Af samme forfatter
Lær mere om, hvad Business Check er, hvad det kan bruges til, og hvor dataene til analysen kommer fra. Derudover finder du Business Check indenfor de forskellige driftsgrene fra 2006 og frem til den seneste udgave.
Kommentering af de foreløbige resultater fra Business Check 2019 - Salgsafgrøder på kvægbedrifter.
Kommentering af de foreløbige resultater fra Business Check 2019 - Planteproduktion.
Kommentering af de foreløbige resultater fra Business Check 2019 - Grovfoder.
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som den generelle beskrivelse ikke dækker.
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som den generelle beskrivelse ikke dækker.
Få overblik over resultaterne i de forskellige driftsgrene og brug Fraktilanalysen og Business Check-regnearket til at udpege forbedringspotentialer på din bedrift – måske sammen med din erfagruppe.
Hvordan var grovfoderudbytterne i regnskabsopgørelser 2018 sammenlignet med gennemsnittet i perioden 2015-2017?
Hvordan var udbytterne og afgrødefordelingen i 2018 sammenlignet med 2017?
Maskinomkostningerne fordelt på driftsform, driftsgrene og jordbonitet, og sammenlignet med 2017
Hvor meget indtjening er der i 2018 til betaling af jordlejen ved produktion af korn, frø og raps, også set ift. 2017?
Kendetegn ved omkostningsarterne indenfor kornproduktion i 2018 og udviklingen fra 2017 til 2018.
Dobbelt kindhest til dansk planteproduktion med regnfuldt efterår 2017 og tørke i 2018.
SEGES har i grove træk to produkter på hylden, som indeholder økonomisk benchmarking. Det ene er Ø90 Benchmarking og det andet er Business Check inkl. fraktilanalysen. Især fraktilanalysen giver anledning til debat.
Regnearket ''Økonomi i afgrøder og sædskifter'' version 1.30 er opdateret med priser og omkostninger fra Budgetkalkuler 2019.
Artiklen viser et eksempel på, hvordan man ved hjælp af benchmarking kan identificere indsatsområder, der kan inspirere til nye handlingsplaner. I denne artikel arbejdes med udgangspunkt i planteproduktion.
Brug benchmarking til at identificere de indsatsområder, du skal lave handlingsplaner for i forbindelse med budgetlægningen.
Alle gode beslutninger kræver et godt og validt beslutningsgrundlag. Samtidig lever vi i en tid, hvor alt udvikler sig i højere og højere fart. Det stiller større krav til validiteten af registreringer.
Benchmarking er et meget effektivt redskab til optimering af virksomheder. Du benchmarker for eksempel, når du sætter dine egne tal op mod andres for derigennem at finde de områder, der har et potentiale for forbedring.
Prognosen for landbrugets indtjening peger på, at 2018 bliver et hårdt år for planteproducenterne.
Beregn økonomien i forskellige lagertyper til kornopbevaring. Planlæg et nyt lager i forhold til fremtidige lagerbehov, bygningsmasse og adgang med lastvogne og lignende.
Vejledninger18.09.18
Læs om beskrivelse af formål, anvendelse og indhold mv. af SEGES' budgetkalkuler
Nøgletallet "fremstillingspriser på korn" er analyseret ud fra flere vinkler.
Her finder du materiale om Business Check Økologisk ægproduktion 2016. Der offentliggøres ikke resultater for andre ægsystemer på grund af manglende datagrundlag.
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfoderpris” og ”Optimeringspris grovfoder”.
Overblik over Avance 2000, Farmtal Online, INVE og RegnskabsDataBank.
Kort indledende beskrivelse om model til beregning af optimal grovfoderbeholdning.
Projektet Økonomi-, ressource- og risikostyring har udviklet et regneark til styring af lagre med korn.
Tag temperaturen på bedriftens resultater: Udpeg forbedringspotentialer med Fraktilanalysen og Business Check-regnearket og brug Business Check sammen med erfagruppen.
Tag temperaturen på bedriftens resultater: Udpeg forbedringspotentialer med Fraktilanalysen og Business Check-regnearket og brug Business Check sammen med erfagruppen.
Tag temperaturen på bedriftens resultater: Udpeg forbedringspotentialer med Fraktilanalysen og Business Check-regnearket og brug Business Check sammen med erfagruppen.
Konsolidering er en del af en analyse i det interne regnskab.
Ved at bruge Business Check kan du som landmand sammenligne resultatet for dine driftsgrene med andre individuelle bedrifter.
Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater.
Ved at bruge Business Check værktøjerne kan du som landmand sammenligne resultatet for dine driftsgrene med andre individuelle bedrifter.
Ved at bruge Business Check værktøjerne kan du som landmand sammenligne resultatet for dine driftsgrene med andre individuelle bedrifter.
Her finder du en beregningsmodel, som kan beregne din indtjening, når du forpagter jord. Modellen kan også hjælpe dig med at vurdere følsomheden og risikoen ved at indgå en forpagtningsaftale.
Pjecen Produktionsøkonomi, Kvæg 2015 er netop udkommet med kvægbrugernes økonomiske resultater for 2014 samt en række temaartikler. Få en forsmag her:
Business Check Planteproduktion viser et uddrag af de driftsgrensanalyser, der er lavet for salgsafgrøder på hhv. konventionelle og økologiske bedrifter.
Business Check Kvæg viser et uddrag af driftsgrensanalyserne for mælke- og grovfoderproduktion samt salgsafgrøder på kvægbedrifter for 2014.
Find ud af, hvad Ø90 Benchmarking er, hvad man kan bruge det til, og se et eksempel på et Ø90 Benchmarking-print.
Beskrivelse af produktet Ø90 Benchmarking, og hvordan det kan bruges.
Læs mere om benchmarking, Driftsgrensanalysen og Business Check, og klik på illustrationen og lær mere om vejen fra internt regnskab til Ø90 Benchmarking og Business Check.
Oversigt over vejledende interne priser.