Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 11-06-2016

  

Oprettet: 12-06-2015

Er du på jagt efter købspriser for mælkekvoter?

Skal du beregne udskudt skat eller ejendomsavance i forbindelse med et salg eller et generationsskifte? Så har du brug for adgang til oplysninger om mælkeproducenternes købspriser for mælkekvoter. Fremover kan du finde info her på LandbrugsInfo.

Mælkeudvalget under Mejeriforeningen er ved at lukke ned, men oplysningerne om mælkeproducenternes kvotebeholdninger kan nu tilgås og fremsøges på LandbrugsInfo.

Ved opslag i databasen skal du anvende bedriftens CHR-nr., som du finder på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Herefter kan du komme i gang med at søge kvoterne frem på siden:

 ”Kvoteopslag – en service fra Mejeriforeningen”

Adgangen til databasen er kommet i stand i et samarbejde mellem SEGES og Mejeriforeningen som en service til økonomirådgiverne i DLBR og de danske mælkeproducenter.

Mere info
Kontakt Mælkeudvalget på md@maelkeudvalget.dk, hvis du har brug for mere information.

 

Sidst bekræftet: 12-06-2015 Oprettet: 12-06-2015 Revideret: 12-06-2015

Forfatter

Senior Tax Manager

Jens Jul Jacobsen

Team Personer


Af samme forfatter

SKATM-2020-14-04. Ikke forhåndstilsagn om omkostningsgodtgørelse til syn og skøn
Byretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte det af skattemyndighederne udøvede skøn over, at der foreløbig ikke skulle...
31.01.20
SKATM-2020-14-03. Ekstraordinær genoptagelse mulig, da løn og goder ikke var selvangivet
Det var mindst groft uagtsomt, at skatteyder ikke havde korrigeret selvangivelserne foretaget af hans revisor mht. yderlige...
31.01.20
SKATM-2020-21-01. Vejledende satser og forbrug af egne produkter, landbrug, 2020
Skattestyrelsen har udsendt vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkom...
31.01.20
SKATM-2020-18-02. Tab på fordringer, nyt styresignal
Skattestyrelsen har udsendt et nyt styresignal om ændring af praksis for tab på fordringer omfattet af KGL § 14.
24.01.20