Feedback Form

Af samme forfatter
Business Check 2018 giver mulighed for at benchmarke bedriftens resultater og bl.a. sætte fokus på produktionsomkostningerne til grovfoder – og hvor de kan sænkes.
Resultater i grovfoderproduktion 2018 fra Business Check.
Business Check hæfterne bliver offentliggjort i løbet af maj og juni 2019.
I efteråret 2016 og 2017 blev der i regi af Landsforsøgene® anlagt fem forsøg med fire etableringsmetoder i vinterraps; to metoder med pløjning og to uden pløjning.
En økonomisk analyse af vårhvede sammenlignet med vinterhvede sået om efteråret.
En forsøgsserie med såtider i vårbyg i 2016, 2017 og 2018 viser, at udbyttet falder kraftigt ved såtider senere end midten af april. Der kan ved udsigt til ringe høst i vintersæden omsås til vårbyg, men hvornår er det en økonomisk god forretning?
Når havren sås sent, har det en økonomisk konsekvens.
Med regnearket "Økonomisk optimering ved krav om efterafgrøder", kan den økonomiske konsekvens ved krav om MFO-, pligtige-, husdyr- og målrettede efterafgrøder eller alternativer som brak eller nedsat N-kvote, beregnes.
Hvilken del af din grovfoderproduktion er den økonomisk mest rentable? Find ud af det ved at få opdelt din driftsgrensanalyse i majs og græs.
SEGES har udviklet et regneværktøj, Maskintid, der kan hjælpe med at sætte fokus på de tidspunkter på året, hvor der er travlt i marken, og hvor rettidigheden i markarbejdet bliver udfordret.