Feedback Form

  

Oprettet: 12-08-2016

Leanværktøj tæmmer vedligeholdelseskontoen

Leanværktøjet TPM sætter vedligehold i system og har sparet tusindvis af kroner på de bedrifter, der bruger det.

Der er hjælp at hente i Leanværktøjet TPM til de kvægbrugere, der har fået mod på at sænke kapacitetsomkostningerne. TPM står for Total Productive Maintenance, der kan oversættes til Total Produktions Vedligehold. Det er en metode til at sætte vedligehold af maskiner i system, og det kan spare penge på rigtig mange bedrifter, erfarer lean­konsulent Vibeke Fladkjær Nielsen, SEGES.

”Vedligeholdelse er en opgave, der altid kan udsættes til i morgen – og det bliver den så ofte, at det koster rigtig mange penge rundt omkring, fordi det bliver til reparationer i stedet for vedligehold. Og så er det, vi ser, at vedligeholdelseskontoen bonner rigtig meget ud i regnskabet. Det kan vi undgå med TPM. På en af de bedrifter, hvor TPM er implementeret, sparede de 70.000 kr. i vedligeholdelse på et halvt år,” fortæller Vibeke Fladkjær Nielsen.

Logbøger sikrer rettidighed
TPM kan bruges på staldmaskinerne fx strømaskine/strørobot, minilæsser, mælkefodringsautomater, skrabeanlæg, vandkar eller markmaskiner. Indgangsvinklen er meget konkrete logbøger og tjeklister og så det ejerskab, som medarbejderne får til maskinparken gennem oplæring og inddragelse.

Læs mere om TPM på www.arbejdsplan.kvaeg.dk under ’Se Leanværktøjerne’ eller hør mere hos din lokale leanrådgiver eller via linket nedenfor.

Læs mere om TPM


Læs også:

Kapacitetsomkostninger kan sænkes


Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 14 – 2016Sidst bekræftet: 12-08-2016 Oprettet: 12-08-2016 Revideret: 12-08-2016

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent
Lone Sylvest Søgaard
Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation

Af samme forfatter

God klovsundhed kræver systematik og rygrad
Der findes desværre hverken lette eller hurtige løsninger, når det gælder arbejdet med klov-sundhed. Til gengæld bliver man...
22.05.17
Forårsarbejde og sommer ferie truer klovsundheden
Andelen af digital dermatitis er højest i april og juli.
19.05.17
Klovregistreringer sikrer det rette fokus
Et kig på besætningens klovregistreringer viser, hvor du gør det godt nok, og hvor en øget indsats vil give pote.
19.05.17
Sæt en time af til halthedsvurdering
Der er mange gevinster ved systematisk at vurdere antallet af halte køer i besætningen. Og det er slet ikke så stor en tids...
19.05.17
Nu skal det være slut med halte køer
Det er dårlig dyrevelfærd og betyder lavere mælkeproduktion. Derfor skal det være slut med at acceptere halte køer.
19.05.17
Promilleafgiftsfonden