklarer Dennis.

- men med det nye koncept flytter vi soen væk fra faremarken og lader smågrisene blive i 6-7 uger, og det gør, at de bare fortsætter med at rode i jorden og lege, som inden soen blev flyttet. Det er som om smågrisene næsten ikke opdager, at soen er væk, fortsætter Dennis

Indhegning til smågrise tager tid

Det nye koncept kræver, at der ca. hver 3 uge sættes et trådhegn op i kanten af det areal, som farefoldene i et hold udgør, så smågrisene holder sig indenfor det område efter fravænningen. På Ulvehøjgaard er erfaringen, at trådhegnet skal sættes op tidligt, så smågrisene ikke lærer, at de kan komme på den anden side af hegnet. Derfor sætter de det op, når smågrisene er ca. 4 uger og trækker en strømtråd ca. 7-10 cm over jorden for at sikre, at smågrisene ikke kravler under hegnet.

Det tager selvfølgelig noget tid, og samlet set bruger de på Ulvehøjgaard ca. 40 minutter ekstra pr. farefold på al hegning, flytning af trug, flytning af hytter og montering af vand. Til gengæld bruger de mindre tid på vedligehold af strømhegn, fordi det er nye folde hele tiden og alle tråde er derfor helt stramme. Ved fravænning sparer de også tid, fordi de kan køre med flere søer af gangen, fordi de ikke samtidig skal flytte smågrise.


Trådhegn og fælleshytter sættes op i god tid før fravænning. Foto: Dennis Lauritsen

Det gælder om at være på forkant

En af de erfaringer, som Dennis og de andre på Ulvehøjgaard har gjort sig er, at det er vigtigt, at de nye større hytter, som smågrisene skal bruge efter fravænningen er på plads og strøet op i god tid, dvs. mindst en uge før fravænningen. Det samme gælder de nye og større foderautomater. Det sikrer, at smågrisene har nået at vænne sig til det, inden de skal tage dem i brug.

- så hvis en medarbejder på Ulvehøjgaard har lidt tid i overskud, så ved de, at de bare kan gå i gang med at hegne eller flytte hytter, fortæller Dennis med et grin. 

 

 

Sidst bekræftet: 12-07-2019 Oprettet: 12-07-2018 Revideret: 12-07-2019

Forfatter

Økologi Innovation
Konsulent

Linda Rosager Duve

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Økologikonsulenter
Her finder du en liste over økologikonsulenter i Danmark med speciale indenfor planteavl, kvæg, svin, fjerkræ, gartneri og ...
11.10.19
Festival for alle korn-entusiaster - skal du være med?
Korn, korn og atter korn - det er omdrejningspunktet for en stor international kornfestival som løber af stablen på Kalø d....
18.06.19
Det økologiske akademi
Her finder du en kort beskrivelser af de kurser om økologisk landbrug, som udbydes af SEGES Økologi Innovation.
14.06.19
Specifikke bæredygtighedsindikatorer varierer meget fra bedrift til bedrift
Samtidig er det ikke givet, at det der virker på én bedrift har samme effekt på en anden bedrift.
08.01.19
VIDEO: Grundig vurdering af ungtyrene kan give bedre afregning
Se denne film, hvor Lene og Lars Jørgensen fortæller om, hvordan de vurderer deres ungtyres vægt før de slagtes.
21.12.18

Læs også