Af samme forfatter
Rammerne er på plads vedr. regeringens erhvervspakke til virksomheder, der er ramt af COVID-19. Vækst-fonden kan yde garanti for 70 % af et pengeinstitutlån til kreditværdige virksomheder, der har eller forventes at lide et omsætningstab på 30 %.
Mange små og mellemstore virksomheder er tydeligt presset på likviditeten som følge af COVID-19.
2019 har været et godt år for landbruget og mange har likviditetsoverskud. Spørgsmålet er, hvor overskuddet skal placeres? Dette notat ser på mulighederne og introducerer såkaldte CLO’er som et alternativ til indlån og obligationsinvesteringer.
2019 har været et godt år for landbruget og mange har likviditetsoverskud. Spørgsmålet er, hvor overskuddet skal placeres? Dette notat ser på mulighederne og introducerer såkaldte CLO’er som et alternativ til indlån og obligationsinvesteringer.
Auktionen for rentetilpasningslån med refinansiering i januar 2020 er netop overstået. Igen har F-renterne slået rekord. Målt på Realkredit Danmark endte renterne 0,05 % - 0,4 % lavere end hidtidige rekorder.
Unik mulighed: Arranger et møde, hvor dataekspert Arne Oksen og finansieringsekspert Kenneth Kjeldgaard holder gratis oplæg om de finansielle data, som findes i Ø90, og hvilke muligheder der er for at skabe et finansielt overblik for kunderne.
At dømme efter driftsresultatet før skat er det lige nu bedst at starte en mælkeproduktion ved at købe en besætning og dernæst forpagte jorden og leje produktionsapparatet. Men også produktionspotentialet, finansielle forhold og skatten spiller ind.
Formålet med notatet er at analysere og vurdere Jyske Erhvervslån til landbrug i forhold til traditionelle realkreditlån. Det gøres ved at undersøge og sammenligne omkostningerne på tværs af låneudbydere samt deres respektive lånevilkår.
Due Diligence er en metode til grundig undersøgelse af en virksomhed før køb. En metode, der mindsker risikoen for køb af katten i sækken – og som burde anvendes oftere i landbruget.
Bliv klogere på due diligence-processen og udarbejdelsen af en due diligence-værdiansættelse.
Realkredit- og banklån har hidtil været vejen frem, når der skulle ejerskiftes. Men kravet om egenfinansiering er steget i kølvandet på finans- og landbrugskrisen. Køber og sælger må derfor se sig om efter andre måder at finansiere ejerskiftet på.
I løbet af 2017 har SEGES i forbindelse med projektet Ejerskifte 2020 undersøgt mulighederne for lånebaseret crowdfunding. Det er blandt andet gjort ved besøg hos Danmarks to førende portaler for lånebaseret crowdfunding.
Kursniveauerne på fastforrentede lån er stadig attraktive, og kombineret med økonomiske udsigter synes det (igen) værd at overveje hel eller delvis omlægning til fast rente.
Du og din rådgiver har tænkt i finansieringsmuligheder igennem alle faser, men i denne fase afgøres det endeligt, om du kan finde finansiering til at gennemføre din forretningsidé.
Dette notat opstiller tre forskellige forslag til, hvordan et ejerskifte kan finansieres i dag. Løsningsforslagene er baseret på to ejerskiftecases med husdyrproduktion under forskellige ejerformer
Dette notat har til formål at undersøge og vurdere nye og alternative finansieringsformer. For et fyldestgørende overblik analyseres nye og alternative finansieringsformer efter finanskrisen.
Drift10.11.16
Dit optimeringsprojekt er implementeret. Det handler nu om at sikre, at projektet overgår til driftsfasen og fortsat holdes på sporet. Også i denne fase vil du kunne nikke genkendende til værktøjerne.
Du og din rådgiver har tænkt i finansieringsmuligheder igennem alle faser, men i denne fase afgøres det endeligt, om du kan finde finansiering til at gennemføre din forretningsidé.
Formålet med dette notat er at vise konsekvenserne for heltidsbedrifternes gældsforhold, hvis realkreditgælden omlægges til 2 pct. fastforrentet lån.
Her får du en guide til, hvordan du skaber overblik over din finansiering. Helt kort kan man sige, at du skal igennem nogle afklarende spørgsmål, før du når frem til, hvordan du sikrer en økonomisk optimering og styring af din finansiering.
Finansiering07.09.15
Finansieringen er i de fleste tilfælde den helt afgørende faktor for, om købet er muligt.
Produkter08.09.14
Få tjek på finansieringen med regnearket Finansierings-tjek. Læs om udbyttet ved at anvende finansieringstjekket og om de muligheder, regnearket giver overblik over.
Med finansieringstjekket kan du få et unikt overblik over dine kunders gæld, se konsekvenserne af ændringer i rente og valuta, samt se betydningen af de finansielle instrumenter.
Her finder du dagens morgenmeldinger på det finansielle marked fra udvalgte finansielle aktører på det danske marked.
I forbindelse med budgetlægning og investeringsberegninger er der ofte behov for at kende ydelsesprofilen på et lån. Ved hjælp at dette værktøj kan ydelsesprofilen på både annuitets-, serie- og stående lån nemt beregnes.