Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-11-2016

  

Oprettet: 30-11-2010

Biogas og økologisk landbrug - en god cocktail

Hæfte om økonomien og klimaeffekter af at bruge energiafgrøder og gødning fra økologisk jordbrug til produktion af biogas

 

I hæftet er der vist beregninger af, hvad der sker med økonomien på fire forskellige bedrifter – to kvægbrug og to planteavlsbrug – hvis de begynder at levere gødning og energiafgrøder til produktion af biogas. Der er regnet både på konventionelle og økologiske bedrifter, og de konventionelle tænkes omlagt til økologisk drift i forbindelse med, at man starter leverance til biogasproduktion.

Der er også regnet på økonomien i tre størrelser biogasanlæg ved forskellige afregningspriser, og hæftet viser, at det er nødvendigt med en gaspris på mindst 5 kr. pr. Nm3 metan, for at der kan blive en sund økonomi for både biogasanlægget og de landmænd, der skal levere biomassen.

Endelig viser hæftet beregninger af klimaeffekten, hvis modellen får en stor udbredelse. Der er dels set på Herning Kommune og sammenlignet med kommunens klimahandlingsplan, dels er der set på det danske landbrugsareal, og hvilken klimaeffekt man vil kunne opnå, hvis målet om en fordobling af det økologiske areal nås samtidig med udbygning af biogasproduktionen.

Læs hæftet på skærmen (klik i højre hjørne for at bladre i dokumentet)

Download hæftet

Hæftet kan nu også fås på engelsk. Det kan bestilles ved henvendelse til Videncentret for Landbrug, Erik Fog, tlf. 8940 5490. Se det engelsksprogede hæfte her.

Hæftet er udarbejdet i et projekt med titlen ”Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug”, der er gennemført i 2010.

Projektet er gennemført af Videncentret for Landbrug i samarbejde med Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning og Herning Kommune.

Projektet er finansieret af Landdistriktsmidler fra EU og Fødevareministeriet og fra Fonden for Økologisk Landbrug.

Sidst bekræftet: 16-11-2015 Oprettet: 30-11-2010 Revideret: 30-11-2010

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Erik Fog

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Omlægning til økologisk landbrug kan bidrage til at nå klima-reduktionsmålene
Omlægning til økologisk drift giver mere græs og større kulstofopbygning i jorden. Det kan tælle med som en del af den nati...
08.02.19
Rapport: Bioraffineret græsprotein til økologiske husdyr
Vurdering af foderprodukter fra bioraffinering til svin, fjerkræ og kvæg.
17.12.18
Glycerin til biogas - dispensation også i 2019
Biogasanlæg der bruger glycerin, fik i 2017 godkendt, at de kunne afsætte den afgassede gødning til økologiske bedrifter, s...
05.12.18
Tilladte biomasser til økologisk biogas
Afgasset gødning fra biogasanlæg skal overholde de økologiske gødningsregler, når det anvendes på økologiske marker. I denn...
05.12.18
Forslag til indsatser for mindre udledning af klimagasser på kvægbrug
På en workshop om kulstofbinding på kvægbrug formulerede deltagerne en række indsatser, som kvægbrugere kan gøre for at få ...
31.10.18