Af samme forfatter
For landmand Ole Larsen er det årlige Business Check med til at styre bedriftens fokus og strategi i den rigtige retning.
Ved at uddelegere stadig flere arbejdsopgaver er direktørrollen blevet til hovedparten af mælkeproducent Jacob Stensigs arbejde på bedriften. Det passer ham rigtig godt.
Et gårdråd bestående af erfarne kræfter hjælper Mogens Jeppesen til at træffe de rigtige beslutninger på bedriften.
Kom en tur med rundt på bedriften – hvor kan arbejdsmiljøet blive mere sikkert?
For den økologiske mælkeproducent Jens Peter Skovsgaard er arbejdsmiljø og sikkerhed en vigtig del af måden at drive landbrug på. Lad det også gælde på din bedrift – ikke mindst nu, hvor der er travlhed i marken.
Et nyt digitalt kursus klæder dig og dine medarbejdere på til at sikre gode kælvningsforløb.
Et nyt digitalt kursus klæder dig og dine medarbejdere på til at sikre, at mælkekvaliteten er i top og kimtallet er i bund.
Det har haft effekt på arbejdsklima og bundlinjen at Karsten Willumsen og medarbejderne på Kjargaarden gennemførte SEGES‘ digitale Lean-kursus.