Feedback Form

  

Oprettet: 08-11-2018

Hvor meget koster transportopgaverne på din bedrift?

Transport af varer, afgrøder, vand og dyr er en naturlig del af landbrugsproduktionen. Der er stor variation mellem bedrifter på, hvor meget tid og hvor store omkostninger der medgår til transportopgaverne.

Det samlede tidsforbrug til transport afhænger bl.a. af

  • placering af lagre og stalde
  • afstand fra lagre til mark
  • indbyrdes afstande mellem marker
  • kapacitet på transportsystemer

De medgåede omkostninger til transport afhænger herudover også af lønniveauet.

For at fastslå de reelle omkostninger kan man registrere den tid, der bruges på transport, og beregne timepriser for transportsystemet (hvad koster en traktortime, en medarbejdertime, en lejet time med lastvogn osv.).

Det er dog de færreste, der gør dette. For at give et bud på, hvad transport koster i forbindelse med dyrkning af salgs- og grovfoderafgrøder, har SEGES udviklet et regnearksprogram, som kan hjælpe med at estimere tidsforbruget.

Programmet er netop ajourført, og du kan hente det her. Ved at bruge programmet kan du fastlægge dit eget bud på transportomkostninger. Du kan også skele til følgende tommelfingerregler:

  • Dyrkning af korn med handelsgødning og nedmuldning af halm koster ca. 100 kr. pr. km pr. ha pr. år
  • Dyrkning af korn med gylle og bjærgning af halm eller majs til helsæd koster ca. 200 kr. pr. km pr. ha pr. år
  • Dyrkning af græs til slæt med gylle koster ca. 300 kr. pr. km pr. ha pr. år

– tommelfingerreglerne gælder ved markstørrelser omkring 10 ha – det bliver dyrere ved markstørrelser under 10 ha og lidt billigere ved større marker

Du kan se et eksempel på, hvordan tommelfingerreglerne kan anvendes i denne korte tegnefilm.

 

Sidst bekræftet: 08-11-2018 Oprettet: 08-11-2018 Revideret: 08-11-2018

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Særligt om beregning af maskin- og arbejdsomkostninger i afgrødekalkulerne
I nærværende notat, som er udarbejdet i september 2018, findes mere detaljeret information om beregningerne.
07.11.18
Beregningsmodel til arrondering og transport
I markbruget afhænger transportomkostninger bl.a. af transportafstand, markstørrelse, varemængde og transportløsning. Et li...
25.10.18
De vejledende grovfoderpriser for 2018, 2019 og 2020 er klar
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfod...
16.10.18
Økonomi ved lagring af korn
Beregn økonomi i forskellige lagertyper til kornopbevaring. Planlæg et nyt lager i forhold til fremtidige lagerbehov, bygni...
18.09.18
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterrug
Tidlig såning af vinterrug er godkendt som alternativ til pligtige efterafgrøder ved såning senest 7. september. Overvej om...
27.08.18
Promilleafgiftsfonden