Feedback Form

Af samme forfatter
Unik mulighed: Arranger et møde, hvor dataekspert Arne Oksen og finansieringsekspert Kenneth Kjeldgaard holder gratis oplæg om de finansielle data, som findes i Ø90, og hvilke muligheder der er for at skabe et finansielt overblik for kunderne.
At dømme efter driftsresultatet før skat er det lige nu bedst at starte en mælkeproduktion ved at købe en besætning og dernæst forpagte jorden og leje produktionsapparatet. Men også produktionspotentialet, finansielle forhold og skatten spiller ind.
Formålet med notatet er at analysere og vurdere Jyske Erhvervslån til landbrug i forhold til traditionelle realkreditlån. Det gøres ved at undersøge og sammenligne omkostningerne på tværs af låneudbydere samt deres respektive lånevilkår.
Notatet gennemgår realiserede investeringscases gennemført med investeringslån fra Dansk Landbrugskapital (DLK) og vurderer fordele og ulemper ved konstruktionerne.
Bliv klogere på due diligence-processen og udarbejdelsen af en due diligence-værdiansættelse.
Realkredit- og banklån har hidtil været vejen frem, når der skulle ejerskiftes. Men kravet om egenfinansiering er steget i kølvandet på finans- og landbrugskrisen. Køber og sælger må derfor se sig om efter andre måder at finansiere ejerskiftet på.
3. januar 2018 bliver det obligatorisk for erhvervskunder også at have en LEI-kode ved handel med værdipapirer. Det gælder alle virksomheder med et CVR-nummer, som fremover skal registrere alle værdipapirhandler.
I løbet af 2017 har SEGES i forbindelse med projektet Ejerskifte 2020 undersøgt mulighederne for lånebaseret crowdfunding. Det er blandt andet gjort ved besøg hos Danmarks to førende portaler for lånebaseret crowdfunding.
Kursniveauerne på fastforrentede lån er stadig attraktive, og kombineret med økonomiske udsigter synes det (igen) værd at overveje hel eller delvis omlægning til fast rente.
Du og din rådgiver har tænkt i finansieringsmuligheder igennem alle faser, men i denne fase afgøres det endeligt, om du kan finde finansiering til at gennemføre din forretningsidé.
Markedet er uforudsigeligt. Ved at udbyde investeringscasen eller produktet på en crowdfunding-platform kan det afprøves, om idéen eller produktet har en chance hos forbrugerne. Men der skal lægges mange kræfter i markedsføring og lancering.
Er det svært at rejse finansiering til en fantastisk forretningsidé, kan crowdfunding måske være svaret. Mulighederne er der. Især når først viden om lovgivning og platform er indhentet, og markedsføringsindsatsen er kørt i stilling.
Igennem de seneste år har en af de mest omtalte finansieringsformer været crowdfunding, men hvad er crowdfunding egentligt for en størrelse? Er det noget for mig, og hvordan kommer jeg i gang?
Dette notat opstiller tre forskellige forslag til, hvordan et ejerskifte kan finansieres i dag. Løsningsforslagene er baseret på to ejerskiftecases med husdyrproduktion under forskellige ejerformer
Dette notat har til formål at undersøge og vurdere nye og alternative finansieringsformer. For et fyldestgørende overblik analyseres nye og alternative finansieringsformer efter finanskrisen.
Drift10.11.16
Dit optimeringsprojekt er implementeret. Det handler nu om at sikre, at projektet overgår til driftsfasen og fortsat holdes på sporet. Også i denne fase vil du kunne nikke genkendende til værktøjerne.
Du og din rådgiver har tænkt i finansieringsmuligheder igennem alle faser, men i denne fase afgøres det endeligt, om du kan finde finansiering til at gennemføre din forretningsidé.
Formålet med dette notat er at vise konsekvenserne for heltidsbedrifternes gældsforhold, hvis realkreditgælden omlægges til 2 pct. fastforrentet lån.
Her får du en guide til, hvordan du skaber overblik over din finansiering. Helt kort kan man sige, at du skal igennem nogle afklarende spørgsmål, før du når frem til, hvordan du sikrer en økonomisk optimering og styring af din finansiering.
Som køber er det vigtigt, at du får lavet et dybtgående købsbudget, som kan vise såvel virksomhedens fremtidige driftsøkonomiske resultater som værdiansættelse af virksomhedens produktionsapparat.
Finansiering07.09.15
Finansieringen er i de fleste tilfælde den helt afgørende faktor for, om købet er muligt.
Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed.
Produkter08.09.14
Få tjek på finansieringen med regnearket Finansierings-tjek. Læs om udbyttet ved at anvende finansieringstjekket og om de muligheder, regnearket giver overblik over.
Med finansieringstjekket kan du få et unikt overblik over dine kunders gæld, se konsekvenserne af ændringer i rente og valuta, samt se betydningen af de finansielle instrumenter.
Her finder du dagens morgenmeldinger på det finansielle marked fra udvalgte finansielle aktører på det danske marked.
I forbindelse med budgetlægning og investeringsberegninger er der ofte behov for at kende ydelsesprofilen på et lån. Ved hjælp at dette værktøj kan ydelsesprofilen på både annuitets-, serie- og stående lån nemt beregnes.