Af samme forfatter
Lær mere om, hvad Business Check er, hvad det kan bruges til, og hvor dataene til analysen kommer fra. Derudover finder du Business Check indenfor de forskellige driftsgrene fra 2006 og frem til den seneste udgave.
Driftsgrensresultater er nu blevet opdateret med de foreløbige driftsgrensresultater for 2019.
Data fra holdbarhedsprofiler for køer i DMS for produktionsåret 2018 er blevet koblet med data fra økonomidatabasen for regnskabsåret 2018 for at analysere sammenhængen mellem holdbarheden og udvalgte økonomiske nøgletal.
I nedenstående tabeller vises resultaterne for landbrugets indtjening i perioden 2011-2018 ud fra årsrapporterne. Resultaterne er vejede, så de er repræsentative for hele landbruget eller den sektor, de vedrører.
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som den generelle beskrivelse ikke dækker.
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som den generelle beskrivelse ikke dækker.
Her finder du information om Business Check, uanset hvilke driftsgrene du arbejder med. Bliv klogere på, hvad du kan bruge Business Check til, og hvordan du læser tallene.
Formålet med Business Check er via benchmarking at inspirere minkavleren til at iværksætte tiltag, der kan hjælpe med at optimere produktionen og bundlinjen.
Find Business Check for de forskellige driftsgrene fra 2019. Udgivelserne af Business Check hæfterne følger regnskabsåret, og derfor er den nyeste version 2019-udgaven.
SEGES har i grove træk to produkter på hylden, som indeholder økonomisk benchmarking. Det ene er Ø90 Benchmarking og det andet er Business Check inkl. fraktilanalysen. Især fraktilanalysen giver anledning til debat.
Brug benchmarking til at identificere de indsatsområder, du skal lave handlingsplaner for i forbindelse med budgetlægningen.
Det kan være en vanskelig proces at komme fra at have identificeret et problemområde til udarbejdelse af en brugbar handlingsplan. Artiklen kommer med et bud på en metode til netop det.
Alle gode beslutninger kræver et godt og validt beslutningsgrundlag. Samtidig lever vi i en tid, hvor alt udvikler sig i højere og højere fart. Det stiller større krav til validiteten af registreringer.
Benchmarking er et meget effektivt redskab til optimering af virksomheder. Du benchmarker for eksempel, når du sætter dine egne tal op mod andres for derigennem at finde de områder, der har et potentiale for forbedring.
Unik mulighed: Arranger et møde, hvor dataekspert Arne Oksen og finansieringsekspert Kenneth Kjeldgaard holder gratis oplæg om de finansielle data, som findes i Ø90, og hvilke muligheder der er for at skabe et finansielt overblik for kunderne.
Vejledninger18.09.18
Læs om beskrivelse af formål, anvendelse og indhold mv. af SEGES' budgetkalkuler
Her finder du materiale om Business Check Økologisk ægproduktion 2016. Der offentliggøres ikke resultater for andre ægsystemer på grund af manglende datagrundlag.
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfoderpris” og ”Optimeringspris grovfoder”.
Overblik over Avance 2000, Farmtal Online, INVE og RegnskabsDataBank.
Tag temperaturen på bedriftens resultater: Udpeg forbedringspotentialer med Fraktilanalysen og Business Check-regnearket og brug Business Check sammen med erfagruppen.
I nedenstående tabeller vises resultaterne for landbrugets indtjening i 2015 ud fra årsrapporterne. Resultaterne er vejede, så de er repræsentative for hele landbruget eller den sektor, de vedrører.
Konsolidering er en del af en analyse i det interne regnskab.
Driftsgrensresultater 2015 er baseret på de driftsgrensanalyser i 2015 årsrapporter fra DLBR virksomhederne, som er blevet overført til økonomidatabasen.
Ved at bruge Business Check kan du som landmand sammenligne resultatet for dine driftsgrene med andre individuelle bedrifter.
Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater.
Ved at bruge Business Check værktøjerne kan du som landmand sammenligne resultatet for dine driftsgrene med andre individuelle bedrifter.
I nedenstående tabeller vises resultaterne for landbrugets indtjening i 2014 ud fra årsrapporterne. Resultaterne er vejede, så de er repræsentative for hele landbruget eller den sektor, de vedrører.
Business Check ægproduktion viser driftsgrensanalyser fra produktion af buræg, økologiske æg og skrabeæg.
Business Check slagtekyllinger og rugeægsproduktion viser driftsgrensanalyser for konventionelle slagtekyllingeproducenter og rugeægsproducenter.
Business Check mink viser driftsgrensanalyser for minkavlere.
Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater. Fraktilanalysen kan også tilgås via Business Check regnearket.
Svinenoteringen var lav i 2014, hvilket gav en lavere indtjening sammenlignet med 2013. Fremstillingsprisen faldt, hvilket især skyldes flere grise pr. årsso og en lavere foderpris. I gennemsnit er de bedste resultater opnået på de større svinebedrifter.
Bilag til driftsresultater 2013
Bilag til driftsresultater 2013
Bilag til driftsresultater 2013
Bilag til driftsresultat 2013
Bilag til driftsresultat 2013
Bilag til driftsresultat 2013
Bilag til driftsresultat 2013
Bilag til driftsresultat 2013
Bilag til driftsresultat 2013
Bilag til Driftsresultater 2013
Bilag til Driftsresultater 2013
Tabel 1 - bilag til driftsresultater 2013
Bilag til Driftsresultater 2013 - artikel publiceret på LI den 23. oktober 2014.
I nedenstående tabeller vises resultaterne for landbrugets indtjening i 2013 ud fra årsrapporterne. Resultaterne er vejede, så de er repræsentative for hele landbruget eller den sektor, de vedrører.
Driftsgrensresultater 2013 er baseret på de driftsgrensanalyser i 2013 årsrapporter fra DLBR virksomhederne, som er blevet overført til økonomidatabasen.
Bilag til Driftsgrensresultater 2013
Bilag til Driftsgrensresultater 2013
Bilag til Driftsgrensresultater 2013
Bilag til Driftsgrensresultater 2013
Bilag til Driftsgrensresultater 2013
Bilag til Driftsgrensresultater 2013
Bilag til driftsgrensresultater 2013
Bilag til driftsgrensresultater 2013
Bilag til driftsgrensresultater 2013
Bilag til driftsgrensresultater 2013
Bilag til Driftsgrensresultater 2013
Bilag til Driftsgrensresultater 2013
Find Business Check for de forskellige driftsgrene fra 2006-2019. Vær opmærksom på, at ikke alle årene er repræsenteret i alle driftsgrenene.
Find ud af, hvad Ø90 Benchmarking er, hvad man kan bruge det til, og se et eksempel på et Ø90 Benchmarking-print.
Læs mere om produktet Business Check.
Læs mere om benchmarking, Driftsgrensanalysen og Business Check, og klik på illustrationen og lær mere om vejen fra internt regnskab til Ø90 Benchmarking og Business Check.
Her præsenteres de vejede resultater for landbrugets indtjening i 2012 ud fra årsrapporterne. De er repræsentative for hele landbruget eller den sektor, de vedrører.
Se Landbrugets driftsresultater 2012
Se Landbrugets driftsresultater 2012
Se Landbrugets driftsresultater 2012
Se Landbrugets driftsresultater 2012
Se Landbrugets driftsresultater 2012
Se Landbrugets driftsresultater 2012
Se Landbrugets driftsresultater 2012
Se Landbrugets driftsresultater 2012
Se Landbrugets driftsresultater 2012
Se Landbrugets driftsresultater 2012
Se Landbrugets Driftsresultater 2012
Se Landbrugets driftsresultater 2012
Se Landbrugets driftsresultater 2012
Driftsgrensresultater 2012 er baseret på de driftsgrensanalyser i 2012 årsrapporter fra DLBR virksomhederne, som er blevet overført til økonomidatabasen.
Business Check Slagtekalve indeholder resultater fra driftsgrensanalyser af kalveproduktion for både Dansk Kalv og Ungtyre
Business Check Kvæg indeholder resultater fra driftsgrensanalyser af mælke- og grovfoderproduktionen. Hæftet præsenterer et uddrag af driftsgrensanalyser fra 553 mælkeproducenter, hvoraf de 386 desuden har en opgørelse for grovfoder.
I nedenstående tabeller vises resultaterne for landbrugets indtjening i 2010 ud fra årsrapporterne. Resultaterne er vejede så de er repræsentative for hele landbruget eller den sektor, de vedrører.
Oversigt over vejledende interne priser.
Denne tabelsamling indeholder en opgørelse af ni kvægbedrifters ABC-fordeling af omkostninger for året 2010.
Af tabellerne fremgår landbrugets indtjening for 2008. Der er opgørelse af indtjeningen for såvel hele erhvervet delt mellem deltids- og heltidsbedrifter samt for de forskellige produktionsgrene planteavl, kvægbrug og svinebrug.
Landbruget oplevede i seneste regnskabsår fremgang i indtjeningen. Se hvordan det gik de forskellige bedriftstyper.