Feedback Form

Af samme forfatter
Markeds- og prismæssige udsigter for de største landbrugsprodukter.
Markeds- og prismæssige udsigter for de største landbrugsprodukter.
Konjunkturundersøgelse for landbruget, efterår 2018.
Revision af svineprognose for 2018 og 2019.
Læs indkomstprognosen for kvæg, svin og planteavl samt landbrugserhvervet samlet. Se videoer med SEGES’ faglige eksperter om konjunkturerne i driftsgrenene og i landbruget generelt. Og se video og download slides fra webinaret om indkomstprognoserne.
Fremskrivning af strukturudviklingen i landbruget frem til 2025.
Banker og realkreditinstitutters indtægter fra landbrug.
SEGES har estimeret, at der mindst skal braklægges 255.000 ha, hvis landbruget skal nå målene for udledning af kvælstof i 2027.
Kursniveauerne på fastforrentede lån er stadig attraktive, og kombineret med økonomiske udsigter synes det (igen) værd at overveje hel eller delvis omlægning til fast rente.
Forpagtning20.07.17
Udvikling, fordele/ulemper og udsigter for forpagtning i dansk landbrug.
Læs indkomstprognosen for kvæg, svin og planteavl samt landbrugserhvervet samlet. Se videoer med SEGES’ faglige eksperter om konjunkturerne i driftsgrenene og i landbruget som sådan. Eller se video og download slides fra webinaret om indkomstprognoserne.
Indkomstprognose for hele landbruget, kvæg, svin og planter.
I hvilken udstrækning er landbruget i stand til at servicere gælden?
Ændring i bidragssatser fra 2014 til 2015, opdelt i størrelsesintervaller.
Indkomstprognose for hele landbruget, kvæg, svin og planter.
Indkomstprognose for svineproducenter.
Indkomstprognose for planteproducenter.
Formålet med dette notat er at vise konsekvenserne for heltidsbedrifternes gældsforhold, hvis realkreditgælden omlægges til 2 pct. fastforrentet lån.
Indkomstprognose for hele landbruget.
Beregning af fair pris på jord samt forhold der bør tages med i betragtning ved prissætning.
SEGES prognose for planteproducenternes indkomstudvikling 2014-2017.
SEGES prognose for landbrugets indkomstudvikling 2014-2017
SEGES prognose for svineproducenternes indkomstudvikling 2014-2017.
SEGES prognose for kvægbrugets indkomstudvikling 2014-2017.
Faldet i mælkeprisen har voldsomme konsekvenser for mælkeproducenterne.
Atom-aftalen medfører faldende oliepriser, hvilket er til gavn for det energitunge danske landbrug.
SEGES prognose for planteproducenternes indkomstudvikling 2014-2016.
SEGES prognose for svineproducenternes indkomstudvikling 2014-2016.
SEGES prognose for kvægbrugets indkomstudvikling 2014-2016.
SEGES prognose for landbrugets indkomstudvikling 2014-2016.
Ruslands importembargo og voldsomt faldende priser på verdensmarkedet plager økonomien hos de danske landmænd. Nye tal fra SEGES viser, at en del bedrifter også er gået fra positiv til negativ likviditet direkte på grund af stigningen i bidragssatserne.
Bidragssatsernes niveau og spredning i 2014.
Planteproducenters driftsresultater falder i 2014 og 2015.
Svineproducenternes driftsresultater falder 2014 og 2015.
Her præsenteres kvægbrugets driftsresultater for 2014-2016. Prognosen viser, at kvægproducenternes driftsresultater falder i 2015.
Landbrugets driftsresultater falder i 2014 og 2015.
Rapportens formål er at belyse deltidslandmændenes samfundsøkonomiske betydning af hensyn til landmænds, rådgiveres og det politiske systems bevidsthed om deltidssegmentets samfundsmæssige tyngde og potentiale.
Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning
Svineproducenternes driftsresultater falder 2014 og 2015.
Planteproducenters driftsresultater falder i 2014 og 2015.
Kvægbrugets driftsresultater falder i 2014 og 2015.
Landbrugets driftsresultater falder i 2014 og 2015.
Svineproducenternes driftsresultat topper i 2014. Skævvridning mellem bedrifter med sohold og slagtesvin.
Udsigt til svagt faldende driftsresultater for planteavlerne.
Kvægbrugets driftsresultat topper i 2014.
Landbrugets driftsresultater falder i 2014 og 2015.
- hvad afgør bidragssatserne?
Er de bedste landbrug stabilt gode?
Landbrugets indtjening i forhold til gælden
Forskelle på etablerede landmænd og landbrugselevers holdninger.
Økonomiske konsekvenser af en reduktion af EU-støtten til danske landbrug.
Kortlægning af økonomisk styrke i dansk landbrug
Landbrugets egenfinansiering - udvikling, ønsker og muligheder.
Artiklen giver en opsummering af diskussionen om, hvorvidt der forekommer størrelsesøkonomiske fordele i dansk landbrug og bidrager selv med en diskussion af, hvad det er for faktorer, der spiller ind for udviklingen af den optimale bedriftsstørrelse.
Stigende priser på svinekød medfører en markant forbedring af svineproducenternes driftsresultat i 2012, 2013 og 2014 på trods af stigende foderomkostninger.
