Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-06-2019

  

Oprettet: 01-06-2017

Kæmpe spredning i krav til dækningsbidrag på kvægbedrifter

De mindst effektive mælkeproducenter i Business Check Kvæg skal tjene 5.700 kr. mere pr. ko end de mest effektive for, at det løber rundt.

Det er velkendt, at der er stor forskel på, hvor effektivt den enkelte bedrift ledes.

For de godt 800 bedrifter, der får lavet driftsgrensanalyse, ses det tydeligt, hvor stor forskellen er. I Business Check Kvæg 2016 fremgår det, at hos de 5 pct. af bedrifterne med det laveste krav til dækningsbidrag, ligger kravet på 8.603 kr. pr. årsko, mens de 5 pct., der har det højeste krav til dækningsbidrag, skal hive 14.346 kr. pr. årsko hjem, før dækningsbidraget går i nul. Dermed fastholdes tendensen fra 2015, hvor spredningen i kravet til dækningsbidrag var på samme niveau.

Ifølge seniorkonsulent Jannik Toft Andersen, SEGES Erhvervsøkonomi, er kravet til dækningsbidraget et godt udtryk for, hvor effektivt bedriften drives.

”Kravet til dækningsbidrag viser, hvor god mælkeproducenten er til at udnytte kapaciteten hele vejen rundt. Hvor god han er til at udnytte malkestalden, hvor meget han får ud af udgiften til arbejdskraft og så videre. Og her ser vi altså bare en kæmpe forskel,” lyder det fra Jannik Toft Andersen.

Det gennemsnitlige krav til dækningsbidrag for de konventionelle bedrifter med stor race, der indgår i Business Check Kvæg, er på tværs af alle malkesystemer 11.297 kr. pr. årsko.

Konventionelle mere effektive

De hårde år med lav mælkepris har i den grad betydet effektiviseringer på især de konventionelle mælkebedrifter. Det ses ved, at de konventionelle bedrifter alle har formået at reducere deres fremstillingspris pr. kg EKM på tværs af både race og malkesystem. De konventionelle bedrifter i Business Check Kvæg 2016 havde således i gennemsnit en fremstillingspris på 2,41 kr. pr. kg EKM, hvor bedrifterne i Business Check Kvæg 2015 i gennemsnit havde en fremstillingspris på 2,49 kr. pr. kg EKM.

”Det skyldes nok i høj grad, at de har fået flere køer i samme staldanlæg og dermed formået at producere mere uden en væsentlig stigning i omkostningerne. Samtidig kan vi se, at der er blevet sparet på fx vedligehold,” lyder det fra Jannik Toft Andersen.

I modsætning til de konventionelle bedrifter, er fremstillingsprisen for de økologiske bedrifter steget en smule. Den er i gennemsnit henholdsvis 3,13 kr. for økologiske bedrifter med malkestald og 3,14 for økologiske bedrifter med AMS og karrusel i Business Check Kvæg 2016 imod henholdsvis 3,03 og 3,11kr. pr. kg EKM i Business Check Kvæg 2015.

Stor forskel på grovfoder

Ligesom der laves Business Check for samtlige driftsgrene, laves der også et Business Check for grovfoder. Heraf fremgår det, at de 20 pct. mest effektive har en fremstillingspris på under 1 kr. pr. FEN, mens der også findes bedrifter, der har en fremstillingspris pr. FEN på mere end 2 kr.

”Det skyldes primært store forskelle i maskinomkostninger. Dels er der stor forskel på, hvor god den enkelte er til at udnytte maskinkapaciteten, dels er det meget forskelligt, hvor god logistikken er på den enkelte bedrift,” forklarer Jannik Toft Andersen, og tilføjer, at netop fokus på maskinomkostninger vil kunne rykke meget mange steder.

I alt 800 bedrifter lægger i år tal til Business Check Kvæg. Det er 200 flere end sidste år og betyder, at tallene bliver mere repræsentative for alle mælkeproducenter, samt at det bliver lettere at lave analyser på de mindre grupper eksempelvis økologerne med AMS og karrusel.

Bemærk: Det er nødvendigvis ikke de samme bedrifter, der eksempelvis ligger under 5 pct- fraktilen på alle parametrene. En bedrift kan sagtens have ”stærk konkurrenceevne” på nogle parametre og ”stort forbedringspotentiale” på andre.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 11, 2017

Relaterede links

Få inspiration til en bedre bundlinje
Business Check i erfagruppen flytter os
Kvægformand: Alle bør kende deres fremstillingspris
Hør podcasten: Hvad kan du og din erfa-gruppe bruge Business Check til?
Se Business Check her

Sidst bekræftet: 31-05-2018 Oprettet: 01-06-2017 Revideret: 01-06-2017

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

3 trin til at undgå metal i netmaven hos køer
Brug kun gode dæksider på ensilagen, læg en vommagnet i køerne og hav evt. en magnet på fuldfoderblanderen for at undgå fre...
07.02.20
Kvægkongressen er også for udenlandske ansatte
Igen i år har kvægkongressen et spor målrettet udenlandske ansatte på bedrifterne.
07.02.20
Kvægnyt nr. 3 - 2020
Læs om grovfoderøkonomi, parvis opstalning af kalve, Håndtering af langhårede græsmarker m.v.
07.02.20
Parvis opstaldning gavner kalvene
For de fleste kræver det små ændringer af kalvebokse at leve op til hjertemærkningsordningen. Den gode nyhed er, at der er ...
07.02.20
Du skal kende din fremstillingspris på grovfoder
Du skylder dig selv at udnytte de muligheder, der er i at komme tættere på økonomien i din grovfoderproduktion, mener Chris...
24.01.20