Af samme forfatter
SEGES og DLBR tilbyder økologisk omlægningstjek. I år med fokus på udvikling af økologien og økologisk produktion ved boringsnære beskyttelsesområder.
Her finder du en liste over økologikonsulenter i Danmark med speciale indenfor planteavl, kvæg, svin, fjerkræ, gartneri og økonomi. De enkelte rådgivningsvirksomheder og foreninger har leveret oplysninger om deres konsulenter til listen.
Der blev fravænnet ½ gris mere pr. so, og de fravænnede smågrise vejede 1,6 kg mere.
Korn, korn og atter korn - det er omdrejningspunktet for en stor international kornfestival som løber af stablen på Kalø d. 26. – 28. juni.
Her kan du finde viden om, hvad du som økolog kan gøre for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
Her finder du en kort beskrivelser af de kurser om økologisk landbrug, som udbydes af SEGES Økologi Innovation.
En RISE-analyse munder ud i en uddybende rapport og en handlingsplan for øget bæredygtighed, som du som landmand har fuld råderet over.
Her finder du kontaktoplysninger på de certificerede RISE-konsulenter, som kan vurderer bæredygtigheden på din landbrugsbedrift.
Se, hør og læs om, hvad andre landmænd har fået ud af en bæredygtighedsanalyse med RISE.
Se denne film, hvor Lene og Lars Jørgensen fortæller om, hvordan de vurderer deres ungtyres vægt før de slagtes.
Landbruget KAN reducere sin klimapåvirkning. RISE analysen giver overblik og viser vejen for din bedrift
Økologiske slagtekyllingeproducenter fortæller om deres daglige management i staldene, og hvilke tiltag de anbefaler andre producenter at benytte sig af og/eller investere i.
Potentialet er stort, men der er udfordringer med renholdelsen.
Genetikken, hyttens udformning, klimaet i og omkring hytten og søernes huld er nogle af de vigtigste fokuspunkter.
For økologiske mælkeproducenter er afgræsningsperioden en særlig udfordring, og det kan være svært at holde ydelsen på det planlagte niveau, da både mængde og kvalitet af græsset er påvirket af vejret.
Ny viden og interesse for økologiske sukker- og foderroer.
Udveksling af innovativ og traditionel viden blandt landmænd, landbrugets rådgivere og forskere.
Håndtering af kvæg kan være både besværligt og farligt. Ved at læse dyrene og tilpasse sin egen adfærd i forhold til deres reaktioner kan man opnå en mere sikker og effektiv håndtering.
Videoer på dansk og engelsk: Håndtering af grise på friland kan være både besværligt og farligt. Ved at læse dyrene og tilpasse sin egen adfærd i forhold til deres reaktioner kan man opnå en sikker og effektiv håndtering.
Optimering af sortsvalg samt udvikling af en 100 procent mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan øge dyrkningspotentialet for økologiske foderroer.
Dansk producerede hestebønner er en god proteinkilde i foderet til økologiske svin, og samtidig er hestebønner med til at sikre en tilstrækkelig forsyning med kvælstof på de økologiske bedrifter.
Fodringsforsøg har vist, at hestebønner kan bruges som foder til æglæggende høner. Udover at erstatte importeret soja, er hestebønner et oplagt valg til at forbedre det ofte ensidige sædskifte hos økologiske fjerkræproducenter.
OptiMek-projektet skal udvikle og demonstrere effektive mekaniske alternativer til den nuværende praksis for ukrudtsbekæmpelse.
Ulykker i landbruget sker inden for en bred vifte af opgaver, men den største del af ulykkerne sker i forbindelse med arbejde med dyr.