Feedback Form

  

Oprettet: 23-05-2008

Inspirationskatalog om staldtype og -indretning til slagtesvinestald

Det økologiske regelsæt udstikker en række overordnede krav til staldindretningen, som kan opfyldes på forskellige måder. Erfaringen viser, at hver producent prioriterer forskelligt og stiller forskellige krav, når en stald skal indrettes.

Kataloget leverer derfor ikke nøglefærdige anvisninger på, hvordan den "rigtige" stald ser ud, men kan tjene som inspiration og guide i overvejelserne om, hvilke faktorer, der bør vurderes, inden man beslutter sig for en given staldtype. I arbejdet er der taget udgangspunkt i en situation med nybyggeri.

Staldprojektet blev påbegyndt i 2006. Seks bedrifter (fire økologiske og to konventionelle friland) med otte forskellige staldsystemer blev besøgt.
Nøglespørgsmålene til landmændene var: Hvad er du glad for ved din stald? - hvad vil du gerne ændre?
Erfaringerne herfra blev samlet og præsenteret for værter, bygningskonsulenter, produktionskonsulenter og Dyrenes Beskyttelse. Derefter gik arbejdet med at udvikle forslag i gang.
Arbejdet er udført af en arbejdsgruppe bestående af bygningskonsulenter, produktionskonsulenter og Dyrenes Beskyttelse. Konsulent Tove Serup, Videncentret for Landbrug, Økologi har været leder af projektet.Hent kataloget (pdf, 697 KB).

Artiklen har været bragt i en avis eller et tidsskrift under Dansk Landbrugs Medier.
Sidst bekræftet: 18-05-2018 Oprettet: 23-05-2008 Revideret: 23-05-2008

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

VIDEO: Kan dansk tang afhjælpe fravænningsdiarré hos smågrise?
Det undersøges netop nu under kontrollerede forhold i et foderforsøg.
05.12.18
Groft er godt
Få inspiration til brug af grovfoder til slagtesvin fra Øko- og frilandsproducenter.
24.09.18
Faremarksmanualen for sohold på friland med tilhørende 16 faktaark
Omhandler økologisk og konventionelt sohold på friland fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene. Anbefal...
08.06.18
Uddrag af regler vedr. afstandskrav for folde og hytter til grise
Uddrag af tekst fra Husdyrgødningsbekendtgørelsens (nr. 865 af 23.06.2017) Kapitel 3 omhandlende placering af anlæg m.v., §...
24.05.18
Regler for økologisk svinehold
Oversigt over de vigtigste regler for økologisk svinehold
20.12.17