Feedback Form

  

Oprettet: 12-08-2016

Leanværktøj tæmmer vedligeholdelseskontoen

Leanværktøjet TPM sætter vedligehold i system og har sparet tusindvis af kroner på de bedrifter, der bruger det.

Der er hjælp at hente i Leanværktøjet TPM til de kvægbrugere, der har fået mod på at sænke kapacitetsomkostningerne. TPM står for Total Productive Maintenance, der kan oversættes til Total Produktions Vedligehold. Det er en metode til at sætte vedligehold af maskiner i system, og det kan spare penge på rigtig mange bedrifter, erfarer lean­konsulent Vibeke Fladkjær Nielsen, SEGES.

”Vedligeholdelse er en opgave, der altid kan udsættes til i morgen – og det bliver den så ofte, at det koster rigtig mange penge rundt omkring, fordi det bliver til reparationer i stedet for vedligehold. Og så er det, vi ser, at vedligeholdelseskontoen bonner rigtig meget ud i regnskabet. Det kan vi undgå med TPM. På en af de bedrifter, hvor TPM er implementeret, sparede de 70.000 kr. i vedligeholdelse på et halvt år,” fortæller Vibeke Fladkjær Nielsen.

Logbøger sikrer rettidighed
TPM kan bruges på staldmaskinerne fx strømaskine/strørobot, minilæsser, mælkefodringsautomater, skrabeanlæg, vandkar eller markmaskiner. Indgangsvinklen er meget konkrete logbøger og tjeklister og så det ejerskab, som medarbejderne får til maskinparken gennem oplæring og inddragelse.

Læs mere om TPM på www.arbejdsplan.kvaeg.dk under ’Se Leanværktøjerne’ eller hør mere hos din lokale leanrådgiver eller via linket nedenfor.

Læs mere om TPM


Læs også:

Kapacitetsomkostninger kan sænkes


Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 14 – 2016Sidst bekræftet: 31-07-2017 Oprettet: 12-08-2016 Revideret: 12-08-2016

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation


Af samme forfatter

KvægNYT nr. 17 - 2017
Tema: Forbrugerkontakt
22.09.17
Lovkrav bliver videoovervåget
Overvågningskameraer skal hjælpe med at undersøge, om kravene i Lov om hold af malkekvæg har den positive effekt på køernes...
08.09.17
Ingen effekt af revet majs
Et dansk praksisforsøg med revet majsensilage påviser hverken effekt på mælkeydelse eller stivelsesfordøjelighed.
08.09.17
KvægNYT nr. 16 - 2017
Tema: Revet majs
08.09.17
Delte meninger om revet majs
Nogle er begejstrede, andre ikke og flere er i tvivl. Generelt oplever 11 forsøgsværter ikke den store forskel på revet og ...
08.09.17
Promilleafgiftsfonden