Feedback Form

Af samme forfatter
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
Arbejdskraft og lønomkostninger er ofte et af de parametre, der diskuteres i landbruget. Har vi råd til at betale for kvalificeret arbejdskraft? Kan vi finde den arbejdskraft, vi har brug for?
Samlet set er regnskabsresultaterne for 2018 fornuftige trods tørken. I gennemsnit dækker driftsresultatet knapt ejerløn og egenkapitalforrentning. Den ekstraordinært høje efterbetaling for mange mælkeproducenter har medvirket til årets høje mælkepris.
Økonomien i at dyrke roer til foder er analyseret i perioden 2014-2018 på baggrund af 227 årsrapporter i regnskabsdatabasen.
SEGES deltog i den 20. IFCN-konference i Berlin, hvor den globale mælkeproduktion blev analyseret. Temaerne var mælkeproduktionen de sidste 20 år, specielle og alternative typer af mælk og perspektiver for mælkesektoren frem mod 2040.
Hvordan var grovfoderudbytterne i regnskabsopgørelser 2018 sammenlignet med gennemsnittet i perioden 2015-2017?
Hvordan var udbytterne og afgrødefordelingen i 2018 sammenlignet med 2017?
Maskinomkostningerne fordelt på driftsform, driftsgrene og jordbonitet, og sammenlignet med 2017
Hvor meget indtjening er der i 2018 til betaling af jordlejen ved produktion af korn, frø og raps, også set ift. 2017?
Kendetegn ved omkostningsarterne indenfor kornproduktion i 2018 og udviklingen fra 2017 til 2018.
Dobbelt kindhest til dansk planteproduktion med regnfuldt efterår 2017 og tørke i 2018.
Tommelfingerregler for størrelsen af grovfoderbeholdningen under forskellige driftsformer, foderplaner og ydelsesniveauer.
Det er muligt at få god økonomi ved pleje af værdifulde naturarealer i Danmark, men det kræver fokus på management, store arealer og få dyr pr. ha. Det viser en driftsgrenanalyse af 5 bedrifter med naturpleje.
Regnearket ''Økonomi i afgrøder og sædskifter'' version 1.30 er opdateret med priser og omkostninger fra Budgetkalkuler 2019.
På baggrund af regnskabstal og afstande mellem ejendomme analyseres der på omkostninger der opstår på bedriftsniveau ved flere produktionssteder.
Svinenotering svarer til den officielle ugenotering som danske slagterier afregner slagtegrise efter.
Svinenotering svarer til den officielle ugenotering som danske slagterier afregner slagtegrise efter.
Artiklen viser et eksempel på, hvordan man ved hjælp af benchmarking kan identificere indsatsområder, der kan inspirere til nye handlingsplaner. I denne artikel arbejdes med udgangspunkt i planteproduktion.
Artiklen viser et eksempel på, hvordan man kan arbejde med benchmarking som en vej til at identificere indsatsområder med henblik på at udarbejde handlingsplaner i forbindelse med f.eks. budgettering.
Det kan være en vanskelig proces at komme fra at have identificeret et problemområde til udarbejdelse af en brugbar handlingsplan. Artiklen kommer med et bud på en metode til netop det.
Alle gode beslutninger kræver et godt og validt beslutningsgrundlag. Samtidig lever vi i en tid, hvor alt udvikler sig i højere og højere fart. Det stiller større krav til validiteten af registreringer.
Benchmarking er et meget effektivt redskabe til optimering af virksomheder. Det sker blandt andet ved at sætte egne tal op mod andres for derigennem at finde områder, der har et potentiale for forbedring.
Prognosen for landbrugets indtjening peger på, at 2018 bliver et hårdt år for planteproducenterne.
Beregn økonomien i forskellige lagertyper til kornopbevaring. Planlæg et nyt lager i forhold til fremtidige lagerbehov, bygningsmasse og adgang med lastvogne og lignende.
Den aktuelle mælkepris fra Arla og de viste mælkepriser for Farmtal Online (både bagudrettede og prognosepriserne), er ikke direkte sammenlignelige.
Nøgletallet "fremstillingspriser på korn" er analyseret ud fra flere vinkler.
Kort indledende beskrivelse om model til beregning af optimal grovfoderbeholdning.
Tag temperaturen på bedriftens resultater: Udpeg forbedringspotentialer med Fraktilanalysen og Business Check-regnearket og brug Business Check sammen med erfagruppen.
Tag temperaturen på bedriftens resultater: Udpeg forbedringspotentialer med Fraktilanalysen og Business Check-regnearket og brug Business Check sammen med erfagruppen.
Tag temperaturen på bedriftens resultater: Udpeg forbedringspotentialer med Fraktilanalysen og Business Check-regnearket og brug Business Check sammen med erfagruppen.
Ved at bruge Business Check værktøjerne kan du som landmand sammenligne resultatet for dine driftsgrene med andre individuelle bedrifter.
Her finder du en beregningsmodel, som kan beregne din indtjening, når du forpagter jord. Modellen kan også hjælpe dig med at vurdere følsomheden og risikoen ved at indgå en forpagtningsaftale.
Pjecen Produktionsøkonomi, Kvæg 2015 er netop udkommet med kvægbrugernes økonomiske resultater for 2014 samt en række temaartikler. Få en forsmag her:
Business Check Planteproduktion viser et uddrag af de driftsgrensanalyser, der er lavet for salgsafgrøder på hhv. konventionelle og økologiske bedrifter.
Business Check Kvæg viser et uddrag af driftsgrensanalyserne for mælke- og grovfoderproduktion samt salgsafgrøder på kvægbedrifter for 2014.
Via nedenstående links kan du læse et udvalg af de tidligere analyser og pjecer.