Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-05-2018

  

Oprettet: 23-05-2016

Der skal hele tiden arbejdes på at optimere bedriften

For gårdejer Lau Lindholm Christiansen er optimering vejen frem. Han har i flere år haft skarpt fokus på at øge effektiviteten i griseproduktionen i samråd med rådgiver Søren Bjerring Bækholm fra Centrovice. Også erfagruppen taler meget om at optimere.

Lau har igennem en årrække haft fokus på at få antallet af producerede grise pr. årsso i vejret. Også sidste år pegede Fraktil- og driftsgrensanalysen på, at han fortsat kunne skabe merværdi ved at højne effektiviteten.

- Fraktilanalysen viste mig, at fremstillingsprisen lå forholdsvis lavt, selvom effektiviteten ikke var helt i top. Det gav mig en indikation af, at her kunne jeg virkelig forbedre mig, forklarer Lau.

Sammenligningen af driftsgrensanalysen med erfagruppen bekræftede også Lau i, at effektiviteten var det eneste parameter, hvor han for alvor kunne optimere sin griseproduktion.

- I kraft af analyserne vidste du jo også, at du ikke skulle kigge på poster som f.eks. vedligehold, energiforbrug og bemanding. Dem har du jo styr på, supplerer Søren.

Effektiviteten skal højnes

Lau har i flere år kørt UK-produktion. For at avle UK-grise skal søerne i hele drægtighedsperioden være løsgående i flok. Det gav en masse udfordringer, for dyrene var meget hårde ved hinanden, og Lau var omkring mange forskellige overvejelser: Var det avlsmaterialet, der var noget i vejen med? Eller lå problemet i de nye staldsystemer? Han kunne ikke umiddelbart finde en forklaring på, hvad der var galt.

- Jeg går tit og kigger efter systematikken, men der var ingen systematik i, hvorfor sammenblandingen af dyrene nogle gange gik godt og andre gange dårligt, forklarer Lau.

Til sidst var alt prøvet og gennemtestet. Det måtte briste eller bære, tænkte han, og indrettede stabile grupper i drægtighedsstalden. Så begyndte tingene at vende til det bedre. Men det er først nu, halvandet år efter, at resultaterne viser sig.

- Det er faktisk først nu, at jeg står med en løbeliste på 90-95 % i forventet faringsprocent i stedet for 80 %. Det har givet et kæmpe løft, fastslår Lau.

Det har ikke krævet de store ændringer i drægtighedsstalden at skabe grupperne. Det var bare et spørgsmål om at sætte nogle foderkasser op i stien, for pladsen var der allerede. Der er heller ikke ændret på rutiner eller måden, de plejer at gøre tingene på.

- Det er en lille ting, som bare har ændret ufatteligt meget, konstaterer Lau.

Erfagruppen giver værdi

Lau får rigtig meget ud af at trykprøve sine resultater i erfagruppen og finde ud af, hvordan de andre har skruet deres virksomhed sammen. Hvor han selv har søgt råd om effektiviteten, har hans lave energiforbrug og omkostninger til vedligehold til gengæld vakt spørgelyst blandt de andre.

- Tallene har helt klart en værdi i sig selv, men sammen med erfagruppen er de altså bare guld værd, fastslår Lau.

Det er 5-6 år siden, at erfagruppen begyndte at sammenligne sig på driftsgrensanalysen udover e-kontrollen, og det var noget af en øjenåbner for dem alle. 

- På det første møde var der rigtig mange, som havde nogle fantastiske e-kontroller, men da vi så kom til driftsgrensanalysen, var det et noget andet billede, der viste sig, forklarer Lau.

Selv om e-kontrollen havde vist gode resultater for nogle i form af mange grise pr. årsso og en god indtjening, så afslørede driftsgrensanalysen, at f.eks. deres foderomkostninger eller omkostninger til vedligehold lå for højt.

Hvor e-kontrollen udelukkende viser selve produktionstallene, opsummerer Fraktil- og driftsgrensanalysen økonomien bag produktionstallene. Det har derfor givet rigtig god mening at supplere e-kontrollen med Fraktil- og driftsgrensanalyserne i erfagruppens arbejde.

