Af samme forfatter
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som den generelle beskrivelse ikke dækker.
SEGES har i grove træk to produkter på hylden, som indeholder økonomisk benchmarking. Det ene er Ø90 Benchmarking og det andet er Business Check inkl. fraktilanalysen. Især fraktilanalysen giver anledning til debat.
Brug benchmarking til at identificere de indsatsområder, du skal lave handlingsplaner for i forbindelse med budgetlægningen.
Det kan være en vanskelig proces at komme fra at have identificeret et problemområde til udarbejdelse af en brugbar handlingsplan. Artiklen kommer med et bud på en metode til netop det.
Alle gode beslutninger kræver et godt og validt beslutningsgrundlag. Samtidig lever vi i en tid, hvor alt udvikler sig i højere og højere fart. Det stiller større krav til validiteten af registreringer.
Benchmarking er et meget effektivt redskab til optimering af virksomheder. Du benchmarker for eksempel, når du sætter dine egne tal op mod andres for derigennem at finde de områder, der har et potentiale for forbedring.
Vejledninger18.09.18
Læs om beskrivelse af formål, anvendelse og indhold mv. af SEGES' budgetkalkuler
Her finder du materiale om Business Check Økologisk ægproduktion 2016. Der offentliggøres ikke resultater for andre ægsystemer på grund af manglende datagrundlag.
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfoderpris” og ”Optimeringspris grovfoder”.
Overblik over Avance 2000, Farmtal Online, INVE og RegnskabsDataBank.
Tag temperaturen på bedriftens resultater: Udpeg forbedringspotentialer med Fraktilanalysen og Business Check-regnearket og brug Business Check sammen med erfagruppen.
Konsolidering er en del af en analyse i det interne regnskab.
Ved at bruge Business Check kan du som landmand sammenligne resultatet for dine driftsgrene med andre individuelle bedrifter.
Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater.
Ved at bruge Business Check værktøjerne kan du som landmand sammenligne resultatet for dine driftsgrene med andre individuelle bedrifter.
Find ud af, hvad Ø90 Benchmarking er, hvad man kan bruge det til, og se et eksempel på et Ø90 Benchmarking-print.
Beskrivelse af produktet Ø90 Benchmarking, og hvordan det kan bruges.
Læs mere om benchmarking, Driftsgrensanalysen og Business Check, og klik på illustrationen og lær mere om vejen fra internt regnskab til Ø90 Benchmarking og Business Check.
Oversigt over vejledende interne priser.