Oprettet: 22-04-2014

Generel information

Læs mere om benchmarking, Driftsgrensanalysen og Business Check, og klik på illustrationen og lær mere om vejen fra internt regnskab til Ø90 Benchmarking og Business Check.

 

 

Kort om benchmarking

Benchmarking betyder, at man evaluerer og vurderer sin landbrugsvirksomhed. Det gør man ved at sammenligne den med andre landbrugsvirksomheder for at identificere forbedringsmuligheder. Evalueringen kan laves med flere forskellige værktøjer. Det bedste udgangspunkt for at benchmarke er landmandens interne regnskab, hvor der er lavet en driftsgrensanalyse. Han kan også få analyseret bedriften via Ø90 Benchmarking, der direkte sammenligner bedriftens økonomiske resultater med andre sammenlignelige bedrifter. Driftsgrensanalysen kan også benchmarkes i Ø90 Benchmarking mod en gruppe sammenlignelige bedrifter, som konsulenten selv udvælger. Eller han kan sammenholde sin driftsgrensanalyse med resultaterne i Business Check-hæfterne, der præsenterer bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift for én driftsgren ad gangen.

Du kan læse mere om de forskellige analyser og produkter under Hvad er Ø90 Benchmarking?Hvad er driftsgrensanalysen? og Hvad er Business Check?

Hvorfor vælge Ø90 Benchmarking og Business Check?

I modsætning til landmandens egen individuelle driftsgrensanalyse, der udelukkende giver et overblik over bedriftens driftsgrene og udvikling, så kan både Ø90 Benchmarking og Business Check give inspiration til forbedringer i sammenligningen med andre bedrifters resultater. Ø90 Benchmarking og Business Check fortæller dog ikke, hvilke indsatser landmanden skal iværksætte på netop sin bedrift for at forbedre den. Men produkterne kan bruges til at få afklaret, hvilke områder der trænger til at blive sat fokus på og forbedret, når man sammenligner med lignende bedrifter, og derefter kan landmanden og rådgiveren udarbejde en handlingsplan sammen.

Datagrundlaget for Ø90 Benchmarking og Business Check

Både Ø90 Benchmarking og Business Check bygger på data fra Økonomidatabasen, der indeholder regnskaber fra de landmænd, der har givet samtykke til overførslen af deres regnskab.

Hvis du ønsker at bestille benchmarking af din bedrift, skal du henvende dig til din lokale rådgivningsvirksomhed. Hvis du ønsker at se Business Check-hæfterne kan du hente dem som pdf’er på Business Check-siden. Dette kræver dog et login til LandbrugsInfo.

Har du givet samtykke til dataoverførsel?

Hvis du ikke har givet samtykke til dataoverførsel til Økonomidatabasen, så print blanketten ud og aflever den sammen med dine bilag til regnskabskontoret. Så er din årsrapport og driftsgrensanalyse med til at danne grundlaget for Ø90 Benchmarking og Business Check.

Du kan læse mere om, hvorfor det er vigtigt at overføre sit regnskab til Økonomidatabasen i folderen: Giv os dine tal og hjælp os med at give vores rådgivning til dig et løft. 

Ø90 er DLBRs økonomistyringsprogram til bogføring og fakturering i landbrugsvirksomheden. – Ø90 Benchmarking er et Ø90-værktøj, der ud fra forskellige analyser kan sammenligne en bedrifts resultater med en udvalgt sammenligningsgruppe bestående af lignende bedrifter. Sammenligningen sker på baggrund af data fra Økonomidatabasen. Det interne regnskab giver kunden og hans rådgiver mulighed for at anvende årsrapporten som analyse- og ledelsesværktøj. Når det interne regnskab overføres til Økonomidatabasen ligger det til grund for Ø90 Benchmarking og Business Check. I det interne regnskab findes der analyser indenfor Resultat, Nøgletal og fremskrivning, Finansiering, Udskudt skat og Produktionsøkonomi, herunder foderforbrug og udbytte, produktion og dækningsbidrag, kapacitetsomkostninger, driftsgrensanalyse og produktionsgrensopgørelse. Økonomidatabasen er en samling af årsrapporter fra landbruget, som er konteret efter den samme kontoplan. Økonomidatabasen skaber et datagrundlag til at lave deskriptive statistiske opgørelser og øko-nometriske analyser, ligesom databasen anvendes til at lave Ø90 Benchmarking og Business Check. En driftsgrensanalyse er en analyse i det interne regnskab, der fordeler resultatopgørelsen på hoveddriftsgrenene helt til bundlinjen. De indtægter og udgifter, der indgår i fordelingen, er bruttoudbytte, stykomkostninger, kapacitetsomkostninger inkl. aflønning af ejerfamilien og kapitalomkostninger inkl. forrentning af egenskapitalen usiness Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat opstillet på samme måde som i driftsgrensanalysen og Ø90 Benchmarking.
Sidst bekræftet: 22-04-2014 Oprettet: 22-04-2014 Revideret: 22-04-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Lene Bruun Siriwadhananuraks

Business Development


Landskonsulent

Arne Oksen

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Business Check
Lær mere om, hvad Business Check er, hvad det kan bruges til, og hvor dataene til analysen kommer fra. Derudover finder du ...
20.05.20
Driftsgrensresultater for 2013 - 2019
Driftsgrensresultater er nu blevet opdateret med de foreløbige driftsgrensresultater for 2019.
15.05.20
AP1 Besætninger med høj holdbarhed hos køer har også lavere fremstillingspris
Data fra holdbarhedsprofiler for køer i DMS for produktionsåret 2018 er blevet koblet med data fra økonomidatabasen for reg...
19.12.19
Landbrugets regnskabsresultater 2011-2018
I nedenstående tabeller vises resultaterne for landbrugets indtjening i perioden 2011-2018 ud fra årsrapporterne. Resultate...
24.10.19
Områdespecifikke beskrivelser af budgetkalkuler
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som d...
24.09.19