Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-11-2016

  

Oprettet: 30-11-2010

Biogas og økologisk landbrug - en god cocktail

Hæfte om økonomien og klimaeffekter af at bruge energiafgrøder og gødning fra økologisk jordbrug til produktion af biogas

 

I hæftet er der vist beregninger af, hvad der sker med økonomien på fire forskellige bedrifter – to kvægbrug og to planteavlsbrug – hvis de begynder at levere gødning og energiafgrøder til produktion af biogas. Der er regnet både på konventionelle og økologiske bedrifter, og de konventionelle tænkes omlagt til økologisk drift i forbindelse med, at man starter leverance til biogasproduktion.

Der er også regnet på økonomien i tre størrelser biogasanlæg ved forskellige afregningspriser, og hæftet viser, at det er nødvendigt med en gaspris på mindst 5 kr. pr. Nm3 metan, for at der kan blive en sund økonomi for både biogasanlægget og de landmænd, der skal levere biomassen.

Endelig viser hæftet beregninger af klimaeffekten, hvis modellen får en stor udbredelse. Der er dels set på Herning Kommune og sammenlignet med kommunens klimahandlingsplan, dels er der set på det danske landbrugsareal, og hvilken klimaeffekt man vil kunne opnå, hvis målet om en fordobling af det økologiske areal nås samtidig med udbygning af biogasproduktionen.

Læs hæftet på skærmen (klik i højre hjørne for at bladre i dokumentet)

Download hæftet

Hæftet kan nu også fås på engelsk. Det kan bestilles ved henvendelse til Videncentret for Landbrug, Erik Fog, tlf. 8940 5490. Se det engelsksprogede hæfte her.

Hæftet er udarbejdet i et projekt med titlen ”Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug”, der er gennemført i 2010.

Projektet er gennemført af Videncentret for Landbrug i samarbejde med Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning og Herning Kommune.

Projektet er finansieret af Landdistriktsmidler fra EU og Fødevareministeriet og fra Fonden for Økologisk Landbrug.

Sidst bekræftet: 16-11-2015 Oprettet: 30-11-2010 Revideret: 30-11-2010

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Erik Fog

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Gør biogasgødning til en succes på økologiske marker
Biogasgødning får større og større betydning for den økologiske produktion og kan være med til mindske klimaaftrykket.
30.03.20
Implementering af grøn bioraffinering til produktion af græsprotein
Før etablering af anlæg til produktion af græsprotein kan et økonomisk kalkuleprogram og vejledning om forretningsmodel gui...
23.01.20
Glycerin til biogas - dispensation til afsætning til øko-bedrifter også i 2020
Biogasanlæg der bruger glycerin, fik i 2017 godkendt, at de kunne afsætte den afgassede gødning til økologiske bedrifter, s...
03.12.19
Ensilage af halm og efterafgrøde er en økonomisk interessant biomasse til biogasproduktion
Efterårsensilering af rajgræs sammen med en høj halmstub af korn kan levere 4.000 kg tørstof pr. ha, der er meget velegnet ...
23.10.19
Demontration af kombi-høst af halm og efterafgrøde til biogas
Kom og se hvordan de høster halmstub og efterafgrøde på Viftrupgård ved Spjald. Ved at skårlægge en høj stub sammen med græ...
11.10.19