Feedback Form

  

Oprettet: 08-11-2018

Hvor meget koster transportopgaverne på din bedrift?

Transport af varer, afgrøder, vand og dyr er en naturlig del af landbrugsproduktionen. Der er stor variation mellem bedrifter på, hvor meget tid og hvor store omkostninger der medgår til transportopgaverne.

Det samlede tidsforbrug til transport afhænger bl.a. af

  • placering af lagre og stalde
  • afstand fra lagre til mark
  • indbyrdes afstande mellem marker
  • kapacitet på transportsystemer

De medgåede omkostninger til transport afhænger herudover også af lønniveauet.

For at fastslå de reelle omkostninger kan man registrere den tid, der bruges på transport, og beregne timepriser for transportsystemet (hvad koster en traktortime, en medarbejdertime, en lejet time med lastvogn osv.).

Det er dog de færreste, der gør dette. For at give et bud på, hvad transport koster i forbindelse med dyrkning af salgs- og grovfoderafgrøder, har SEGES udviklet et regnearksprogram, som kan hjælpe med at estimere tidsforbruget.

Programmet er netop ajourført, og du kan hente det her. Ved at bruge programmet kan du fastlægge dit eget bud på transportomkostninger. Du kan også skele til følgende tommelfingerregler:

  • Dyrkning af korn med handelsgødning og nedmuldning af halm koster ca. 100 kr. pr. km pr. ha pr. år
  • Dyrkning af korn med gylle og bjærgning af halm eller majs til helsæd koster ca. 200 kr. pr. km pr. ha pr. år
  • Dyrkning af græs til slæt med gylle koster ca. 300 kr. pr. km pr. ha pr. år

– tommelfingerreglerne gælder ved markstørrelser omkring 10 ha – det bliver dyrere ved markstørrelser under 10 ha og lidt billigere ved større marker

Du kan se et eksempel på, hvordan tommelfingerreglerne kan anvendes i denne korte tegnefilm.

 

Sidst bekræftet: 08-11-2018 Oprettet: 08-11-2018 Revideret: 08-11-2018

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Resultater fra landsdækkende undersøgelse om markskader fra hjortevildt
2250 landmænd har besvaret spørgeskemaet om markskader forårsaget af hjortevildt. Af disse har 30 procent oplevet markskade...
21.12.18
Maskinanalyser på planteavlsbrug med forskellige metoder til afgrødeetablering
Maskinanalyser for fire planteavlsbrug med forskellig praksis for jordbearbejdning og såning viser, at det trods forskelle ...
20.12.18
Nyt regneark til beregning af økonomisk konsekvens ved målrettede efterafgrøder
Med regnearket "Økonomisk optimering ved krav om efterafgrøder", kan den økonomiske konsekvens ved krav om MFO-, pligtige-,...
18.12.18
Brug af nøgletal vedrørende maskinøkonomi
Ved brug af benchmarkingværktøjer og maskinanalyser får man et fingerpeg om størrelsen af maskin- og arbejdsomkostninger på...
17.12.18
Få bedre overblik med registrering af arbejdstidsforbrug
Du opnår det bedste overblik over den tid, der går til dyrkning af afgrøderne ved tidsregistrering. Du har flere muligheder...
10.12.18