Af samme forfatter
Arbejdskraft og lønomkostninger er ofte et af de parametre, der diskuteres i landbruget. Har vi råd til at betale for kvalificeret arbejdskraft? Kan vi finde den arbejdskraft, vi har brug for?
I nedenstående tabeller vises resultaterne for landbrugets indtjening i perioden 2011 - 2018 ud fra årsrapporterne. Resultaterne er vejede, så de er repræsentative for hele landbruget eller den sektor, de vedrører.
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som den generelle beskrivelse ikke dækker.
Vejledninger18.09.18
Læs om beskrivelse af formål, anvendelse og indhold mv. af SEGES' budgetkalkuler
Driftsgrensresultater er baseret på driftsgrensanalyser i årsrapporter fra DLBR-virksomhederne, som er overført til økonomidatabasen. I vedlagte tabeller vises driftsgrensresultater fra 2013 og fremefter og er nu opdateret med de endelige 2017-resultater.
Efter et par økonomisk hårde år for især konventionelle mælkeproducenter bød 2017 på gode afregningspriser. Det ses i årets resultater. Landmændene har både kunnet aflønne sig selv, forrente indskudt egenkapital og i flere tilfælde stadig have overskud.
I sommeren 2016 oplevede mælkeprisen et lavpunkt. De økonomiske resultater kom derfor under pres, og den gennemsnitlige mælkeproducent fik et resultat meget tæt på 0 kr. Det er vel at mærke, før landmanden selv har fået løn.
De viste mælkepriser repræsenterer det, den gennemsnitlige konventionelle eller økologiske Arla-leverandør har fået for et kg standard mælk (4,2 pct. fedt og 3,4 pct. protein) i en given måned.
Svingende mælkepriser og dertil tilhørende svingende resultater er et vilkår for danske mælkeproducenter. I 2014 realiserede mælkeproducenterne det bedste resultat i denne publikations historie, mens resultatet i 2015 hører til blandt de ringeste.
Ved at bruge Business Check værktøjerne kan du som landmand sammenligne resultatet for dine driftsgrene med andre individuelle bedrifter.
Ved at bruge Business Check værktøjerne kan du som landmand sammenligne resultatet for dine driftsgrene med andre individuelle bedrifter.
Produktionsøkonomi Kvæg 2015 behandler fire temaer, der har stor betydning for bedrifternes økonomi.
Business Check ægproduktion viser driftsgrensanalyser fra produktion af buræg, økologiske æg og skrabeæg.
Business Check slagtekyllinger og rugeægsproduktion viser driftsgrensanalyser for konventionelle slagtekyllingeproducenter og rugeægsproducenter.
Business Check Slagtekalve viser driftsgrensanalyser for slagtekalveproduktionen såvel som resultater herfra for både Dansk Kalv og Ungtyre.
Lav din egen fraktilanalyse. Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater.
Foreløbige driftsgrensresultater 2014 er baseret på de driftsgrensanalyser i 2013 årsrapporter fra DLBR virksomhederne, som er blevet overført til økonomidatabasen til og med maj 2015.
Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater. Fraktilanalysen kan også tilgås via Business Check regnearket.
Business Check Kvæg viser et uddrag af driftsgrensanalyserne for mælke- og grovfoderproduktion samt salgsafgrøder på kvægbedrifter for 2014.
Læs mere om produktet Business Check.
Via nedenstående links kan du læse et udvalg af de tidligere analyser og pjecer.