Oprettet: 08-11-2018

Hvor meget koster transportopgaverne på din bedrift?

Transport af varer, afgrøder, vand og dyr er en naturlig del af landbrugsproduktionen. Der er stor variation mellem bedrifter på, hvor meget tid og hvor store omkostninger der medgår til transportopgaverne.

Det samlede tidsforbrug til transport afhænger bl.a. af

  • placering af lagre og stalde
  • afstand fra lagre til mark
  • indbyrdes afstande mellem marker
  • kapacitet på transportsystemer

De medgåede omkostninger til transport afhænger herudover også af lønniveauet.

For at fastslå de reelle omkostninger kan man registrere den tid, der bruges på transport, og beregne timepriser for transportsystemet (hvad koster en traktortime, en medarbejdertime, en lejet time med lastvogn osv.).

Det er dog de færreste, der gør dette. For at give et bud på, hvad transport koster i forbindelse med dyrkning af salgs- og grovfoderafgrøder, har SEGES udviklet et regnearksprogram, som kan hjælpe med at estimere tidsforbruget.

Programmet er netop ajourført, og du kan hente det her. Ved at bruge programmet kan du fastlægge dit eget bud på transportomkostninger. Du kan også skele til følgende tommelfingerregler:

  • Dyrkning af korn med handelsgødning og nedmuldning af halm koster ca. 100 kr. pr. km pr. ha pr. år
  • Dyrkning af korn med gylle og bjærgning af halm eller majs til helsæd koster ca. 200 kr. pr. km pr. ha pr. år
  • Dyrkning af græs til slæt med gylle koster ca. 300 kr. pr. km pr. ha pr. år

– tommelfingerreglerne gælder ved markstørrelser omkring 10 ha – det bliver dyrere ved markstørrelser under 10 ha og lidt billigere ved større marker

Du kan se et eksempel på, hvordan tommelfingerreglerne kan anvendes i denne korte tegnefilm.

 

Sidst bekræftet: 25-10-2019 Oprettet: 08-11-2018 Revideret: 08-11-2018

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Omsåning af vintersæd
Vintersæden står mange steder ret dårligt. Vurdér behovet for omsåning.
06.04.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drif...
06.01.20
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Aftaler om markarbejde
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
04.12.19
De vejledende grovfoderpriser for 2019, 2020 og 2021 er klar
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfod...
30.09.19