Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 24-02-2018

  

Oprettet: 24-02-2014

Biogasgødning fra faste biomasser

Resultater fra projektet: "Økologisk gødning baseret på fast organisk materiale behandlet i biogasanlæg".

 

  Egnede biomasser til økologisk biogas-gødning

  Biogasanlæg der kan behandle faste biomasser
  Resultater fra afgasningsforsøg
  Økonomi i økologisk biogasgødning
  Aktiviteter i projektet

Projektet skal skaffe viden om, hvordan faste biomasser som f.eks. dybstrøelse, afgrøderester og grøngødning kan omsættes i biogasanlæg og derved skaffe mere økologisk gødning, der igen kan danne grundlag for en større økologisk produktion.

Projektet gennemføres af Videncentret for Landbrug i samarbejde med Solum-gruppen, Økologisk Landsforening og Aarhus Universitet.

 

Projektperioden er fra januar 2013 til december 2014 og er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug og EU's Landdistriktsprogram

 

 

 

Sidst bekræftet: 26-04-2016 Oprettet: 24-02-2014 Revideret: 24-02-2014

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Erik Fog

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Omlægning til økologisk landbrug kan bidrage til at nå klima-reduktionsmålene
Omlægning til økologisk drift giver mere græs og større kulstofopbygning i jorden. Det kan tælle med som en del af den nati...
08.02.19
Rapport: Bioraffineret græsprotein til økologiske husdyr
Vurdering af foderprodukter fra bioraffinering til svin, fjerkræ og kvæg.
17.12.18
Glycerin til biogas - dispensation også i 2019
Biogasanlæg der bruger glycerin, fik i 2017 godkendt, at de kunne afsætte den afgassede gødning til økologiske bedrifter, s...
05.12.18
Tilladte biomasser til økologisk biogas
Afgasset gødning fra biogasanlæg skal overholde de økologiske gødningsregler, når det anvendes på økologiske marker. I denn...
05.12.18
Forslag til indsatser for mindre udledning af klimagasser på kvægbrug
På en workshop om kulstofbinding på kvægbrug formulerede deltagerne en række indsatser, som kvægbrugere kan gøre for at få ...
31.10.18