Feedback Form

Af samme forfatter
Business Check 2018 giver mulighed for at benchmarke bedriftens resultater og bl.a. sætte fokus på produktionsomkostningerne til grovfoder – og hvor de kan sænkes.
Resultater i grovfoderproduktion 2018 fra Business Check.
Business Check hæfterne bliver offentliggjort i løbet af maj og juni 2019.
I efteråret 2016 og 2017 blev der i regi af Landsforsøgene® anlagt fem forsøg med fire etableringsmetoder i vinterraps; to metoder med pløjning og to uden pløjning.
En økonomisk analyse af vårhvede sået om efteråret.
En forsøgsserie med såtider i vårbyg i 2016, 2017 og 2018 viser, at udbyttet falder kraftigt ved såtider senere end midten af april. Der kan ved udsigt til ringe høst i vintersæden omsås til vårbyg, men hvornår er det en økonomisk god forretning?
Økonomisk konsekvens ved sen såtidspunkt for havre.
Med regnearket "Økonomisk optimering ved krav om efterafgrøder", kan den økonomiske konsekvens ved krav om MFO-, pligtige-, husdyr- og målrettede efterafgrøder eller alternativer som brak eller nedsat N-kvote, beregnes.
Hvilken del af din grovfoderproduktion er den økonomisk mest rentable?
Størrelse og variation i maskinomkostninger 2017 til dyrkning af salgsafgrøder analyseres for planteavlsbedrifter med hovedproduktion af salgsafgrøder og for bedrifter med fabriksroer, frø og stivelseskartofler.
I 2017 opnåede den gennemsnitlige planteavlsbedrift et økonomisk resultat, der var væsentligt bedre end i 2016.
Driftsresultatet i 2017 blev i gennemsnit på 417.000 kr. pr. heltidsplanteavlsbedrift. Resultatet er ca. 380.000 kr. højere end i 2016 og er til sammenligning det højeste resultat siden 2013, hvor det gennemsnitlige driftsresultat var på 557.000 kr.
SEGES har udviklet et regneværktøj, Maskintid, der kan hjælpe med at sætte fokus på de tidspunkter på året, hvor der er travlt i marken, og hvor rettidigheden i markarbejdet bliver udfordret.
Med regnearket ”Beregn fremstillingspris korn” kan du selv beregne din fremstillingspris på korn og beregne alternativ produktion for at øge indtjeningen.
Maskinomkostninger er en væsentlig del af de samlede omkostninger til dyrkning af afgrøder. Derfor er det vigtigt at have et godt overblik over disse omkostninger.