Feedback Form

  

Oprettet: 14-01-2015
Revideret: 20-03-2017

OrganoFinery

Omtale af aktiviteter og resultater i projekt OrganoFinery, hvor økologisk kløvergræs omdannes til proteinfoder til fjerkræ.

 

SEGES medvirker i projekt OrganoFinery med det formål, at få afklaret om økologisk kløvergræs kan omdannes via en bioraffineringsproces til økologisk proteinfoder, biogas og gødning. Hvis projektet finder en positiv løsning, vil det give nye muligheder især for økologiske planteavler og fjerkræproducenter.

Projektet kan følges her og på projektets hjemmeside.

Video


Klik på billedet for at se en præsentations video af projektet. 

 


Klik på billedet for at se en video om, hvordan græsprotein på sigt vil kunne erstatte soja i foder til svin og fjerkræ.

 


Klik på billedet for at se video om, hvordan det pressede græs fra bioraffineringen testes som foder til malkekvæg. Forsøg under BioValue-projektet.

 

Princippet i OrganoFinery-processen kan ses i nedenstående figur (klik på figuren for stor udgave):

Høst af grønt til proteinfremstilling er forbundet med særlige udfordringer, da proteinet i bladene hurtigt bliver påvirket af enzymprocesser, når de beskadiges under høsten.

Der er derfor lavet beregninger på, om presning og podning med mælkesyrebakterier med fordel kan foretages i marken. Læs mere.

De foreløbige resultater er fremlagt på Økologi-Kongres 2015. Se præsentationerne under møde B1 på kongressens hjemmeside.

Innovationsworkshop den 26. maj 2016. Læs mere

OrganoFinery-projektet gennemføres i perioden 2014-17 og ledes af Aalborg Universitet.

Partnere i projektet er: Aalborg Universitet, Biotest Aps, SEGES, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Fermentationexperts A/S, IFAU - Institut for Fødevarestudier & agroindustriel Udvikling, og AgroTech A/S.

OrganoFinery er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet.

Sidst bekræftet: 20-03-2017 Oprettet: 14-01-2015 Revideret: 20-03-2017

Forfatter

Økologi
Landskonsulent
Erik Fog
Økologi Innovation

Af samme forfatter

Kløvergræsmarker som kvælstofkilde i økologisk planteproduktion – er det klimagunstigt?
Fordele og ulemper ved at dyrke kløvergræs til kvælstofforsyning i øko-planteavlssædskifter. Biogas og bioraffinering er vi...
16.01.17
Vejledning om forgasningsaske som gødning og jordforbedringsmiddel
Produktet har især en positiv effekt på jordens struktur og vandholdende evne.
06.01.17
Er der økonomi i at udvinde protein fra græs gennem bioraffinering?
Resultatet af modelberegninger viser, at fremstilling af proteinkoncentrat ved bioraffinering af græsmarksafgrøder er en dy...
22.12.16
Hollandsk mobilt bioraffinaderi
Præsentation af hollandsk prototype af mobilt bioraffinaderi fra firmaet Grassa.
20.12.16
Høst af halm+efterafgrøder til biogasproduktion
En samlet høst af halm og efterafgrøder efter ribbehøst eller mejetærskning med høj kornstub kan være en mulighed for at gø...
16.12.16
Projektet er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.

Promilleafgiftsfonden for Landbrug