- Fraktilanalysen er et fantastisk facit på virksomheden, konkluderer Lau.

Bedriften som et samlet hele

Selv om Lau igennem flere år er gået benhårdt efter at øge effektiviteten, betyder det ikke, at han ikke også har øje for de to andre driftsgrene på Vanggården – markbruget og æggeproduktionen.

Det er netop en vigtig pointe for Lau, at bedriften ses som et samlet hele. Det skal hele tiden sikres, at alle driftsgrene bidrager til virksomhedens indtjening hver for sig.

Fakta om Vanggården I/S

Lau Lindholm Christiansen og hans far producerer 21.000 30 kg grise om året fra 700 søer. De resterende smågrise sælges som 7 kg grise.

Derudover driver de 145 ha med almindelige kornafgrøder, raps og græsfrø. Alle planteafgrøder sælges.

De har også 10.000 høns i berigede bure. Hønsene lægger dagligt ca. 9.500 æg,

Ud over Lau og hans far er der fire ansatte på bedriften.

 

Fraktilanalysen giver motivation og blod på tanden

Virksomhedskonsulent Søren Bjerring Bækholm bruger hele Business Check-setuppet med driftsgrensanalyse, Business Check-regneark og Fraktilanalyse. Det klæder ham på som rådgiver og sætter ham i stand til at være en god sparringspartner for landmanden:

- Jeg bruger Business Check-værktøjerne til at give landmanden modspil og udfordre ham, men også til at fortælle ham, når han ikke har grund til at bekymre sig, understreger Søren.

Fraktilanalysen giver et godt visuelt overblik over, hvordan en bedrift ligger på centrale nøgletal sammenlignet med andre bedrifter. Samtidig giver den landmanden mulighed for at få nøgletallene ind under huden. Når han ved, hvor nøgletallene skal ligge, kan han bedre reagere, hvis de begynder at bevæge sig i den forkerte retning.

Søren ser også en stor værdi i at bruge værktøjerne i sine erfagrupper:

- Det giver motivation og blod på tanden, når man bliver sammenlignet med nogen, man kender. Det forpligter mere og giver et godt ejerskab, fastslår Søren.

Han arbejder meget med at skabe motivation hos den enkelte landmand i erfagrupperne, og det kan datagrundlaget i Fraktil- og driftsgrensanalysen hjælpe ham med:

- Med udgangspunkt i tallene kan jeg komme med konkrete eksempler på, hvordan den enkelte landmand kan gribe arbejdet med et bestemt indsatsområde an, forklarer Søren.

 

Om Fraktilanalysen

Fraktilanalysen er et af Business Check-værktøjerne og præsenterer udvalgte nøgletal. Analysen kan bruges til at sammenligne den enkelte landmands resultater fra driftsgrensanalysen med andre bedrifters resultater.

Fraktilanalysen kan fås hos den lokale DLBR-rådgiver, men den er også tilgængelig på LandbrugsInfo under Økonomi > Benchmarking > Business Check (kræver abonnement på LandbrugsInfo).

Sidst bekræftet: 05-05-2017 Oprettet: 23-05-2016 Revideret: 23-05-2016

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Kommunikationskonsulent

Pernille Pennington

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Svinepriserne stiger fortsat i 2020
Svineproducenterne nyder godt af de høje svinepriser, og trenden fortsætter ind i andet kvartal af 2020. Det fortæller den ...
26.02.20
Et minivådområde er et plus i salgsopstillingen
Svineproducent Christian Pries Andersen fik et minivådområde med i købet, da han i 2015 overtog en gård fra sin tidligere a...
27.01.20
Vores marker er absolut blevet mere dyrkningssikre
Knud Thing er den stolte ejer af det til dato største minivådområde i Danmark med et drænopland på 230 ha og et vandspejl p...
23.01.20
Pumpen kører på den strøm, vindmøllen laver
Henrik Larsens minivådområde kører upåklageligt: Hvis den lille pumpe, som får el fra vindmøllen, ikke kan klare vandmasser...
20.01.20
Bliv klogere på minivådområder
Overvejer du at etablere et minivådområde for at komme udledningen af næringsstoffer til livs? Er du usikker på, hvordan et...
13.01.20