Feedback Form

Af samme forfatter
Business Check er nu tilgængelig i regnskabsdatabanken i en foreløbig udgave.
Business Check hæfterne bliver offentliggjort i løbet af maj og juni 2019.
I efteråret 2016 og 2017 blev der i regi af Landsforsøgene® anlagt fem forsøg med fire etableringsmetoder i vinterraps; to metoder med pløjning og to uden pløjning.
En økonomisk analyse af vårhvede sået om efteråret.
Økonomisk konsekvens ved sen såtidspunkt for havre.
Med regnearket "Økonomisk optimering ved krav om efterafgrøder", kan den økonomiske konsekvens ved krav om MFO-, pligtige-, husdyr- og målrettede efterafgrøder eller alternativer som brak eller nedsat N-kvote, beregnes.
Hvilken del af din grovfoderproduktion er den økonomisk mest rentable?
Størrelse og variation i maskinomkostninger 2017 til dyrkning af salgsafgrøder analyseres for planteavlsbedrifter med hovedproduktion af salgsafgrøder og for bedrifter med fabriksroer, frø og stivelseskartofler.
I 2017 opnåede den gennemsnitlige planteavlsbedrift et økonomisk resultat, der var væsentligt bedre end i 2016.
Driftsresultatet i 2017 blev i gennemsnit på 417.000 kr. pr. heltidsplanteavlsbedrift. Resultatet er ca. 380.000 kr. højere end i 2016 og er til sammenligning det højeste resultat siden 2013, hvor det gennemsnitlige driftsresultat var på 557.000 kr.
Det er vigtigt, at du forholder dig til grovvareselskabernes kvalitetskrav og behandlingsomkostninger. I afregningseksemplerne skal nogle selskaber betale op til 23 kr. mere pr. hkg for rapsen, hvis de skal være konkurrencedygtige.
Du skal se dig rigtig godt for, når din maltbyg skal sælges. En sammenligning af grovvareselskabernes takster og priser viser nemlig, at der er betydelige forskelle mellem deres vilkår og behandlingsomkostninger.
Du skal se dig rigtig godt for, når dit foderkorn skal sælges. En sammenligning af grovvareselskabernes takster og priser viser nemlig, at der er betydelige forskelle mellem deres vilkår og behandlingsomkostninger.
Få overblik over resultaterne i de forskellige driftsgrene og brug Fraktilanalysen og Business Check-regnearket til at udpege forbedringspotentialer på din bedrift – måske sammen med din erfagruppe.
Sammenlign resultaterne fra din slagtekalveproduktion med dine kollegaer med Business Check Slagtekalve.
Regnearket er klar til brug med dataanalyser på baggrund af de årsrapporter for 2017, der indgår i regnskabsdatabasen pr. 07. juni 2018. Regnearket anvendes til analyse og benchmarking af økonomi og udbytter i markbruget.
Formålet med Business Check er via benchmarking at inspirere minkavleren til at iværksætte tiltag, der kan hjælpe med at optimere produktionen og bundlinjen.
Hvordan følges udviklingen af jordlejen og resultaterne ad for roedyrkere?
Hvis fremstillingsprisen på grovfoder er meget højere end den anvendte interne afregningspris, kan det have en stor indflydelse på fremstillingsprisen på mælk og resultere i væsentligt forringet driftsgrensresultat.
Mulighed for forbedring. Sådan ser det ud for seks ud af ti, når man stiller skarpt på fremstillingsprisen for grovfoder.
SEGES har udviklet et regneværktøj, Maskintid, der kan hjælpe med at sætte fokus på de tidspunkter på året, hvor der er travlt i marken, og hvor rettidigheden i markarbejdet bliver udfordret.
Med regnearket ”Beregn fremstillingspris korn” kan du selv beregne din fremstillingspris på korn og beregne alternativ produktion for at øge indtjeningen.
Maskinomkostninger er en væsentlig del af de samlede omkostninger til dyrkning af afgrøder. Derfor er det vigtigt at have et godt overblik over disse omkostninger.