Af samme forfatter
Tag med på kurset og bliv certificeret til at udføre RISE-bæredygtighedsanalyser, som måler bæredygtigheden på danske landbrugsbedrifter.
Her kan du finde viden om, hvad du som økolog kan gøre for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
En RISE-analyse munder ud i en uddybende rapport og en handlingsplan for øget bæredygtighed, som du som landmand har fuld råderet over.
Her finder du kontaktoplysninger på de certificerede RISE-konsulenter, som kan vurderer bæredygtigheden på din landbrugsbedrift.
Samtidig er det ikke givet, at det der virker på én bedrift har samme effekt på en anden bedrift.
Landbruget KAN reducere sin klimapåvirkning. RISE analysen giver overblik og viser vejen for din bedrift
Potentialet er stort, men der er udfordringer med renholdelsen.
Ny viden og interesse for økologiske sukker- og foderroer.
Udveksling af innovativ og traditionel viden blandt landmænd, landbrugets rådgivere og forskere.
OptiMek-projektet skal udvikle og demonstrere effektive mekaniske alternativer til den nuværende praksis for ukrudtsbekæmpelse.