Oprettet: 19-08-2016

Produktionsøkonomi Kvæg 2016 er nu på gaden

Produktionsøkonomi Kvæg 2016 behandler fire temaer, der har stor betydning for bedrifternes økonomi.

De fire temaer er:  

  1. Driv din virksomhed lige så professionelt som du passer køer
  2. Fremstillingsprisen på mælk – et uundværligt nøgletal
  3. Fokus på fremstillingsprisen forbedrer indtjeningen
  4. God mælkekvalitet betaler sig.

I anden halvdel af pjecen præsenteres de økono-
miske resultater, som kvægbruget opnåede i 2015 - både totaløkonomien for hele bedriften, men også for økonomien specifikt i mælkeproduktionen med data fra Business Check Kvæg 2015 og opgørelser fra KvægNøglen, der viser sammenhængen mellem dækningsbidrag og de produktionstekniske nøgletal. 

   
 

Pjecen kan findes her i PDF-format. 

Figur og tabeller på dansk til alle kapitler kan hentes her

Figurerne og tabellerne på engelsk til økonomiafsnittene kan findes her

You can find figures and tables about the economics at the Danish dairy farms in 2014 here


God læselyst

 

 
     

 
Sidst bekræftet: 08-08-2017 Oprettet: 19-08-2016 Revideret: 19-08-2016

Forfatter

Kvæg
Jannik Toft Andersen

Af samme forfatter

Stil krav til afkastet
Beregning af krav til afkastet ved en investering afhænger ikke kun af den rente, man kan låne til. Afkastkravet skal bere...
10.04.18
God økonomi i velfærdsinvesteringer i kvægstalde
Økonomiske beregninger tyder på, at investeringer i bedre velfærd i fx sengeafsnittet ikke bare er til glæde for koen men o...
25.08.17
Business Check Kvæg 2016 er på gaden
Tag temperaturen på bedriftens resultater: Udpeg forbedringspotentialer med Fraktilanalysen og Business Check-regnearket og...
08.05.17
Mælkeproduktion på flere ejendomme
Mælkeproduktion på flere ejendomme giver nye udfordringer, men også nye muligheder. Det fremgår af en interviewundersøgelse...
10.02.17
Vidensyntese om malkekvægbedrifternes mulighed for at reducere ammoniakbelastningen
Ny rapport fra SEGES belyser muligheder og økonomi i ammoniakreduktion fra malkekvægsbesætninger.
24.01.17