Af samme forfatter
Faktaark med information om muligheden for at få et omlægningstjek og kontaktoplysninger på omlægningskonsulenterne.
Liste over materialer egnet til undervisning om økologisk planteproduktion.
Liste over materialer egnet til undervisning om økologisk svineproduktion.
Liste over materiale, som er egnet til undervisning i økologisk jordbrug
Her finder du links til sider som indeholder artikler, filer og film inden for emnet økologi, som kan anvendes til undervisningsmateriale.