Feedback Form

  

Oprettet: 23-05-2008

Inspirationskatalog om staldtype og -indretning til slagtesvinestald

Det økologiske regelsæt udstikker en række overordnede krav til staldindretningen, som kan opfyldes på forskellige måder. Erfaringen viser, at hver producent prioriterer forskelligt og stiller forskellige krav, når en stald skal indrettes.

Kataloget leverer derfor ikke nøglefærdige anvisninger på, hvordan den "rigtige" stald ser ud, men kan tjene som inspiration og guide i overvejelserne om, hvilke faktorer, der bør vurderes, inden man beslutter sig for en given staldtype. I arbejdet er der taget udgangspunkt i en situation med nybyggeri.

Staldprojektet blev påbegyndt i 2006. Seks bedrifter (fire økologiske og to konventionelle friland) med otte forskellige staldsystemer blev besøgt.
Nøglespørgsmålene til landmændene var: Hvad er du glad for ved din stald? - hvad vil du gerne ændre?
Erfaringerne herfra blev samlet og præsenteret for værter, bygningskonsulenter, produktionskonsulenter og Dyrenes Beskyttelse. Derefter gik arbejdet med at udvikle forslag i gang.
Arbejdet er udført af en arbejdsgruppe bestående af bygningskonsulenter, produktionskonsulenter og Dyrenes Beskyttelse. Konsulent Tove Serup, Videncentret for Landbrug, Økologi har været leder af projektet.Hent kataloget (pdf, 697 KB).

Artiklen har været bragt i en avis eller et tidsskrift under Dansk Landbrugs Medier.
Sidst bekræftet: 18-05-2018 Oprettet: 23-05-2008 Revideret: 23-05-2008

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Sådan omlægges til økologisk griseproduktion
Konventionel produktion kan omlægges til økologisk produktion
15.11.19
Overvejelser før etablering af økologisk smågrise-/slagtesvinestald
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / ko...
15.11.19
Barrierer for omlægning
Fokus på paradokset stort potentiale for vækst af den økologiske svineproduktion, men tilgangen af nye producenter udeblive...
15.11.19
Normtal for øko-grise medfører krav om et større harmoniareal
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
10.09.19
Nye EU-regler for økologi fra 2021
Den ny EU forordning er vedtaget og træder i kraft 1. januar 2021. Lige nu arbejdes der på at præge indholdet af de detalje...
07.12.18