Feedback Form

Økologi - alle 

Oprettet: 27-05-2008

Forgiftninger af økologiske svin

 

Dyrene kan blive forgiftet gennem foder, vand, halm og vilde planter. Læs her hvordan du kan forebygge evt. problemer med forgiftninger

Foder
Der kan ske forgiftning fra indkøbt færdigfoder og fra egne råvarer. Der kan udtages foderprøver fra indkøbt foder og råvarer, hvis der er mistanke om forgiftning.

Symptomerne kan være diarré, utrivelighed og frugtbarhedsforstyrrelser. Årsagen kan være skimmelsvampe (der danner mycotoxiner), kornmider, fodring med umodent korn, fejl ved en foderblanding eller fodring med en forkert blanding. Opbevaringen af foder og råvarer er yderst vigtig.

Vand
Grisene kan få diarré og søerne kaste op, hvis kvaliteten på drikkevandet ikke er i orden. Hyppig rengøring af vandtrug kan forebygge problemer.

Halm
Efter en våd høst kan der være skimmelsvampe i halmen (der danner mycotoxiner), der giver de samme problemer som forgiftninger fra korn med skimmelsvampe. Det anbefales, at der foretages analyser ved mistanke, tvivls tilfælde eller hvis der er problemer i besætningen. Viser analysen, at der er toxiner over grænseværdien, skal brugen af halmen begrænses.

Vilde planter
Vilde planter kan forårsage forgiftninger hos svin. Øget braklægning og ingen brug af pesticider kan give øget forekomst af planteforgiftninger.

Der er specielt fire planter, der kan give problemer:

  • Vår-Brandbæger
  • Sort Natskygge
  • Benbræk
  • Prikbladet Perikum

Symptomerne kan være pludselige dødsfald, diarré, lever- og nyreskader, slingrende gang, fotosensibilisering (forandringer og hvide partier på øjenlåg, ører, yvere og andre hudpartier), blod i afføringen mv.

Forgiftningerne kan ske både fra friske planter og fra hø.

Reference: Kirsten Pilegaard og Ole Ladefoged: Artikel i Dansk Veterinærtidsskrift 1999, 82, 15 1/8.

 

 

Sidst bekræftet: 14-05-2018 Oprettet: 27-05-2008 Revideret: 27-05-2008

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Normtal for øko-grise medfører krav om et større harmoniareal
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
10.09.19
VIDEO: Kan dansk tang afhjælpe fravænningsdiarré hos smågrise?
Det undersøges netop nu under kontrollerede forhold i et foderforsøg.
05.12.18
Groft er godt
Få inspiration til brug af grovfoder til slagtesvin fra Øko- og frilandsproducenter.
24.09.18
Faremarksmanualen for sohold på friland med tilhørende 16 faktaark
Omhandler økologisk og konventionelt sohold på friland fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene. Anbefal...
08.06.18
Uddrag af regler vedr. afstandskrav for folde og hytter til grise
De viste tegninger er baseret på Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, B...
24.05.18