Af samme forfatter
Faktaark med information om muligheden for at få et omlægningstjek og kontaktoplysninger på omlægningskonsulenterne.
Liste over materialer egnet til undervisning om økologisk planteproduktion.
Liste over materialer egnet til undervisning om økologisk svineproduktion.
Liste over materiale, som er egnet til undervisning i økologisk jordbrug
Liste over materialer egnet til undervisning om økologisk fjerkræproduktion.