Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 23-08-2014

 1436

Oprettet: 23-08-2013

Nemmere at afstemme og vedligeholde brændstof i FMS

I den nye version af FMS (Version 1.20) er det gjort nemmere at afstemme maskinernes vedligehold og brændstofforbrug. Derudover er der lavet enkelte rettelser i øvrige moduler.

Det er nu nemmere at sammenholde de beregnede omkostninger til vedligehold og brændstof med de realiserede fra årsrapporten, når du beregner egne maskinomkostninger i modulet ”Mark og Maskiner” i FMS. Afstemningen foregår i fanen ”Maskinkartotek i modulet ”Mark og Maskiner”.

Er du allerede bruger af FMS?

Hvis du er oprettet som bruger af FMS, har du allerede nu fået tilsendt den nyeste version 1.20 og versionsoversigten med en beskrivelse af rettelserne

Ændringer i forhold til version 1.10

 • I modulet ”Mark og Maskiner” er det blevet nemmere at sammenholde de beregnede omkostninger til vedligehold og brændstof med de realiserede i årsrapporten. Hvis de beregnede omkostninger ikke er i overensstemmelse med de realiserede, kan du nemt ændre dine indtastninger til vedligehold (kr. pr. time) og brændstof (liter pr. time) i fanen ”Maskinkartotek” og med det samme se, hvordan det påvirker det samlede beregnede vedligehold og brændstofforbrug.

  Afstemningen af vedligehold og brændstof er relevant i forhold til nu-drift, og ikke når der et tale om en sammenligning af forskellige scenarier.

 • I modulet ”Mark og Maskiner” er der lavet rettelser i fanen ”Maskinøkonomi”. Summen ”I alt – egne maskiner” (se figur 1) er rettet. Rettelsen omfatter de fire nøgletal markeret med rødt i figur 1 nedenfor.


Figur 1. Summen ”I alt – egne maskiner” er rettet. Der drejer sig om de fire nøgletal markeret med rødt.

Det er vigtigt at pointere, at ændringerne kun påvirker de fremhævede celler. Ændringerne påvirker ikke andre resultater, heller ikke udskrifterne af ”Maskinøkonomi” og ”Afgrødeøkonomi”.

 • I modulerne ”Foderplanlægning – kvæg (konventionel/økologisk)” er omkostningerne til gødningsudbringning rettet. Tidligere blev omkostningen til gødningsudbringning (140 kr. pr. ha) medregnet to gange i Scenarie 1.
 • I modulerne ”Foderplanlægning – kvæg (konventionel/økologisk)” fanen ”total økonomi” er rettet en fejl, som fremkom i forbindelse med oprettelse af egne grovfodermidler. Fejlen betød, at der ikke kunne hentes værdier i bagvedliggende ark i scenarie 3 og 4.
 • I modulet ”Foderplanlægning – svin” er der rettet lidt i tekster og en enkelt programfejl i forbindelse med generering af markplanen.

Hvordan får jeg data fra ”Mark og Maskiner” over i den nye version?

Det er ikke muligt at eksportere data automatisk fra én version af FMS til en anden. Derfor er du nødt til at gøre det manuelt. Det er vigtigt, at du kun tager ”et område” ad gangen, og at du ikke kopier henover områder med drop-down lister. Det er en god idé at give sig selv tid til at være omhyggelig under overførslen af data. Derudover anbefales det, at du laver stikprøver for at tjekke, at data står de rigtige steder.

Nedenfor ses en mulig fremgangsmåde:

Maskinkartotek

 1. Marker B16:I30 i versionen med data – Vælg kopier – Vælg celle B16 i ny version – Vælg indsæt speciel – indsæt.
 2. Marker B38:E67 i versionen med data – Vælg kopier – Vælg celle B38 i ny version – Vælg indsæt speciel – indsæt.
 3. Vælg derefter enheder på de forventede kapaciteter i ny version
 4. Marker G38:K67 i versionen med data – Vælg kopier – Vælg celle G38 i ny version – Vælg indsæt speciel – indsæt.
 5. Vælg herefter tilhørende traktor i ny version.
 6. Marker B73:E82 i versionen med data – Vælg kopier – Vælg celle B73 i ny version – Vælg indsæt speciel – indsæt.
 7. Vælg derefter enheder på de forventede kapaciteter i ny version
 8. Marker G73:L82 i versionen med data – Vælg kopier – Vælg celle G73 i ny version – Vælg indsæt speciel – indsæt.  

 
Markplan og Maskinbehov

Det vurderes, at risikoen for at lave fejl ved kopiering af markplan og maskinbehov er for stor i forhold til den tid, det tager at indtaste oplysningerne i den nye version. Derfor anbefaler vi, at du manuelt indtaster oplysningerne om markplanen og maskinbehovet igen. 

Til den nye bruger af FMS – hvorfor FMS?

Hvis du f.eks. ønsker

 • at vurdere de økonomiske konsekvenser på bedriftsniveau af forskellige strategier for foderforsyning med tilhørende markplaner
 • at beregne maskinøkonomi (maskinbudget/maskinanalyse)
 • at beregne produktionsomkostninger for foder- og salgsafgrøder
 • så kan FMS være et værktøj for dig.

Du kan læse mere om programmets muligheder i artiklen ”FMS til planlægning i stald og mark”. I artiklen finder du yderligere information om - og link til:

 • Hvad er FMS - læs om programmet
 • Kontaktpersoner - få programmet tilsendt pr. e-mail
 • Versionsoversigt - find den detaljerede oversigt over ændringerne i forhold til sidste version
 • Kom godt i gang med FMS - find vejledninger til de forskellige moduler i FM
Sidst bekræftet: 23-08-2013 Oprettet: 23-08-2013 Revideret: 23-08-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Tina Tind

Af samme forfatter

Økonomi ved lagring af korn
Beregn økonomi i forskellige lagertyper til kornopbevaring. Planlæg et nyt lager i forhold til fremtidige lagerbehov, bygni...
18.09.18
Statistik for salg af landbrugsmaskiner på det danske marked 2012
Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser variationen i antallet af solgte maskiner. Fo...
09.07.13
Øg produktiviteten i planteavlen gennem et optimeret sædskifte
Fokus på sædskiftet kan være med til løbende at forbedre produktiviteten i planteavlen.
23.02.12