Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-06-2020

  

Oprettet: 23-05-2008

Inspirationskatalog om staldtype og -indretning til slagtesvinestald

Det økologiske regelsæt udstikker en række overordnede krav til staldindretningen, som kan opfyldes på forskellige måder. Erfaringen viser, at hver producent prioriterer forskelligt og stiller forskellige krav, når en stald skal indrettes.

Kataloget leverer derfor ikke nøglefærdige anvisninger på, hvordan den "rigtige" stald ser ud, men kan tjene som inspiration og guide i overvejelserne om, hvilke faktorer, der bør vurderes, inden man beslutter sig for en given staldtype. I arbejdet er der taget udgangspunkt i en situation med nybyggeri.

Staldprojektet blev påbegyndt i 2006. Seks bedrifter (fire økologiske og to konventionelle friland) med otte forskellige staldsystemer blev besøgt.
Nøglespørgsmålene til landmændene var: Hvad er du glad for ved din stald? - hvad vil du gerne ændre?
Erfaringerne herfra blev samlet og præsenteret for værter, bygningskonsulenter, produktionskonsulenter og Dyrenes Beskyttelse. Derefter gik arbejdet med at udvikle forslag i gang.
Arbejdet er udført af en arbejdsgruppe bestående af bygningskonsulenter, produktionskonsulenter og Dyrenes Beskyttelse. Konsulent Tove Serup, Videncentret for Landbrug, Økologi har været leder af projektet.Hent kataloget (pdf, 697 KB).

Artiklen har været bragt i en avis eller et tidsskrift under Dansk Landbrugs Medier.
Sidst bekræftet: 18-05-2018 Oprettet: 23-05-2008 Revideret: 23-05-2008

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

04.06.2020: Afskallet havre til økologiske husdyr
Webinar: Afskallet havre har et højt protein- og fedtindhold, som gør den til en god foderkilde for både fjerkræ, grise og ...
26.05.20
Regler for økologisk svinehold
Oversigt over de vigtigste regler for økologisk svinehold og består af EU-regler suppleret med brancheanbefalinger.
26.03.20
Se de nye krav til smittebeskyttelse indenfor griseproduktion
Frilandsbesætninger har mulighed for at have forrummet med de tilhørende faciliteter i en skurvogn i tilknytning til indgan...
19.03.20
Sådan omlægges til økologisk griseproduktion
Konventionel produktion kan omlægges til økologisk produktion
15.11.19
Overvejelser før etablering af økologisk smågrise-/slagtesvinestald
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / ko...
15.11.19