Af samme forfatter
Udviklingen og spredningen i rest til jordleje før EU-støtte fra salgsafgrøder fra 2017 til 2019.
Udviklingen og spredningen i fremstillingspriser på grovfoder fra 2017 til 2019
Udviklingen og spredningen i fremstillingspriser på korn fra 2017 til 2019.
En gennemsnitlig malkekvægsbedrift med 250 årskøer tjener 400.000 på grovfoderproduktionen, hvis den er blandt de 5 pct. bedste til grovfoderproduktion med en fremstillingspris på 90 øre pr. FEN.
Kommentering af de foreløbige resultater fra Business Check 2019 - Salgsafgrøder på kvægbedrifter.
Kommentering af de foreløbige resultater fra Business Check 2019 - Planteproduktion.
Kommentering af de foreløbige resultater fra Business Check 2019 - Grovfoder.
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
Få overblik over resultaterne i de forskellige driftsgrene og brug Fraktilanalysen og Business Check-regnearket til at udpege forbedringspotentialer på din bedrift – måske sammen med din erfagruppe.
Hvordan var grovfoderudbytterne i regnskabsopgørelser 2018 sammenlignet med gennemsnittet i perioden 2015-2017?
Hvordan var udbytterne og afgrødefordelingen i 2018 sammenlignet med 2017?
Maskinomkostningerne fordelt på driftsform, driftsgrene og jordbonitet, og sammenlignet med 2017
Hvor meget indtjening er der i 2018 til betaling af jordlejen ved produktion af korn, frø og raps, også set ift. 2017?
Regnearket ''Økonomi i afgrøder og sædskifter'' version 1.30 er opdateret med priser og omkostninger fra Budgetkalkuler 2019.
Artiklen viser et eksempel på, hvordan man ved hjælp af benchmarking kan identificere indsatsområder, der kan inspirere til nye handlingsplaner. I denne artikel arbejdes med udgangspunkt i planteproduktion.
Brug benchmarking til at identificere de indsatsområder, du skal lave handlingsplaner for i forbindelse med budgetlægningen.
Det kan være en vanskelig proces at komme fra at have identificeret et problemområde til udarbejdelse af en brugbar handlingsplan. Artiklen kommer med et bud på en metode til netop det.
Alle gode beslutninger kræver et godt og validt beslutningsgrundlag. Samtidig lever vi i en tid, hvor alt udvikler sig i højere og højere fart. Det stiller større krav til validiteten af registreringer.
Benchmarking er et meget effektivt redskab til optimering af virksomheder. Du benchmarker for eksempel, når du sætter dine egne tal op mod andres for derigennem at finde de områder, der har et potentiale for forbedring.
Prognosen for landbrugets indtjening peger på, at 2018 bliver et hårdt år for planteproducenterne.
Beregn økonomien i forskellige lagertyper til kornopbevaring. Planlæg et nyt lager i forhold til fremtidige lagerbehov, bygningsmasse og adgang med lastvogne og lignende.
Nøgletallet "fremstillingspriser på korn" er analyseret ud fra flere vinkler.
Kort indledende beskrivelse om model til beregning af optimal grovfoderbeholdning.
Tag temperaturen på bedriftens resultater: Udpeg forbedringspotentialer med Fraktilanalysen og Business Check-regnearket og brug Business Check sammen med erfagruppen.
Ved at bruge Business Check værktøjerne kan du som landmand sammenligne resultatet for dine driftsgrene med andre individuelle bedrifter.
Her finder du en beregningsmodel, som kan beregne din indtjening, når du forpagter jord. Modellen kan også hjælpe dig med at vurdere følsomheden og risikoen ved at indgå en forpagtningsaftale.
Pjecen Produktionsøkonomi, Kvæg 2015 er netop udkommet med kvægbrugernes økonomiske resultater for 2014 samt en række temaartikler. Få en forsmag her:
Business Check Planteproduktion viser et uddrag af de driftsgrensanalyser, der er lavet for salgsafgrøder på hhv. konventionelle og økologiske bedrifter.
Business Check Kvæg viser et uddrag af driftsgrensanalyserne for mælke- og grovfoderproduktion samt salgsafgrøder på kvægbedrifter for 2014.