Kvægbrugets driftsresultater forventes forværret i 2012 efterfulgt af en mindre forbedring i 2013 og 2014.
Landbrugets driftsresultater ventes at blive løftet markant i 2012 og 2014. Overskuddet for en gennemsnitlig heltidsbedrift ventes at blive på 600.000-750.000 kr.
Prisbevægelserne på afgrødemarkederne medfører en markant forbedring af planteavlernes driftsresultat i 2012 efterfulgt af en mindre forværring i 2013 og 2014.
Landmandsbarometeret belyser landbrugsvirksomheders helt aktuelle forventninger til de fremtidige konjunkturer på kort og langt sigt.
Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, april 2012
Landbrugets driftsresultater ventes at blive løftet i 2012 og 2014. Overskuddet for en gennemsnitlig heltidsbedrift ventes at blive på 550.000-600.000 kr.
Stigende priser på svinekød medfører en markant forbedring af svineproducenternes driftsresultat i 2012, 2013 og 2014 på trods af stigende foderomkostninger.
Prisbevægelserne på afgrødemarkederne medfører en markant forbedring af planteavlernes driftsresultat i 2012 efterfulgt af en mindre forværring i 2013 og 2014.
Kvægbrugets driftsresultater forventes forværret i 2012 efterfulgt af en mindre forbedring i 2013 og 2014.
For 2012 og 2013 ventes det, at resultaterne vil blive væsentligt bedre end i 2011. Dette skyldes forventninger om en højere notering på svinekød samt fortsat lave renter.
Med et indregnet fald på mælkeprisen og en forventning om stigende foderpriser er det hårde vilkår for de konventionelle mælkeproducenter i 2012 og 2013.
Landbrugets driftsresultater ventes at blive løftet i 2012 og 2013. Overskuddet for en gennemsnitlig heltidsbedrift ventes at blive på 550.000-600.000 kr.
Landbrugets indtjening vil blive løftet markant i perioden 2011 og 2013.
For 2012 og 2013 forventes et væsentligt forbedret resultat. Dette skyldes forventninger til forbedret bytteforhold, produktivitetsforbedringer samt fortsat lave renter.
Efter to år med negative driftsresultater for planteproducenterne er der udsigt til en markant forbedring af driftsresultatet i perioden 2011 til 2013.
Den tredjedel af landbrugsvirksomhederne, som tjener bedst, har en stabil, høj indtjening. Virksomhederne i denne gruppe er både dygtige landmænd med høj produktivitet og omkostningseffektivitet, og de kan træffe de rigtige ledelsesmæssige beslutninger.
Landbrugets indtjening vil blive løftet markant i 2011 og 2012.
For 2012 ventes det, at resultatet vil være væsentligt forbedret. Dette skyldes forventninger til forbedret bytteforhold, produktivitetsforbedringer samt fortsat lave renter.
Efter to år med negative driftsresultater for planteproducenterne er der udsigt til en forbedring af driftsresultatet i 2011 og i 2012.
Efter to år med negative driftsresultater for mælkeproducenterne er der udsigt til en forbedring af driftsresultatet i 2011 og i 2012.
Større spredning i landbrugets driftsresultater stiller store krav til rådgivningen af virksomhederne inden for bl.a. ledelse og strategi.
Seneste renteprognose 2011-2013.
Både 2011 og 2012 forventes at give lidt bedre økonomiske resultater, da der er udsigt til en højere svinenotering. Disse resultater ventes især slagtesvin- og integrerede bedrifter at kunne mærke.
Lavt renteniveau og stigende kornpriser forventes at give et flottere driftsresultat end sidste år. Dog kan det falde lidt i 2012.
Kombinationen af lav rente og høj mælkepris forventes at få bedrifterne til at få en positiv indtjening i 2011 efter to år med negativt resultat.
Prognose for landbrugets driftsresultat 2010 - 2012.
Prognose for svineproducenternes driftsresultat 2010 - 2012.
Prognose for driftsresultat for planteavl 2010 - 2012.
Prognose for driftsresultat for kvægbrug 2010 - 2012.
Sammenhængen mellem priserne på korn og svinekød er ophørt. Det stiller øgede krav til svineproducenternes finansielle beredskab og risikostyring.
Regnskabsanalyser for 2009 og fremskrivninger af resultaterne for 2010 og 2011 viser, at planteavlsbedrifter også i 2010 må forvente et negativt driftsresultat. Prognosen for 2011 viser et lille positivt driftsresultat.
Kvægbedrifterne fik et ualmindeligt dårligt økonomisk resultat i 2009. Heldigvis er der udsigt til markante forbedringer i indtjeningen i 2010,og også i 2011, om end i mindre grad.
Videncenter for Svineproduktion forventer, at driftsresultatet for svineproducenterne vil blive kraftigt forbedret i 2010 i forhold til 2009.
I 2010 og 2011 ventes en kraftig og tiltrængt forbedring af landbrugets driftsresultater i forhold til 2009, primært afledt af forbedrede bytteforhold, lave renter og større effektivitet.
Videncentret for Landbrug har i samspil med Landbrug & Fødevarer ajourført den forventede prisudvikling for en række af de salgs- og købspriser, der indgår ved udarbejdelsen af budgetter for 2010 til 2011 samt tilsvarende prognoser over indtjeningen.