Økologi - alle 

Oprettet: 27-05-2008

Forgiftninger af økologiske svin

 

Dyrene kan blive forgiftet gennem foder, vand, halm og vilde planter. Læs her hvordan du kan forebygge evt. problemer med forgiftninger

Foder
Der kan ske forgiftning fra indkøbt færdigfoder og fra egne råvarer. Der kan udtages foderprøver fra indkøbt foder og råvarer, hvis der er mistanke om forgiftning.

Symptomerne kan være diarré, utrivelighed og frugtbarhedsforstyrrelser. Årsagen kan være skimmelsvampe (der danner mycotoxiner), kornmider, fodring med umodent korn, fejl ved en foderblanding eller fodring med en forkert blanding. Opbevaringen af foder og råvarer er yderst vigtig.

Vand
Grisene kan få diarré og søerne kaste op, hvis kvaliteten på drikkevandet ikke er i orden. Hyppig rengøring af vandtrug kan forebygge problemer.

Halm
Efter en våd høst kan der være skimmelsvampe i halmen (der danner mycotoxiner), der giver de samme problemer som forgiftninger fra korn med skimmelsvampe. Det anbefales, at der foretages analyser ved mistanke, tvivls tilfælde eller hvis der er problemer i besætningen. Viser analysen, at der er toxiner over grænseværdien, skal brugen af halmen begrænses.

Vilde planter
Vilde planter kan forårsage forgiftninger hos svin. Øget braklægning og ingen brug af pesticider kan give øget forekomst af planteforgiftninger.

Der er specielt fire planter, der kan give problemer:

  • Vår-Brandbæger
  • Sort Natskygge
  • Benbræk
  • Prikbladet Perikum

Symptomerne kan være pludselige dødsfald, diarré, lever- og nyreskader, slingrende gang, fotosensibilisering (forandringer og hvide partier på øjenlåg, ører, yvere og andre hudpartier), blod i afføringen mv.

Forgiftningerne kan ske både fra friske planter og fra hø.

Reference: Kirsten Pilegaard og Ole Ladefoged: Artikel i Dansk Veterinærtidsskrift 1999, 82, 15 1/8.

 

 

Sidst bekræftet: 14-05-2018 Oprettet: 27-05-2008 Revideret: 27-05-2008

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Regler for økologisk svinehold
Oversigt over de vigtigste regler for økologisk svinehold
26.03.20
Se de nye krav til smittebeskyttelse indenfor griseproduktion
Frilandsbesætninger har mulighed for at have forrummet med de tilhørende faciliteter i en skurvogn i tilknytning til indgan...
19.03.20
Sådan omlægges til økologisk griseproduktion
Konventionel produktion kan omlægges til økologisk produktion
15.11.19
Overvejelser før etablering af økologisk smågrise-/slagtesvinestald
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / ko...
15.11.19
Ofte stillede spørgsmål før omlægning
Denne artikel giver svar på de oftest stillede spørgsmål, i forbindelse med omlægning og etablering af økologisk svineprodu...
15.11.19